Maklumat

Apakah dataran yang sempurna?


Bermula dari sifar, tambahkan urutan ganjil dan jawapannya akan menjadi persegi sempurna.

Ex: Bermula daripada 0, kita menambah nombor ganjil positif yang pertama, 1. Kita dapati persegi sempurna 1. Sekarang kita menambah nombor ganjil yang seterusnya, 3. Dan sebagainya.

0 + 1 = 1
1+ 3 = 4
4 + 5 = 9
9 + 7 = 16
16 + 9 = 25
25 + 11 = 36
36 + 13 = 49

* Dihantar oleh Jorge Pereira Junior


Video: LENGKENG DATARAN RENDAH Taman Yang MENGECEWAKAN. PILIH LENGKENG Puang Pet Kristal 2 Vernie (Disember 2021).