Tidak lama kemudian

Nombor Tiga dan Pepatah


Terdapat beberapa peribahasa yang melibatkan nombor tiga. Contoh:

"Tiga kali penjara adalah tanda tunjang tiang."
"Siapa yang pergi ke parti tiga hari tidak baik."
"Tiga perkara mengubah lelaki itu: Wain, belajar dan wanita."
"Rahsia tiga syaitan dibuat."
"Tiga saudara, tiga kubu."
"Syarikat tiga adalah bulan yang buruk."
"Rahsia dua, rahsia Allah, rahsia tiga, syaitan lakukan."
"Satu kecil, dua baik, tiga terlalu banyak."
"Ikan itu mesti berenang tiga kali: di dalam air, dalam sos, dalam wain!"
"Anda tidak mengambil Portugis dengan teruk, untuk dua atau tiga orang."
"Kekayaan Wolf tiga hari berlangsung."
"Perempuan, api dan kejahatan adalah jahat."
"Roti lima belas hari, kelaparan tiga minggu."
"Lindung nilai itu bertahan tiga tahun, anjing tiga pagar, kuda tiga anjing, lelaki tiga kuda, burung gagak tiga lelaki dan tiga ekor burung gagak."
"Tetamu dan ikan pada tiga hari membosankan."
"Tiga beban, beban ke lantai."
"Tiga wanita dan itik mempunyai adil."
"Tiga lampu terbakar membuang rumah menjadi sia-sia."