Artikel

11.8E: Latihan


Amalan Menjadi Sempurna

Latihan ( PageIndex {23} ) Graf Fungsi Kuadratik Bentuk (f (x) = x ^ {2} = k )

Dalam latihan berikut,

 1. Grafkan fungsi kuadratik pada sistem koordinat segi empat tepat yang sama
 2. Terangkan kesan apa yang menambahkan pemalar, (k ), ke fungsi pada parabola asas.
  1. (f (x) = x ^ {2}, g (x) = x ^ {2} +4, teks {dan} h (x) = x ^ {2} -4 )
  2. (f (x) = x ^ {2}, g (x) = x ^ {2} +7, teks {dan} h (x) = x ^ {2} -7 )
Jawapan

1. 1. Rajah 9.7.71
 2. Grafik (g (x) = x ^ {2} +4 ) sama dengan graf (f (x) = x ^ {2} ) tetapi beralih ke atas (4 ) unit. Grafik (h (x) = x ^ {2} -4 ) sama dengan graf (f (x) = x ^ {2} ) tetapi beralih ke bawah (4 ) unit.

Latihan ( PageIndex {24} ) Graf Fungsi Kuadratik Bentuk (f (x) = x ^ {2} = k )

Dalam latihan berikut, grafik setiap fungsi menggunakan peralihan menegak.

 1. (f (x) = x ^ {2} +3 )
 2. (f (x) = x ^ {2} -7 )
 3. (g (x) = x ^ {2} +2 )
 4. (g (x) = x ^ {2} +5 )
 5. (h (x) = x ^ {2} -4 )
 6. (h (x) = x ^ {2} -5 )
Jawapan

1.

3.

5.

Latihan ( PageIndex {25} ) Fungsi Kuadratik Graf Bentuk (f (x) = (x-h) ^ {2} )

Dalam latihan berikut,

 1. Grafkan fungsi kuadratik pada sistem koordinat segi empat tepat yang sama
 2. Terangkan apa kesan penambahan pemalar, (h ), di dalam kurungan
  1. (f (x) = x ^ {2}, g (x) = (x-3) ^ {2}, teks {dan} h (x) = (x + 3) ^ {2} )
  2. (f (x) = x ^ {2}, g (x) = (x + 4) ^ {2}, teks {dan} h (x) = (x-4) ^ {2} )
Jawapan

1. 1. Rajah 9.7.75
 2. Grafik (g (x) = (x − 3) ^ {2} ) sama dengan graf (f (x) = x ^ {2} ) tetapi beralih ke kanan (3 ) unit. Grafik (h (x) = (x + 3) ^ {2} ) sama dengan graf (f (x) = x ^ {2} ) tetapi beralih ke kiri (3 ) unit.

Latihan ( PageIndex {26} ) Fungsi Kuadratik Graf Bentuk (f (x) = (x-h) ^ {2} )

Dalam latihan berikut, grafik setiap fungsi menggunakan peralihan mendatar.

 1. (f (x) = (x-2) ^ {2} )
 2. (f (x) = (x-1) ^ {2} )
 3. (f (x) = (x + 5) ^ {2} )
 4. (f (x) = (x + 3) ^ {2} )
 5. (f (x) = (x-5) ^ {2} )
 6. (f (x) = (x + 2) ^ {2} )
Jawapan

1.

3.

5.

Latihan ( PageIndex {27} ) Fungsi Kuadratik Graf Bentuk (f (x) = (x-h) ^ {2} )

Dalam latihan berikut, grafik setiap fungsi menggunakan transformasi.

 1. (f (x) = (x + 2) ^ {2} +1 )
 2. (f (x) = (x + 4) ^ {2} +2 )
 3. (f (x) = (x-1) ^ {2} +5 )
 4. (f (x) = (x-3) ^ {2} +4 )
 5. (f (x) = (x + 3) ^ {2} -1 )
 6. (f (x) = (x + 5) ^ {2} -2 )
 7. (f (x) = (x-4) ^ {2} -3 )
 8. (f (x) = (x-6) ^ {2} -2 )
Jawapan

1.

3.

5.

7.

Latihan ( PageIndex {28} ) Fungsi Kuadratik Graf Bentuk (f (x) = ax ^ {2} )

Dalam latihan berikut, grafik setiap fungsi.

 1. (f (x) = - 2 x ^ {2} )
 2. (f (x) = 4 x ^ {2} )
 3. (f (x) = - 4 x ^ {2} )
 4. (f (x) = - x ^ {2} )
 5. (f (x) = frac {1} {2} x ^ {2} )
 6. (f (x) = frac {1} {3} x ^ {2} )
 7. (f (x) = frac {1} {4} x ^ {2} )
 8. (f (x) = - frac {1} {2} x ^ {2} )
Jawapan

1.

3.

5.

7.

Latihan ( PageIndex {29} ) Grafik Fungsi Kuadratik Menggunakan Transformasi

Dalam latihan berikut, tulis semula setiap fungsi dalam bentuk (f (x) = a (x − h) ^ {2} + k ) dengan melengkapkan petak.

 1. (f (x) = - 3 x ^ {2} -12 x-5 )
 2. (f (x) = 2 x ^ {2} -12 x + 7 )
 3. (f (x) = 3 x ^ {2} +6 x-1 )
 4. (f (x) = - 4 x ^ {2} -16 x-9 )
Jawapan

1. (f (x) = - 3 (x + 2) ^ {2} +7 )

3. (f (x) = 3 (x + 1) ^ {2} -4 )

Latihan ( PageIndex {30} ) Grafik Fungsi Kuadratik Menggunakan Transformasi

Dalam latihan berikut,

 1. Tulis semula setiap fungsi dalam bentuk (f (x) = a (x − h) ^ {2} + k )
 2. Grafkannya dengan menggunakan transformasi
  1. (f (x) = x ^ {2} +6 x + 5 )
  2. ((x) = x ^ {2} +4 x-12 )
  3. (f (x) = x ^ {2} +4 x-12 )
  4. (f (x) = x ^ {2} -6 x + 8 )
  5. (f (x) = x ^ {2} -6 x + 15 )
  6. (f (x) = x ^ {2} +8 x + 10 )
  7. (f (x) = - x ^ {2} +8 x-16 )
  8. (f (x) = - x ^ {2} +2 x-7 )
  9. (f (x) = - x ^ {2} -4 x + 2 )
  10. (f (x) = - x ^ {2} +4 x-5 )
  11. (f (x) = 5 x ^ {2} -10 x + 8 )
  12. (f (x) = 3 x ^ {2} +18 x + 20 )
  13. (f (x) = 2 x ^ {2} -4 x + 1 )
  14. (f (x) = 3 x ^ {2} -6 x-1 )
  15. (f (x) = - 2 x ^ {2} +8 x-10 )
  16. (f (x) = - 3 x ^ {2} +6 x + 1 )
Jawapan

1.

 1. f (x) = (x + 3) ^ {2} -4

3.

 1. (f (x) = (x + 2) ^ {2} -1 )

5.

 1. (f (x) = (x-3) ^ {2} +6 )

7.

 1. (f (x) = - (x-4) ^ {2} +0 )

9.

 1. (f (x) = - (x + 2) ^ {2} +6 )

11.

 1. (f (x) = 5 (x-1) ^ {2} +3 )

13.

 1. (f (x) = 2 (x-1) ^ {2} -1 )

15.

 1. (f (x) = - 2 (x-2) ^ {2} -2 )

Latihan ( PageIndex {31} ) Grafik Fungsi Kuadratik Menggunakan Transformasi

Dalam latihan berikut,

 1. Tulis semula setiap fungsi dalam bentuk (f (x) = a (x − h) ^ {2} + k )
 2. Grafkannya menggunakan sifat
  1. (f (x) = 2 x ^ {2} +4 x + 6 )
  2. (f (x) = 3 x ^ {2} -12 x + 7 )
  3. (f (x) = - x ^ {2} +2 x-4 )
  4. (f (x) = - 2 x ^ {2} -4 x-5 )
Jawapan

1.

 1. (f (x) = 2 (x + 1) ^ {2} +4 )

3.

 1. (f (x) = - (x-1) ^ {2} -3 )

Latihan ( PageIndex {32} ) Memadankan

Dalam latihan berikut, padankan grafik dengan salah satu fungsi berikut:

 1. (f (x) = x ^ {2} +4 )
 2. (f (x) = x ^ {2} -4 )
 3. (f (x) = (x + 4) ^ {2} )
 4. (f (x) = (x-4) ^ {2} )
 5. (f (x) = (x + 4) ^ {2} -4 )
 6. (f (x) = (x + 4) ^ {2} +4 )
 7. (f (x) = (x-4) ^ {2} -4 )
 8. (f (x) = (x-4) ^ {2} +4 )


  1. Rajah 9.7.97


  2. Rajah 9.7.98


  3. Rajah 9.7.99


  4. Rajah 9.7.100


  5. Rajah 9.7.101


  6. Rajah 9.7.102


  7. Rajah 9.7.103


  8. Rajah 9.7.104
Jawapan

1. c

3. e

5. d

7. g

Latihan ( PageIndex {33} ) Cari Fungsi Kuadratik dari Grafinya

Dalam latihan berikut, tulis fungsi kuadratik dalam bentuk (f (x) = a (x − h) ^ {2} + k ) yang grafnya ditunjukkan. 1. Rajah 9.7.105


 2. Rajah 9.7.106


 3. Rajah 9.7.107


 4. Rajah 9.7.108
Jawapan

1. (f (x) = (x + 1) ^ {2} -5 )

3. (f (x) = 2 (x-1) ^ {2} -3 )

Latihan ( PageIndex {34} ) Latihan Menulis

 1. Grafkan fungsi kuadratik (f (x) = x ^ {2} + 4x + 5 ) terlebih dahulu menggunakan sifat seperti yang kita lakukan di bahagian terakhir dan kemudian grafik menggunakan transformasi. Kaedah mana yang anda lebih suka? Kenapa?
 2. Grafkan fungsi kuadratik (f (x) = 2x ^ {2} −4x − 3 ) terlebih dahulu menggunakan sifat seperti yang kita lakukan di bahagian terakhir dan kemudian grafik menggunakan transformasi. Kaedah mana yang anda lebih suka? Kenapa?
Jawapan

1. Jawapan mungkin berbeza.

Pemeriksaan Kendiri

a. Setelah menyelesaikan latihan, gunakan senarai semak ini untuk menilai penguasaan anda terhadap objektif bahagian ini.

b. Setelah melihat senarai semak, adakah anda fikir anda sudah bersedia untuk bahagian seterusnya? Mengapa atau mengapa tidak?


CARA MENGUCAPKAN BAHASA MELAYU CEPAT

11.1 Sesi Teks bertulis 5: 1-21 (Kisah Para Rasul). Lakukan sekali lagi setiap frasa.

Tetapi ada seorang lelaki, (Tapi ada seorang lelaki,) / yang bersama pasangannya, (yang bersama pasangannya,) / memasarkan beberapa kediaman milik mereka. (menjual beberapa kediaman milik mereka.) / Tetapi ada seorang lelaki, yang bersama pasangannya, memasarkan beberapa kediaman milik mereka. (Tetapi ada seorang lelaki, yang bersama pasangannya, memasarkan beberapa kediaman milik mereka.) / Tetapi dengan kontrak pasangannya (Tetapi dengan persetujuan pasangannya) / dia menyimpan aspek tunai untuk dirinya sendiri (dia menyimpan aspek tunai untuk dirinya sendiri) / dan menukar santai kepada para rasul. (dan menukar kelonggaran itu kepada para rasul.) / Tetapi dengan kontrak pasangannya, dia menyimpan sejumlah uang tunai untuk dirinya sendiri dan mengubahnya menjadi rasul. (Tetapi dengan kontrak pasangannya, dia menyimpan sejumlah uang untuk dirinya sendiri dan mengubahnya menjadi rasul.)

Petrus berkata kepadanya, (Petrus berkata kepadanya,) / Mengapa kamu membiarkan Iblis mengurus kamu (Mengapa kamu membiarkan Iblis mengurus kamu) / dan membuat kamu berbohong kepada Jiwa Kudus (dan membuat kamu berbohong kepada Roh Kudus) / dengan mengekalkan aspek wang tunai yang anda perolehi untuk harta tanah? (dengan menjaga aspek wang tunai yang anda perolehi untuk harta itu?) / Chris berkata kepadanya, Mengapa anda membiarkan Iblis mengurus anda dan membuat anda berbohong kepada Jiwa Kudus dengan menjaga aspek wang tunai yang anda dapatkan untuk harta itu? (Petrus berkata kepadanya, Mengapa anda membiarkan Iblis mengurus anda dan membuat anda berbohong kepada Jiwa Kudus dengan menjaga aspek wang tunai yang anda dapatkan untuk harta itu?)

Sebelum anda memasarkan kediaman tersebut, (Sebelum anda memasarkan kediaman itu,) / itu milik anda (itu milik anda) / dan setelah anda memasarkannya, (dan setelah anda memasarkannya,) / wang tunai adalah milik anda. (wang tunai adalah milik anda.) / Sebelum anda memasarkan kediaman itu, ia adalah milik anda dan setelah anda memasarkannya, wang tersebut adalah milik anda. (Sebelum anda memasarkan kediaman itu, ia adalah milik anda dan setelah anda memasarkannya, wang tunai adalah milik anda.) / Oleh itu, mengapa anda memilih untuk melakukan perkara seperti itu? (Mengapa, mengapa anda memilih untuk melakukan perkara seperti itu?) / Anda tidak melindungi kepada individu, (Anda tidak melindungi kepada individu,) / anda telah melindungi kepada Tuhan. (Anda harus melindungi kepada Tuhan.) / Anda tidak melindungi kepada individu, anda melindungi kepada Tuhan. (Anda tidak melindungi individu, anda melindungi Tuhan.)

Sebaik sahaja lelaki itu memerhatikan ini, (Sebaik sahaja lelaki itu memerhatikannya,) / dia jatuh mati (dia jatuh mati) / dan semua yang memerhatikannya merasa takut. (dan semua yang memerhatikannya ketakutan.) / Sebaik sahaja lelaki itu memerhatikan ini, dia jatuh mati dan semua yang memerhatikannya merasa takut. (Sebaik sahaja lelaki itu melihat ini, dia jatuh mati dan semua yang memerhatikannya ketakutan.) / Pemuda-pemuda itu masuk, (Pemuda-pemuda itu masuk,) / menutup sistemnya, (membungkus sistemnya, ) / membawanya keluar, (membawanya keluar,) / dan dibaringkan untuk menenangkannya. (dan berbaring untuk menenangkannya.) / Para pemuda itu masuk, menutup sistemnya, membawanya keluar, dan berbaring untuk menenangkannya. (Para pemuda masuk, menutup sistemnya, membawanya keluar, dan berbaring untuk menenangkannya.)

Kira-kira tiga waktu kemudian (Kira-kira tiga waktu kemudian) / pasangannya, tidak memahami apa yang telah terjadi, (pasangannya, tidak memahami apa yang telah terjadi,) / masuk. (Masuk.) / Kira-kira tiga kali kemudian pasangannya, tidak memahami apa yang telah berlaku, masuk. (Kira-kira tiga waktu kemudian pasangannya, tidak memahami apa yang telah terjadi, masuk.) / Chris memintanya, (Petrus memintanya,) / Katakan padaku, (Katakan padaku,) / apakah ini lengkap kuantiti yang anda dan pasangan anda perolehi untuk harta tanah? (adakah ini kuantiti lengkap yang anda dan pasangan anda dapatkan untuk harta tanah anda?) / Chris memintanya, Beritahu saya, adakah ini jumlah yang anda dan pasangan anda dapatkan untuk harta tanah itu? (Petrus memintanya, Katakan padaku, apakah ini jumlah lengkap yang kamu dan pasangan perolehi untuk harta tanahmu?) / Ya, dia menjawab, jumlah yang lengkap. (Ya, dia menjawab, kuantiti yang lengkap.)

Oleh itu Chris berkata kepadanya, (Jadi Chris berkata kepadanya,) / Mengapa anda dan pasangan anda memilih (Mengapa anda dan pasangan anda memutuskan) / untuk menguji Jiwa Tuhan? (untuk menguji Jiwa Tuhan?) / Jadi Chris berkata kepadanya, Mengapa anda dan pasangan memilih untuk menguji Jiwa Tuhan? (Oleh itu Chris berkata kepadanya, Mengapa anda dan pasangan anda memilih untuk menguji Jiwa Tuhan?) / Orang-orang yang bersantai untuk menenangkan pasangan anda (Orang-orang yang bersantai untuk menenangkan suami anda) / ada di entri sekarang , (ada di entri sekarang,) / dan mereka juga akan membawa anda keluar. (dan mereka akan membawa anda keluar juga.) / Orang-orang yang bersantai untuk menenangkan pasangan anda ada di pintu masuk sekarang, dan mereka juga akan membawa anda keluar. (Orang-orang yang bersantai untuk pasangan anda berada di pintu masuk sekarang, dan mereka akan membawa anda juga keluar.) / Seketika dia jatuh ke kakinya dan meninggal dunia. (Seketika dia jatuh di kakinya dan meninggal.)

Pemuda-pemuda itu masuk (Pemuda-pemuda itu masuk) / dan melihat bahawa dia sudah meninggal, (dan melihat bahawa dia sudah meninggal,) / jadi mereka membawanya keluar (sehingga mereka membawanya keluar) / dan berbaring untuk menenangkannya di sisinya rakan kongsi. (dan berbaring untuk menenangkannya di samping pasangannya.) / Pemuda-pemuda itu masuk dan melihat bahawa dia sudah meninggal, jadi mereka membawanya keluar dan berbaring untuk menenangkannya di samping pasangannya. (Para pemuda masuk dan melihat bahawa dia sudah meninggal, jadi mereka membawanya keluar dan berbaring untuk menenangkannya di samping pasangannya.) / Seluruh katedral (Seluruh gereja) / dan semua orang lain yang memerhatikan ini (dan semua yang lain yang memerhatikan ini) / ketakutan. (ketakutan.) / Seluruh katedral dan semua orang lain yang memerhatikan ini ketakutan. (Seluruh katedral dan semua orang lain yang memerhatikan ini ketakutan.)

Banyak keajaiban dan perkara menakjubkan (Banyak keajaiban dan keajaiban) / sedang dilakukan di antara individu (sedang dilakukan di antara orang-orang) / oleh para rasul. (oleh para rasul.) / Banyak keajaiban dan perkara menakjubkan dilakukan di kalangan individu oleh para rasul. (Banyak keajaiban dan perkara menakjubkan dilakukan di kalangan individu oleh para rasul.) / Semua pengikut bertemu di Patio Salomo. (Semua pengikut bertemu bersama di Patio Solomon.) / Tidak ada orang di luar pasukan yang berani menjadi sebahagian dari mereka, (Tidak ada orang di luar pasukan yang berani menjadi sebahagian dari mereka,) / walaupun individu tersebut sangat membincangkannya. (walaupun individu itu banyak bercakap tentang mereka.) / Tidak ada orang di luar pasukan yang berani menjadi sebahagian daripada mereka, walaupun individu tersebut sangat membicarakannya. (Tidak ada orang di luar pasukan yang berani menjadi sebahagian daripada mereka, walaupun individu tersebut sangat membicarakannya.)

Tetapi semakin banyak individu (Tetapi semakin banyak orang) / termasuk bilangan lelaki dan wanita (termasuk bilangan lelaki dan wanita) / yang dipertimbangkan dalam Master. (yang dipertimbangkan sebagai Master.) / Tetapi semakin banyak individu termasuk bilangan lelaki dan wanita yang dipertimbangkan dalam Master. (Tetapi semakin banyak individu termasuk bilangan lelaki dan wanita yang dipertimbangkan dalam Master.)

Sebagai konsekuensi dari apa yang dilakukan para rasul, (Sebagai akibat dari apa yang dilakukan para rasul,) / individu yang bosan dibawa ke jalan (individu yang sakit dibawa ke jalanan) / dan diletakkan di atas tilam dan alas (dan diletakkan di atas tilam dan tikar) / Kerana apa yang dilakukan para rasul, individu yang diberi makan dibawa masuk ke jalan raya dan diletakkan di atas tilam dan alas (Sebagai akibat dari apa yang dilakukan para rasul, individu yang diberi makan dibawa masuk ke jalan raya dan diletakkan di atas tilam dan tikar) / supaya paling tidak kegelapan Petrus (sehingga sedikitnya bayangan Petrus) / mungkin jatuh pada beberapa dari mereka (mungkin jatuh pada sebahagian dari mereka) / seperti yang disetujui olehnya. (seperti dia
berlalu.) / supaya sekurang-kurangnya kegelapan Petrus dapat menimpa sebahagian dari mereka sebagaimana yang disetujui olehnya. (supaya kegelapan setidaknya Petrus dapat menimpa beberapa dari mereka sebagaimana yang disetujui olehnya.)

Dan orang ramai (Dan kerumunan orang) / datang dari daerah sekitar Yerusalem, (datang dari daerah sekitar Yerusalem,) / menyediakan mereka yang muak (membawa mereka yang sakit) / atau yang mempunyai mood jahat di mereka (atau yang mempunyai mood jahat di dalamnya) / dan mereka semua pulih. (dan mereka semua pulih.) / Dan orang banyak datang dari daerah-daerah di sekitar Yerusalem, menyediakan orang-orang yang muak atau yang memiliki perasaan jahat di dalamnya dan mereka semua pulih. (Dan orang banyak datang dari daerah-daerah di sekitar Yerusalem, menyediakan orang-orang yang muak atau memiliki perasaan jahat di dalamnya dan mereka semua pulih.)

Kemudian Pengkhotbah Agung (Kemudian Imam Besar) / dan semua rekannya, (dan semua rakannya,) / rakan-rakan perayaan pengurusan rohani daerah, (anggota perayaan pengurusan rohani daerah,) / Kemudian Pengkhotbah Agung dan semua rakan-rakannya, rakan-rakan perayaan pengurusan rohani daerah, (Kemudian Pengkhotbah Agung dan semua rakannya, rakan-rakan perayaan pengurusan rohani daerah,) / menjadi sangat iri hati terhadap para rasul (menjadi sangat iri hati terhadap para rasul) / begitu mereka membuat keputusan untuk melakukan aktiviti. (jadi mereka membuat keputusan untuk beraktivitas.) / menjadi iri kepada para rasul sehingga mereka membuat keputusan untuk beraktivitas. (menjadi sangat iri kepada para rasul sehingga mereka membuat keputusan untuk melakukan aktiviti.)

Mereka menangkap para rasul (Mereka menangkap para rasul) / dan memasukkan mereka ke penjara masyarakat. (dan memasukkan mereka ke penjara masyarakat.) / Mereka menangkap para rasul dan memasukkannya ke dalam penjara masyarakat. (Mereka menangkap para rasul dan memasukkannya ke dalam penjara masyarakat.) / Tetapi pada malam itu (Tetapi malam itu) / seorang malaikat Guru memulakan pintu masuk penjara, (seorang malaikat Guru memulakan pintu masuk penjara,) / dipimpin para rasul keluar, (memimpin para rasul keluar,) / dan berkata kepada mereka, (dan berkata kepada mereka,) / Tetapi pada malam itu seorang malaikat Guru memulakan pintu masuk penjara, memimpin para rasul keluar, dan berkata kepada mereka, ( Tetapi pada malam itu seorang malaikat Guru memulakan pintu masuk penjara, memimpin para rasul keluar, dan berkata kepada mereka,) / Pergi dan ambil posisi di Dahi, (Pergi dan ambil posisi di Dahi,) / dan beritahu individu mengenai gaya hidup baru ini. (dan beritahu individu tentang gaya hidup baru ini.) / Pergilah dan ambil posisi di Dahi, dan beritahu semua individu mengenai gaya hidup baru ini. (Pergi dan ambil posisi di Dahi, dan beritahu semua orang tentang gaya hidup baru ini.) / Para rasul mengikuti, (Para rasul mengikuti,) / dan pada awalnya mereka bergabung dengan Dahi (dan pada awalnya mereka bergabung dengan Bait Suci) / dan memulakan latihan. (dan mula berlatih.) / Para rasul mengikuti, dan pada awalnya mereka bergabung dengan Dahi dan mulai berlatih. (Para rasul mengikuti, dan pada awalnya mereka bergabung dengan Dahi dan mulai berlatih.)

PELAJARAN 11: PELAJARAN LATIHAN

11.2 Lakukan sekali lagi setiap frasa.

11.2a Selesaikan frasa berikut dengan "menjatuhkan."
Saya takut (saya takut jatuh.) / Saya ketakutan (saya takut
jatuh.) / Saya akan takut (saya akan takut jatuh.)
Dia takut (Dia takut jatuh.) / Dia ketakutan (Dia ketakutan
jatuh.) / Dia akan ketakutan (Dia akan takut jatuh.)
Anda takut (Anda takut jatuh.) / Anda ketakutan (Anda
takut jatuh.) / Anda akan ketakutan (Anda akan takut
jatuh.)

& # 9644 Selesaikan frasa berikut dengan "mengikut aktiviti."
Kami ketakutan (Kami takut dengan aktiviti tersebut.) / Kami takut (Kami
takut dengan aktiviti tersebut.) / Kami akan ketakutan (Kami akan takut dengan
aktiviti itu.)

Mereka ketakutan (Mereka takut dengan aktiviti tersebut.) / Mereka ketakutan
(Mereka takut dengan kegiatan itu.) / Mereka akan ketakutan (Mereka akan menjadi
takut dengan aktiviti tersebut.)

11.2b Selesaikan frasa berikut dengan "dengan garis panduannya."
Saya percaya fakta (saya percaya fakta dengan garis panduan mereka.) / Saya membuat keputusan (saya membuat keputusan dengan mereka
arahan.) / Saya akan mempercayai fakta itu (saya akan mempercayai fakta itu dengan garis panduan mereka.)
Dia mengesahkan (Dia mengesahkan dengan panduan mereka.) / Dia membuat keputusan (Dia setuju
dengan garis panduan mereka.) / Dia akan mempercayai fakta itu (Dia akan mempercayai fakta itu dengan mereka
arahan.)
Anda mempercayai hakikat (Anda mempercayai fakta dengan garis panduan mereka.) / Anda membuat keputusan (Anda bersetuju
dengan garis panduan mereka.) / Anda akan mempercayai fakta tersebut (Anda akan mempercayai fakta itu dengan mereka
arahan.)

& # 9644 Selesaikan frasa berikut dengan "kawalan bandar."
Kami percaya kenyataannya (Kami menerima untuk menguruskan bandar.) / Kami membuat keputusan (Kami membuat keputusan untuk
mengambil pengurusan bandar.) / Kami akan mempercayai hakikatnya (Kami akan menerima pengurusan
Bandar.)

Mereka mempercayai kenyataan (Mereka menerima untuk mengurus bandar.) / Mereka membuat keputusan (Mereka
bersetuju untuk menguruskan bandar.) / Mereka akan mempercayai hakikat tersebut (Mereka akan mempercayai hakikat tersebut
mengambil pengurusan bandar.)

11.2c Selesaikan frasa berikut dengan "tindakan untuk orang ramai."
Saya mengambil (Saya mengambil aktiviti untuk orang ramai.) / Saya mengambil (Saya mengambil aktiviti untuk
orang ramai.) / Saya akan mengambil (saya akan melakukan aktiviti untuk orang ramai.)
Dia memerlukan (Dia memerlukan aktiviti untuk orang ramai.) / Dia mengambil (Dia mengambil
tindakan untuk orang ramai.) / Dia akan mengambil (Dia akan melakukan aktiviti untuk
orang ramai sangat baik.)

Anda mengambil (Anda mengambil aktiviti untuk orang ramai.) / Anda mengambil (Anda mengambil
tindakan untuk orang ramai.) / Anda akan mengambil (Anda akan melakukan aktiviti untuk
orang ramai sangat baik.)

& # 9644 Selesaikan frasa berikut dengan "untuk menguruskan pemuda."
Kami mengambil (Kami mengambil pengurusan pemuda.) / Kami mengambil (Kami mengambil pengurusan
lelaki muda.) / Kami akan mengambil (Kami akan menguruskan pemuda.)
Mereka mengambil (Mereka menguruskan pemuda.) / Mereka mengambil (Mereka mengambil
kawalan orang muda.) / Mereka akan mengambil (Mereka akan menguruskan pengurusan
lelaki muda.)

11.2d Selesaikan frasa berikut dengan "dengan entri."

Saya meletakkan (saya meletakkannya dengan entri.) / Saya meletakkan (saya meletakkannya dengan entri.) / Saya akan
tempat (saya akan meletakkannya dengan entri.)
Dia lokasi (Dia meletakkannya dengan entri.) / Dia meletakkan (Dia meletakkannya oleh
pintu.) / Dia akan meletakkan kedudukan (Dia akan meletakkannya pada entri.)
Anda meletakkan (Anda meletakkannya dengan entri.) / Anda meletakkan (Anda meletakkannya dengan
pintu.) / Anda akan meletakkan kedudukan (Anda akan meletakkannya dengan entri.)

& # 9644 Selesaikan frasa berikut dengan "turunkan oleh kaki kita."
Kami meletakkan (Kami meletakkannya di bawah kaki.) / Kami meletakkan (Kami meletakkannya di bawah kaki.) / Kami akan meletakkan (Kami akan meletakkannya di bawah kaki kita.)
Mereka meletakkan (Mereka meletakkannya di bawah kaki kita.) / Mereka meletakkan (Mereka meletakkannya di bawah kaki kita.) / Mereka akan meletakkan (Mereka akan meletakkannya di bawah kaki kita.)

11.2e Selesaikan frasa berikut dengan "kedai di awal."
Saya masuk (saya masuk ke kedai pada awalnya.) / Saya bergabung (saya bergabung dengan kedai pada awalnya.) / Saya akan masuk (saya akan masuk ke kedai pada awalnya.)
Dia masuk (Dia masuk ke kedai pada awalnya.) / Dia bergabung (Dia bergabung dengan kedai pada awalnya.) / Dia akan masuk (Dia akan masuk ke kedai pada awalnya.)
Anda masuk (Anda masuk ke kedai pada awalnya.) / Anda bergabung (Anda menyertai kedai pada awalnya.) / Anda akan masuk (Anda akan masuk ke kedai pada awalnya.)

& # 9644 Selesaikan frasa berikut dengan "kediaman awam di sini."
Kami masuk (Kami masuk ke kediaman komuniti di sini.) / Kami bergabung (Kami bergabung dengan kediaman komuniti di sini.) / Kami akan masuk (Kami akan masuk ke kediaman komuniti di sini.)
Mereka masuk (Mereka masuk ke kediaman komuniti di sini.) / Mereka bergabung (Mereka bergabung dengan kediaman komuniti di sini.) / Mereka akan masuk (Mereka akan masuk ke kediaman komuniti di sini.)

11.3 Balas setiap frasa dengan "Saya belum tahu," dan "mungkin."
ls11gb.mp3
11.3a Adakah anda akan pergi esok?
(Saya belum tahu. Saya mungkin pergi keesokan harinya.) Saya belum tahu. Saya mungkin pergi keesokan harinya. (Saya belum tahu. Saya mungkin pergi keesokan harinya.)

11.3b Adakah dia akan membincangkan keadaan darurat?
(Saya belum tahu. Dia mungkin membincangkan perkara mendesak.) Saya belum tahu. Dia mungkin membincangkan perkara mendesak. (Saya belum tahu. Dia mungkin membincangkan perkara mendesak.)

11.3c Adakah wang yang banyak?
(Saya belum tahu. Mungkin sejumlah besar wang tunai.) Saya belum tahu. Ini mungkin sejumlah besar wang tunai. (Saya belum tahu. Ini mungkin sejumlah wang tunai.)

11.3d Adakah mereka akan melakukan semua pekerjaan mereka?
(Saya belum tahu. Mereka mungkin melakukan semua persembahan mereka.) Saya belum tahu. Mereka mungkin melakukan semua persembahan mereka. (Saya belum tahu. Mereka mungkin melakukan semua persembahan mereka.)

11.3e Adakah ia akan diperiksa tidak lama lagi?
(Saya belum tahu. Mungkin akan diperiksa tidak lama lagi.) Saya belum tahu. Ia mungkin diperiksa tidak lama lagi. (Saya belum tahu. Mungkin akan diperiksa tidak lama lagi.)

11.3f Adakah kita akan mengetahui hasilnya esok?
(Saya belum tahu. Kita mungkin tahu hasilnya pada keesokan harinya.) Saya belum tahu. Kita mungkin mengetahui hasilnya pada keesokan harinya. (Saya belum tahu. Kita mungkin mengetahui hasilnya pada keesokan harinya.)

11.3g Adakah kelonggaran wang tunai akan diberikan?
(Saya belum tahu. Kelonggaran wang tunai mungkin diberikan.) Saya belum tahu. Kelonggaran wang tunai dapat diberikan. (Saya belum tahu. Kelonggaran wang tunai mungkin diberikan.)

11.4 Jawab setiap frasa dengan "Saya tidak fikir saya (atau orang lain) akan. Tetapi saya (atau orang lain) mungkin."
11.4a Adakah anda akan pergi esok?
(Saya tidak fikir saya akan melakukannya. Tetapi saya mungkin pergi keesokan harinya.) Saya tidak fikir saya akan melakukannya. Tetapi saya mungkin pergi keesokan harinya. (Saya tidak fikir saya akan melakukannya. Tetapi saya mungkin pergi keesokan harinya.)

11.4b Adakah dia akan membincangkan keadaan darurat?
(Saya tidak fikir dia akan melakukannya. Tetapi dia mungkin membincangkan perkara mendesak.) Saya tidak fikir dia akan melakukannya. Tetapi dia mungkin membincangkan perkara mendesak. (Saya tidak fikir dia akan melakukannya. Tetapi dia mungkin membincangkan perkara mendesak.)

11.4c Adakah kita akan memberikan banyak wang?
(Saya rasa kami tidak akan melakukannya. Tetapi kami mungkin memberikan sejumlah besar wang tunai.) Saya rasa tidak. Tetapi kami mungkin memberikan sejumlah besar wang tunai. (Saya rasa kami tidak akan melakukannya. Tetapi kami mungkin memberikan sejumlah wang tunai.)

11.4d Adakah mereka akan melakukan semua pekerjaan mereka?
(Saya tidak fikir mereka akan melakukannya. Tetapi mereka mungkin melakukan semua persembahan mereka.) Saya tidak fikir mereka akan melakukannya. Tetapi mereka mungkin melakukan semua persembahan mereka. (Saya tidak fikir mereka akan melakukannya. Tetapi mereka mungkin melakukan semua persembahan mereka.)

11.4e Adakah dia akan menganalisisnya tidak lama lagi?
(Saya tidak fikir dia akan melakukannya. Tetapi dia mungkin akan menganalisisnya tidak lama lagi.) Saya tidak fikir dia akan melakukannya. Tetapi dia mungkin akan segera menganalisanya. (Saya tidak fikir dia akan melakukannya. Tetapi dia mungkin akan segera menganalisisnya.)

11.4f Adakah kita akan mengetahui hasilnya esok?
(Saya tidak fikir kita akan melakukannya. Tetapi kita mungkin mengetahui hasilnya pada keesokan harinya.) Saya tidak fikir kita akan melakukannya. Tetapi kita mungkin mengetahui hasilnya pada keesokan harinya. (Saya tidak fikir kita akan melakukannya. Tetapi kita mungkin mengetahui hasilnya pada keesokan harinya.)

11.4g Adakah mereka yang santai akan turun?
(Saya tidak fikir mereka akan melakukannya. Tetapi mereka yang santai mungkin akan jatuh.) Saya tidak fikir mereka akan melakukannya. Tetapi ketenangan mereka mungkin jatuh. (Saya tidak fikir mereka akan melakukannya. Tetapi mereka yang santai mungkin akan jatuh.)

11.5 Lakukan sekali lagi setiap istilah (kata kerja biasa).
11.5a UNTUK MENGUJI (untuk menguji) / Dia dijamin akan menganalisisnya. (Dia dijamin akan menganalisisnya.)
Uji. (Uji.) / Sila analisis. (Sila analisis.)
ujian (ujian) / Dia sedang memeriksa beberapa. (Dia sedang memeriksa beberapa.)
diuji (diuji) / ia diperiksa (ia diuji) / ia diperiksa (ia diuji) / ia akan diperiksa (ia akan diuji)

Saya menganalisis (saya menguji) saya memeriksa (saya menguji) saya akan menganalisis (saya akan menguji)
dia menilai (dia menguji) dia memeriksa (dia menguji) dia akan menganalisis (dia akan menguji)
dia menilai (dia menguji) dia memeriksa (dia menguji) dia akan menganalisis (dia akan menguji)
itu penilaian (ia menguji) ia diperiksa (ia diuji) ia akan menganalisis (ia akan menguji)
anda menganalisis (anda menguji) anda memeriksa (anda menguji) anda akan menganalisis (anda akan menguji)
kami menganalisis (kami menguji) kami memeriksa (kami menguji) kami akan menganalisis (kami akan menguji)
mereka menganalisis (mereka menguji) mereka menguji (mereka menguji) mereka akan menganalisis (mereka akan menguji)

11.5b UNTUK LULUS (untuk lulus) / Dia dijamin akan melaluinya. (Dia dijamin akan menerimanya.)
Lulus. (Lulus.) / Sila lulus. (Sila lulus.)
lewat (lewat) / Dia menggerakkan beberapa. (Dia bergerak beberapa.)
lulus (lulus) / ia disetujui (ia lulus) / ia disetujui (ia diluluskan) / ia akan disetujui (ia akan lulus)
Saya lulus (saya lulus) Saya lulus (saya lulus) Saya akan lulus (saya akan lulus)
dia pergi (dia lulus) dia menyetujui (dia lulus) dia akan lulus (dia akan lulus)
dia pergi (dia lulus) dia menyetujui (dia lulus) dia akan lulus (dia akan lulus)
ia berjalan (ia berlalu) ia disetujui (ia berlalu) ia akan lulus (akan berlalu)
anda lulus (anda lulus) anda lulus (anda lulus) anda akan lulus (anda akan lulus)
kita lulus (kita lulus) kita lulus (kita lulus) kita akan lulus (kita akan lulus)
mereka lulus (mereka lulus) mereka menyetujui (mereka lulus) mereka akan lulus (mereka akan lulus)

11.5c UNTUK MENERIMA (untuk menerima) / Dia dijamin akan menerimanya. (Dia dijamin akan menerimanya.)
Terima. (Terima.) / Tolong terima sebilangan. (Sila terima sebilangan.)
menerima (menerima) / Dia mendapat sebilangan. (Dia mendapat beberapa.)
diterima (diterima) / ia diperoleh (diterima) / ia diperoleh (diterima) / ia akan diperoleh (akan diterima)

Saya terima (saya terima) Saya peroleh (saya terima) Saya dapat (saya akan terima)
dia mendapat (dia menerima) dia memperoleh (dia menerima) dia dapat (dia akan menerima)
dia dapat (dia terima) dia peroleh (dia terima) dia dapat (dia akan terima)
ia mendapat (menerima) ia memperoleh (menerima) ia dapat (akan menerima)
anda terima (anda terima) anda peroleh (anda terima) anda dapat (anda akan terima)
kita terima (kita terima) kita peroleh (kita terima) kita dapat (kita akan terima)
mereka menerima (mereka menerima) mereka memperoleh (mereka menerima) mereka dapat (mereka akan menerima)

11.5d KE LIE (untuk berbohong) / Dia dijamin tidak akan berbohong. (Dia dijamin tidak akan berbohong.)
Bohong. (Bohong.) / Tolong jangan berbohong. (Tolong jangan berbohong.)
berbohong (berbohong) / Dia sedang santai. (Dia santai.)
berbohong: Perlindungan jarang atau tidak pernah digunakan.

Saya berbohong (saya berbohong) Saya melindungi (saya berbohong) Saya akan berbohong (saya akan berbohong)
dia boleh didapati (dia berbohong) dia melindungi (dia berbohong) dia akan berbohong (dia akan berbohong)
dia boleh didapati (dia berbohong) dia melindungi (dia berbohong) dia akan berbohong (dia akan berbohong)
ia dapat dijumpai (ia berbohong) melindungi (ia berbohong) ia akan berbohong (ia akan berbohong)
anda berbohong (anda berbohong) anda melindungi (anda berbohong) anda akan berbohong (anda akan berbohong)
kita berbohong (kita berbohong) kita melindungi (kita berbohong) kita akan berbohong (kita akan berbohong)
mereka berbohong (mereka berbohong) mereka melindungi (mereka berbohong) mereka akan berbohong (mereka akan berbohong)

11.5e UNTUK MENULIS (untuk membungkus) / Dia dijamin akan membungkusnya. (Dia dijamin akan membungkusnya.)
Bungkus. (Balut.) / Tolong bungkus. (Sila bungkus.)
membungkus (membungkus) / Dia merangkumi beberapa. (Dia meliputi beberapa.)
dibalut (dibungkus) / ia ditutup (dibungkus) / ia ditutup (ia dibungkus) / ia akan ditutup (ia akan dibungkus)

Saya bungkus (saya bungkus) saya tutup (saya bungkus) saya akan bungkus (saya akan bungkus)
dia bungkusan (dia membungkus) dia menutupi (dia membungkus) dia akan membungkus (dia akan membungkus)
dia bungkusan (dia membungkus) dia menutupi (dia membungkus) dia akan membungkus (dia akan membungkus)
ia bungkusan (ia membungkus) ia ditutup (ia dibungkus) ia akan membungkus (ia akan membungkus)
anda membungkus (anda membungkus) anda menutup (anda membungkus) anda akan membungkus (anda akan membungkus)
kami membungkus (kami membungkus) kami menutup (kami membungkus) kami akan membungkus (kami akan membungkus)
mereka membungkus (mereka membungkus) mereka menutup (mereka membungkus) mereka akan membungkus (mereka akan membungkus)

11.6 Lakukan sekali lagi setiap istilah (kata kerja tidak tetap).

11.6a UNTUK JATUH (jatuh) / Dia dijamin tidak akan jatuh. (Dia dijamin tidak akan jatuh.)
Kejatuhan. (Jatuh.) / Jangan jatuh. (Tolong jangan turun.)
jatuh (jatuh) / Dia jatuh. (Dia jatuh.)
jatuh: Ia dijatuhkan jarang atau tidak pernah digunakan.
Saya jatuh (saya jatuh) saya jatuh (saya jatuh) saya akan jatuh (saya akan jatuh)
dia jatuh (dia jatuh) dia jatuh (dia jatuh) dia akan jatuh (dia akan jatuh)
dia jatuh (dia jatuh) dia jatuh (dia jatuh) dia akan jatuh (dia akan jatuh)
ia jatuh (jatuh) ia jatuh (jatuh) ia akan jatuh (akan jatuh)
anda jatuh (anda jatuh) anda jatuh (anda jatuh) anda akan jatuh (anda akan jatuh)
kita jatuh (kita jatuh) kita jatuh (kita jatuh) kita akan jatuh (kita akan jatuh)
mereka jatuh (mereka jatuh) mereka jatuh (mereka jatuh) mereka akan jatuh (mereka akan jatuh)

11.6b UNTUK MEMENUHI (untuk bertemu) / Dia dijamin tidak akan bertemu. (Dia dijamin tidak akan bertemu.)
Jumpa. (Jumpa.) / Tolong temui dia. (Tolong temui dia.)
pertemuan (pertemuan) / Dia sedang mengadakan persidangan. (Dia mengadakan persidangan.)
bertemu (bertemu) / ia bertemu (ia bertemu) / ia bertemu (ia bertemu) / ia akan dipenuhi (ia akan dipenuhi)
Saya bertemu (saya bertemu) Saya bertemu (saya bertemu) Saya akan melihat (saya akan bertemu)
dia memuaskan (dia bertemu) dia bertemu (dia bertemu) dia akan melihat (dia akan bertemu)
dia memuaskan (dia bertemu) dia bertemu (dia bertemu) dia akan melihat (dia akan bertemu)
ia memuaskan (ia bertemu) ia bertemu (ia bertemu) ia akan melihat (ia akan bertemu)
anda bertemu (anda bertemu) anda bertemu (anda bertemu) anda akan melihat (anda akan bertemu)
kita bertemu (kita bertemu) kita bertemu (kita bertemu) kita akan melihat (kita akan bertemu)
mereka bertemu (mereka bertemu) mereka bertemu (mereka bertemu) mereka akan melihat (mereka akan bertemu)

11.6c HINGGA TERLETAK (untuk berbaring) / Dia dijamin tidak akan meletakkannya. (Dia dijamin tidak akan meletakkannya.)
Berbaring. (Lay.) / Tolong letakkan. (Sila letakkan.)
meletakkan (meletakkan) / Dia merehatkan mereka. (Dia merehatkan mereka.)
diletakkan (diletakkan) / itu diatur (itu diletakkan) / itu diatur (itu diletakkan) / ia akan ditetapkan (akan diletakkan)
Saya berbaring (saya berbaring) Saya mengatur (saya meletakkan) Saya akan berbaring (saya akan berbaring)
dia meletakkan (dia meletakkan) dia mengatur (dia meletakkan) dia akan berbaring (dia akan berbaring)
dia meletakkan (dia meletakkan) dia mengatur (dia meletakkan) dia akan berbaring (dia akan berbaring)
ia menetapkan (meletakkan) ia mengatur (meletakkan) ia akan meletakkan (ia akan meletakkan)
anda berbaring (anda berbaring) anda mengatur (anda meletakkan) anda akan berbaring (anda akan berbaring)
kita berbaring (kita berbaring) kita mengatur (kita meletakkan) kita akan berbaring (kita akan berbaring)
mereka berbaring (mereka berbaring) mereka meletakkan (mereka meletakkan) mereka akan berbaring (mereka akan berbaring)

11.6d UNTUK MEMBACA (untuk membaca) / Dia dijamin tidak akan melihatnya. (Dia dijamin tidak akan melihatnya.)
Baca. (Baca.) / Lihat panduannya. (Sila lihat panduannya.)
membaca (membaca) / Dia sedang belajar kepada mereka. (Dia belajar kepada mereka.)
baca (baca) / itu dibaca (sudah dibaca) / ia dibaca (sudah dibaca) / ia akan dibaca (akan dibaca)
Saya membaca (saya membaca) Saya hanya membaca (saya membaca) Saya akan membaca (saya akan membaca)
dia mengalir (dia membaca) dia membaca (dia membaca) dia akan membaca (dia akan membaca)
dia mengalir (dia membaca) dia membaca (dia membaca) dia akan membaca (dia akan membaca)
ia mengalir (ia membaca) ia membaca (ia membaca) ia akan membaca (ia akan membaca)
anda membaca (anda membaca) anda membaca (anda membaca) anda akan membaca (anda akan membaca)
kita baca (kita baca) kita baca (kita baca) kita akan baca (kita akan baca)
mereka membaca (mereka membaca) mereka membaca (mereka membaca) mereka akan membaca (mereka akan membaca)

11.7 Lakukan sekali lagi setiap korespondensi abc.

A / a B / b C / c D / d / E / e F / f G / g
H / h I / i J / j K / k L / l M / m N / n
O / o P / p Q / q R / r S / s T / t U / u
V / v W / w X / x Y / y Z / z

11.8 Saya akan bertanya, "Adakah anda memasukkan mereka ke penjara?" Anda akan menjawab, "Tidak, saya tidak memasukkan mereka ke penjara." Saya akan bertanya, "Adakah mereka menyimpannya bersama?" Anda akan menjawab, "Tidak, mereka tidak menyimpannya bersama."

11.8a Adakah anda memasukkan mereka ke dalam penjara?
(Tidak, saya tidak memasukkan mereka ke dalam penjara.) Tidak, saya tidak memasukkannya ke dalam penjara. (Tidak, saya tidak memasukkan mereka ke penjara.)

11.8b Adakah mereka selamatkannya bersama?
(Tidak, mereka tidak mengamankannya bersama.) Tidak, mereka tidak mengamankannya bersama. (Tidak, mereka tidak mengamankannya bersama.)

11.8c Adakah dia menolong mereka bekerja?
(Tidak, dia tidak menolong mereka tampil.) Tidak, dia tidak menolong mereka tampil. (Tidak, dia tidak menolong mereka tampil.)

11.8d Adakah dia menemui semuanya sendiri?
(Tidak, dia tidak menemui semuanya sendiri.) Tidak, dia tidak menemui semuanya sendiri. (Tidak, dia tidak menemui semuanya sendiri.)

11.8e Adakah dia menyuruh mereka berjalan?
(Tidak, dia tidak memberitahu mereka hanya berjalan.) Tidak, dia tidak memberitahu mereka hanya berjalan. (Tidak, dia tidak memberitahu mereka hanya berjalan.)

11.8f Adakah anda berkumpul?
(Tidak, kita tidak datang bersama.) Tidak, kita tidak datang bersama. (Tidak, kita tidak datang bersama.)

11.8g Adakah kita tertanya-tanya hari ini?
(Tidak, kita tidak bertanya-tanya tentang hari ini.) Tidak, kita tidak bertanya-tanya tentang hari ini. (Tidak, kita tidak tertanya-tanya hari ini.)

11.8h Adakah dia menjaga tangan kanak-kanak itu?
(Tidak, dia tidak menjaga sisi anak.) Tidak, dia tidak menjaga sisi anak. (Tidak, dia tidak memihak anak itu.)

KATA KERJA SETUJU DENGAN SUBJEKNYA
wanita mempercayai hakikat Wanita wanita dari pasukan itu selalu menerimanya.
kumpulan mengesahkan bahawa bilangan wanita selalu mengesahkan untuk menguruskannya.
pelajar memahami Pelajar di universiti ini memahami bahasa Inggeris.
sekolah mengarahkan Universiti ini untuk lelaki mengarahkan orang Inggeris.
anak-anak mengambil Anak-anak dari ahli keluarga ini mengambil aspek dengan kami.
keluarga memerlukan Ahli keluarga ini dengan tiga anak memerlukan aspek dengan kita.
Peter beroperasi dia mengendalikan Chris kadang-kadang beroperasi.
John dan Chris berlari mereka berlari David dan Chris kadang-kadang berlari bersama.
kereta itu adalah kereta di jalan.
kereta dan bas adalah kereta dan bas di jalan.
tangan jika itu adalah sisi buruknya.
tangan dan lengan mereka adalah kedua-dua belah pihak dan lengannya berbahaya.

PENGGUNAAN "LAIN"
yang lain adalah (satu orang) Lelaki lain berkuasa.
yang lain adalah (dua atau lebih orang) Yang lain berkuasa.
yang lain adalah (satu orang) Lelaki lain berkuasa.
yang lain adalah (dua atau lebih orang) Yang lain berkuasa.


PENGAJARAN 11 VOKABULARI
aspek tindakan untuk jatuh
jumlah perayaan untuk meletakkan
penjara malaikat untuk berbohong
kediaman lain untuk dilalui
khalayak tempat tidur untuk ditempatkan
kawalan invois yang akan diambil
berani berehat untuk mengambil tindakan
subuh sekarang untuk mengawal
kegelapan pintu masuk untuk menguji
melampau, sangat menganalisis untuk membungkus
berbohong menjadi bandar
tempatan untuk menjadi wanita ketakutan, wanita
tikar untuk mencabar pembalut
mungkin, bagus untuk masuk

Dengan kontrak pasangannya, dia menyimpan sebahagian wang untuk dirinya sendiri dan menukar kelonggaran itu kepada pengurusan mereka. (5: 2)
Mengapa anda membiarkannya mengurus anda dan membuat anda berbohong? (5: 3)
Sebelum anda memasarkan kediaman itu, ia adalah milik anda dan setelah anda memasarkannya, wang tunai adalah milik anda. (5: 4)
Kira-kira tiga kali kemudian pasangannya, tidak memahami apa yang telah terjadi, masuk. (5: 7)
Tidak ada orang di luar pasukan yang berani menjadi sebahagian daripada mereka, walaupun individu tersebut sangat membicarakannya. (5:13)
Sebagai akibat dari apa yang mereka lakukan, individu dibawa untuk melihatnya. (5:15)
Kemudian pihak pengurusan menjadi sangat iri kepada mereka sehingga mereka membuat keputusan untuk melakukan aktiviti. (5:17)
Tetapi petang itu pintu masuk penjara dimulakan. (5:19)


VOKABULARI KELUARGA
abang (muda, kecil, matang, besar) wanita tua nenek yang sangat baik (slang,
kakak ipar nenek dan datuk yang tidak sopan)
anak (anak) ibu bapa nenek dan datuk yang sangat baik
saudara sepupu (generasi anda) anak saudara yang sangat baik (generasi cucu)
ayah saudara yang sangat baik (generasi cucu) sis (lebih muda, kecil,
bapa (bapa) dewasa, besar)
kakak ipar cucu
suami cucu
cucu perempuan berganda (abang, sis,
datuk ayah yang sangat baik (datuk nenek mirip, saudara)
generasi nenek) ayah, makcik (ayah
generasi pasangan nenek)
datuk ibu ayah, makcik (ibu
datuk nenek ibu (ibu) generasi)
saudara cucu, anak saudara (pasangan anak-anak
makcik yang hebat (generasi datuk nenek)
generasi) lelaki tua (slang,
datuk tidak sopan)


Muat turun sekarang!

Kami telah memudahkan anda mencari Ebook PDF tanpa perlu digali. Dan dengan mempunyai akses ke ebook kami secara dalam talian atau dengan menyimpannya di komputer anda, anda mempunyai jawapan yang sesuai dengan Prentice Hall Writing And Grammar Grade 8 Teacher Edition. Untuk mula mencari Prentice Hall Writing And Grammar Grade 8 Teacher Edition, anda betul-betul dapat menemui laman web kami yang mempunyai koleksi manual yang tersenarai.
Perpustakaan kami adalah yang terbesar yang mempunyai ratusan ribu produk yang berbeza.

Akhirnya saya mendapat ebook ini, terima kasih untuk semua Prentice Hall Writing And Grammar Grade 8 Teacher Edition yang saya dapat sekarang!

Saya tidak menyangka bahawa ini akan berjaya, sahabat saya menunjukkan laman web ini kepada saya, dan memang begitu! Saya mendapat eBook yang paling saya mahukan

adakah ebook hebat ini percuma ?!

Kawan-kawan saya sangat marah sehingga mereka tidak tahu bagaimana saya mempunyai semua ebook berkualiti tinggi yang tidak mereka miliki!

Sangat senang mendapatkan ebook berkualiti)

begitu banyak laman web palsu. ini adalah yang pertama berjaya! Terima kasih banyak

wtffff saya tidak faham ini!

Cukup pilih butang klik anda kemudian muat turun, dan lengkapkan tawaran untuk mula memuat turun ebook. Sekiranya terdapat tinjauan, hanya memerlukan 5 minit, cubalah sebarang tinjauan yang sesuai untuk anda.


Akses Data PostgreSQL dengan Haskell

Pengenalan

PostgreSQL adalah pangkalan data hubungan yang sangat popular yang mempunyai beberapa perpustakaan akses data yang berbeza yang tersedia untuk bahasa pengaturcaraan Haskell.

Artikel hari ini bertujuan untuk membuat anda aktif, menjalankan pertanyaan terhadap PostgreSQL dari persekitaran Haskell anda dengan sedikit masalah.

Postgresql-sederhana

Perpustakaan pertama yang akan kita lalui adalah postgresql-simple. Perpustakaan ini mempunyai antara muka yang sangat asas, dan sangat mudah untuk dijalankan.

Perpustakaan pelanggan peringkat pertengahan untuk pangkalan data PostgreSQL, yang bertujuan untuk kemudahan penggunaan dan prestasi tinggi.

Prasyarat

Sebelum memulakan, anda perlu memasang libpq.

Sekarang anda sudah bersedia untuk membangun.

Anda perlu menambahkan pergantungan pada pustaka postgresql-sederhana pada aplikasi anda. Kod berikut akan membolehkan anda menyambung ke pangkalan data PostgreSQL anda, dan merosakkan perintah mudah.

Helo, Postgres!

Apabila aplikasi anda berjaya dibuat dan dilaksanakan, anda harus mendapat output berikut:

Dengan berjalan melalui kod ini dengan cepat, pertama kami mengaktifkan OverloadedStrings sehingga kami dapat menentukan nilai Pertanyaan kami sebagai rentetan literal.

Untuk menyambung ke Postgres, kami menggunakan nilai ConnectInfo yang diisi untuk kami melalui defaultConnectInfo. Kami hanya mengatasi nilai-nilai tersebut untuk contoh kami. Saya menjalankan PostgreSQL dalam wadah docker, oleh itu saya mendapat alamat rangkaian docker saya.

NilaiPG tempatan kini digunakan untuk menyambung ke pangkalan data Postgres. Nilai kon akan dirujuk setelah berjaya membuat sambungan untuk menghantar arahan ke.

Akhirnya, kami menjalankan pertanyaan SELECT 1 + 1 menggunakan fungsi query_. conn diteruskan untuk merujuk pada koneksi untuk melaksanakan pertanyaan ini pada.

Dengan kod asas ini, kita dapat mula membina beberapa contoh.

Dapatkan rekod tertentu

Dalam contoh Hello, World di atas, kami menambahkan dua nilai statik untuk mengembalikan nilai yang lain. Oleh kerana exampeles menjadi lebih kompleks, kita perlu memberi lebih banyak maklumat kepada perpustakaan mengenai data yang sedang kita kerjakan. Int sudah sangat terkenal, dan sudah mempunyai mekanisme untuk menanganinya (bersama dengan jenis data asas lain).

Dalam jadual pangkalan data pelanggan kami mempunyai senarai nama dan id. Kita boleh membuat fungsi untuk mengambil nama pelanggan, diberi id:

Templat Pertanyaan yang dilampirkan menggunakan? watak untuk menentukan tempat penggantian akan diletakkan. Perhatikan penggunaan pertanyaan daripada pertanyaan_. Dalam kes ini, pertanyaan juga menerima Tuple yang mengandungi semua nilai untuk penggantian.

Menggunakan kelas jenis FromRow, kod kami dapat menentukan API yang jauh lebih kuat. Kami benar-benar dapat mengambil baris pelanggan dari pangkalan data dan mengubahnya menjadi nilai Pelanggan.

Jenis data Pelanggan memerlukan definisi sekarang. Ini adalah bagaimana kita merujuk kepada pelanggan dalam program Haskell kami:

Jenis data Pelanggan sekarang mendapat instance FromRow, yang membolehkan postgresql-mudah menggunakannya.

Dalam urutan definisi bidang, kami memberikan definisi dariRow. Fungsi retrieveClient hanya berubah untuk memperluas pertanyaannya, dan mengubah jenis pengembaliannya!

Buat rekod baru

Semasa membuat data, anda boleh menggunakan fungsi tersebut. Fungsi eksekusi adalah mengenai pelaksanaan pertanyaan tanpa nilai kembali.

Memperluas API kami, kami dapat membuat fungsi createClient tetapi dengan kelainan. Kami juga akan mengembalikan pengecam yang dihasilkan (kerana medan id).

Kami memerlukan definisi untuk Int64. Inilah yang akan diterjemahkan oleh SERIAL yang mendasari PostgreSQL ke dalam aplikasi Haskell anda.

Kita sekarang boleh menggunakan createClient untuk menyiapkan antara muka untuk pengguna untuk memasukkan maklumat.

Kami telah membuat antara muka pembuatan data sekarang.

Kemas kini rekod yang ada

Semasa mengemas kini data, kami tidak mengharapkan banyak pulangan selain dari jumlah rekod yang dipengaruhi oleh arahan. Fungsi eksekusi melakukan perkara ini. Dengan mengukur pengembalian, kita dapat mengubah jumlah baris menjadi pesan gaya berjaya / gagal. Saya hanya mengekodkannya sebagai boolean di sini.

Memusnahkan rekod

Akhirnya, memusnahkan maklumat dari pangkalan data akan kelihatan seperti kemas kini.

melaksanakan dengan memberikan hitungan yang terjejas membolehkan kita melakukan pengesahan selepas pelaksanaan lagi.

Ringkasan

Terdapat beberapa operasi asas untuk bangun dan berjalan menggunakan postgresql-simple. Benar-benar kelihatan seperti anda boleh membuat perisian prototaip hingga menulis aplikasi yang lengkap dengannya.


11.8E: Latihan

Halaman Tugasan Fizik 160

Tugasan kerja rumah dilakukan melalui laman web WebAssign.net. Setiap kali anda log masuk, anda akan diminta untuk tiga perkara:

Nama pengguna Ini adalah nama awal dan nama belakang pertama anda yang digabungkan sebagai satu perkataan (sebagai contoh, nama saya adalah MHASSELBECK)

Kata Laluan Untuk log masuk pertama anda, gunakan nama pengguna rangkaian UNM anda yang mengenal pasti anda di sistem e-mel universiti (nama [email protected]). Pastikan anda menggunakan semua huruf kecil. Sekiranya itu tidak berfungsi atau anda tidak mempunyai akaun e-mel universiti, cuba ketik "kata laluan" tanpa tanda petik, sekali lagi semuanya dengan huruf kecil. Sekiranya anda masih tidak dapat masuk, hubungi saya dan saya akan menyediakan anda. Setelah log masuk untuk pertama kalinya, sila ubah kata laluan anda dan simpan di tempat yang selamat. Ingat bahawa kata laluan anda peka huruf besar kecil. Sekiranya anda kehilangan atau melupakan kata laluan anda, anda perlu menghubungi saya untuk kembali menggunakan sistem ini.

Log masuk ke WebAssign dengan mengklik di sini. Tiga medan entri ada di sebelah kiri halaman.

Masalahnya langsung keluar dari buku teks, tetapi beberapa nombornya sering berubah di laman WebAssign. Ikut arahan dengan teliti. Anda perlu menyelesaikan keseluruhan masalah yang ditetapkan sebelum menyerahkannya ke laman web untuk dinilai. Sekiranya anda mendapat jawapan yang salah, mereka akan dicatat di halaman respons yang muncul sejurus kemudian. Selepas penyerahan pertama, anda akan mempunyai dua peluang lagi untuk memperbaiki jawapan yang salah. Sekiranya anda berpuas hati dengan keputusan anda pada percubaan pertama atau kedua (walaupun bukan skor sempurna) sistem akan menilai penyerahan terakhir yang diterima sebelum tarikh akhir. Anda tidak perlu membuat tiga penyerahan.

Perhatikan bahawa nombor yang sangat besar atau kecil (atau nombor apa pun) boleh dimasukkan menggunakan notasi saintifik dengan format 3.00e + 8, misalnya. Memasuki 3E8 juga akan berfungsi dalam kes ini. Skrip Perl di WebAssign tidak mengenali urutan watak 10 ^ untuk eksponen. Anda juga boleh memasukkan nilai pecahan seperti 1/10 dan bukannya 0.10. Entri yang tidak dikenali (contohnya adalah ruang yang tidak disengajakan antara angka atau menggunakan O dan bukan 0 untuk menunjukkan sifar) dikira sebagai kesalahan untuk tujuan penggredan, jadi perhatikan kesalahan ketik ketika memasukkan data. Secara amnya, skrip mencari jawapan yang betul untuk 3 angka penting dan ketepatan berangka 2%. Sekiranya anda melakukan pengiraan yang melibatkan pi, misalnya, anda perlu menggunakan sekurang-kurangnya 3.14 (walaupun mempunyai lebih banyak digit mungkin merupakan idea yang baik). Sekiranya anda mempunyai soalan mengenai memasukkan jawapan berangka, klik di sini.

Masalah Set 1 dijelaskan pada hari Ahad, 25 Ogos jam 11:59 malam. Penyelesaian di sini.

Masalah Set 2 dijadualkan pada hari Khamis, 29 Ogos jam 5:15 petang (tepat sebelum kelas). Penyelesaian Halaman 1, Halaman 2, Halaman 3.

Masalah Set 3 (Buku Teks: 2-17E, 2-21P, 2-24E, 2-30P) dijadualkan pada hari Ahad, 1 September jam 11:59 malam. Penyelesaian Halaman 1, Halaman 2.

Masalah Set 4 (Buku Teks: 2-33P, 2-34P, 2-42E, 2-57P) dijadualkan pada hari Selasa, 3 September jam 5:15 petang (tepat sebelum kelas). Penyelesaian Halaman 1, Halaman 2.

Penyelesaian Masalah 5 (Buku Teks: 3-3E, 3-4E, 3-5E, 3-8P, 3-14E, 3-16E, 3-21P, 3-36P) dijadualkan pada hari Ahad, 8 September jam 11:59 malam . Penyelesaian Halaman 1, Halaman 2, Halaman 3.

Set Masalah 6 Terdapat dua masalah bertulis yang perlu diserahkan sebelum kelas dan tiga latihan WebAssign. Dua masalah bertulis adalah dari buku teks: 2-52P dan 4-15P. Lihat WebAssign untuk petunjuk pada 2-52P. Ketiga masalah WebAssign juga terdapat dalam buku teks: 4-4P, 4-9E, 4-11E. Kelima-lima mereka dijadualkan pada hari Selasa, 10 September jam 5:15 petang (tepat sebelum kelas). Penyelesaian Halaman 1, Halaman 2, Halaman 3.

Set Masalah 7 (Buku Teks: 4-17E, 4-23E, 4-25P, 4-33P, 4-44E, 4-48P) dijadualkan pada hari Ahad, 15 September jam 11:59 malam. Penyelesaian Halaman 1, Halaman 2, Halaman 3, Halaman 4, Halaman 5.

Masalah Set 8 (Buku Teks: 5-2E, 5-4E, 5-6P, 5-7P) dijadualkan pada hari Ahad, 22 September jam 11:59 malam. Penyelesaian Halaman 1, Halaman 2.

Set Masalah 9 terdiri daripada dua masalah bertulis (soalan Buku Teks 5-42 dan 5-53) dan empat masalah WebAssign (soalan Buku Teks 5-17E, 5-38P, 5-43P, 5-50P). Lihat masalah ini yang ditetapkan di WebAssign untuk petunjuk. Keenam-enam masalah tersebut dijelaskan pada hari Khamis, 26 September jam 5:15 petang (tepat sebelum kelas). Penyelesaian Halaman 1, Halaman 2, Halaman 3, Halaman 4, Halaman 5.

Masalah Set 10 sepenuhnya WebAssign (Buku Teks: 5-40P, 5-47P, 6-2E, 6-3E, 6-8E, 6-15P, 6-19P) dan dijadualkan pada hari Selasa, 1 Oktober jam 5:15 petang . Lihat WebAssign untuk petunjuk. Penyelesaian Halaman 1, Halaman 2, Halaman 3, Halaman 4, Halaman 5, Halaman 6, Halaman 7.

Masalah Set 11 sepenuhnya WebAssign (Buku Teks: 6-21P, 6-22P, 6-28P, 6-34E, 6-37E, 6-41P, 6-45P) dan dijadualkan pada hari Ahad, 6 Oktober jam 11:59 malam . Penyelesaian Halaman 1, Halaman 2, Halaman 3, Halaman 4, Halaman 5, Halaman 6, Halaman 7.

Tarikh akhir untuk Set Masalah 12 telah dilanjutkan sehingga Selasa, 15 Oktober jam 5:15 petang kerana waktu rehat. (Soalan buku teks: 7-2E, 7-9E, 7-13P, 7-15E, 7-22P, 7-25E, 7-30E) Penyelesaian Halaman 1, Halaman 2, Halaman 3, Halaman 4.

Masalah 13 ditetapkan pada hari Isnin, 21 Oktober jam 6:00 petang (sehari sebelum ujian). Soalan buku teks: 8-2E, 8-4E, 8-7P, 8-15P, 8-21P, 8-24P, 8-26P, 8-46E, 8-50P, 8-59P. Lihat WebAssign untuk petunjuk. Penyelesaian Halaman 1, Halaman 2, Halaman 3, Halaman 4.

Problem Set 14 adalah WebAssign yang dijadualkan pada hari Selasa, 29 Oktober jam 5:15 petang. Soalan buku teks: 9-3E, 9-5E, 9-7P, 9-11E, 9-15P, 9-21E, 9-23P, 9-25P, 9-36P, 9-39P. Lihat WebAssign untuk petunjuk. Penyelesaian Halaman 1, Halaman 2, Halaman 3.

Masalah Set 15 adalah WebAssign yang dijadualkan pada hari Ahad, 3 November jam 11:59 malam. Soalan buku teks: 10-2E, 10-3E, 10-8P, 10-10P, 10-14P, 10-23E, 10-26P, 10-34P, 10-36E, 10-40P. Lihat WebAssign untuk petunjuk. Penyelesaian Halaman 1, Halaman 2, Halaman 3.

Set Masalah 16 terdiri daripada dua masalah bertulis (soalan Buku Teks 10-49E dan 10-53P) dan enam masalah WebAssign (soalan Buku Teks 11-2E, 11-4E, 11-6P, 11-8E, 11-14P, 11-29P) . Lihat masalah ini yang ditetapkan di WebAssign untuk petunjuk. Kesemua lapan masalah dijelaskan pada hari Selasa, 5 November jam 5:15 petang (tepat sebelum kelas). Halaman 1, Halaman 2, Halaman 3, Halaman 4.

Masalah Set 17 adalah WebAssign yang dijadualkan pada hari Ahad, 10 November jam 11:59 malam. Soalan buku teks: 11-36E, 11-38E, 11-39E, 11-44P, 11-46E, 11-50E, 11-51E, 11-55P, 11-59E, 11-63P. Lihat WebAssign untuk petunjuk. Penyelesaian Halaman 1, Halaman 2, Halaman 3.

Masalah Set 18 adalah WebAssign yang dijadualkan pada hari Selasa, 12 November jam 5:15 petang. Soalan buku teks: 12-1E, 12-3E, 12-8P, 12-9P, 12-12P, 12-18E. Lihat WebAssign untuk petunjuk. Penyelesaian Halaman 1, Halaman 2, Halaman 3.

Problem Set 19 adalah WebAssign yang akan dilangsungkan pada hari Ahad, 17 November jam 11:59 malam. Soalan buku teks: 12-24E, 12-30E, 12-33E, 12-35E, 12-38P, 12-39E, 12-44E, 12-50P, 12-54P, 12-58P. Lihat WebAssign untuk petunjuk. Penyelesaian Halaman 1, Halaman 2, Halaman 3.

Set Masalah 20 terdiri daripada dua masalah bertulis (soalan Buku Teks 14-10P dan 14-13P) dan lima masalah WebAssign (soalan Buku Teks 14-2E, 14-9P, 14-16E, 14-26E, 14-39P). Ketujuh-tujuh masalah dijelaskan sebelum kelas pada hari Selasa, 19 November. Penyelesaian Halaman 1, Halaman 2, Halaman 3.

Problem Set 21 adalah WebAssign yang dijadualkan pada hari Ahad, 24 November jam 11:59 malam. Soalan buku teks: 15-3E, 15-5E, 15-8E, 15-13E, 15-18P, 15-27E, 15-32P, 15-46E. Lihat WebAssign untuk petunjuk. Penyelesaian Halaman 1, Halaman 2, Halaman 3.

Problem Set 22 adalah WebAssign yang dijelaskan pada hari Isnin, 25 November jam 6:00 petang. Soalan buku teks: 16-3E, 16-10E, 16-42E, 16-44E, 16-45E. Penyelesaian di sini.


11.8E: Latihan

RUMAH . . . . . . . . . . . . . . . No. 95

Teks pindaan lebih lanjut (yang ditawarkan oleh Mr Michlewitz dari Boston) kepada pindaan Senat pada Rang Undang-Undang House yang membiayai program penambahbaikan terhadap Dana Amanah Pengangguran Pengangguran dan memberi kelegaan kepada majikan dan pekerja di Komanwel (House, No. 90) . 22 Mac 2021.

Komanwel Massachusetts

Di Mahkamah Umum Seratus Sembilan Puluh Kedua
(2021-2022)

Dengan mencoret semua setelah klausa yang diberlakukan dan memasukkannya sebagai berikut: -
& # xa0

BAHAGIAN 1. Untuk menyediakan program penambahbaikan pada Dana Amanah Pengangguran Pengangguran dan bantuan kepada majikan di negara-negara persemakmuran, jumlah yang dinyatakan dalam bahagian 2, untuk beberapa tujuan dan tertakluk kepada syarat-syarat yang ditentukan dalam akta ini, dengan ini disediakan , tunduk pada undang-undang yang mengatur pengeluaran dana awam. Jumlah yang dinyatakan dalam seksyen 2 adalah tambahan untuk jumlah yang sebelumnya dibenarkan dan tersedia untuk tujuan ini.

PEJABAT EKSEKUTIF UNTUK PEMBANGUNAN MAKMAL DAN KERJA

7003-2025 Untuk program untuk mengurangkan jumlah, atau mengelakkan keperluan untuk memperoleh, pendahuluan persekutuan dari kerajaan persekutuan atau untuk membayar pendahuluan persekutuan yang dibuat kepada komanwel dari akaun pengangguran persekutuan untuk tahun fiskal 2020 hingga 2025, termasuk, dan untuk membiayai sebarang akaun rizab, kos penerbitan dan faedah kapitalisasi, jika ada, berkaitan dengan bon yang diterbitkan untuk tujuan tersebut dan d kos awal yang ditentukan berdasarkan seksyen 19 akta ini dan perbelanjaan pentadbiran program tersebut dengan syarat, bahawa agregat jumlah pokok tidak boleh melebihi jumlah yang dibenarkan dalam item ini. $ 7,000,000,000.

SECTI ON 3. Bab 151A Undang-Undang Umum dengan ini dipinda dengan memasukkan selepas seksyen 14J bahagian berikut: -

Seksyen 14J1 / 2. Untuk tempoh dari 1 Januari 2021 hingga 31 Disember 2022, setiap majikan yang diwajibkan membuat caruman menurut seksyen 1 4 harus membayar cukai atas upah yang dibayar kepada pekerjanya sesuai dengan jadual berikut:

Untuk tujuan bahagian ini, istilah "upah" hanya merangkumi bahagian imbuhan yang mana majikan diminta untuk membuat caruman menurut seksyen 14. Cukai tersebut akan dibayar kepada pesuruhjaya sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh pesuruhjaya. Pesuruhjaya harus memasukkan penerimaan cukai tersebut ke dalam Dana Faedah Pinjaman Persekutuan yang ditubuhkan dalam seksyen 14K. Penerimaan tersebut tidak akan tertakluk kepada had pendapatan cukai negeri yang dibenarkan yang ditetapkan dalam bab 62F. Sebelum memasukkan resit, pesuruhjaya boleh memotong semua kos pentadbiran yang timbul akibat dari bahagian ini, termasuk jumlah yang ditentukan oleh Setiausaha Buruh Amerika Syarikat sesuai dengan peraturan kos persekutuan, jika ada.

Kecuali jika tidak sesuai dengan syarat-syarat bahagian ini, syarat dan ketentuan bab ini yang berlaku untuk pembayaran dan kutipan sumbangan menurut seksyen 14 tersebut akan berlaku untuk pembayaran dan pengumpulan cukai yang diberikan, namun, bahawa cukai tersebut tidak akan dikreditkan ke akaun majikan atau ke akaun solvabiliti yang dibentuk menurut seksyen 14 kecuali dinyatakan sebaliknya dalam seksyen 14K.

Pesuruhjaya, setelah memberikan notis bertulis tidak kurang dari 60 hari kepada komite rumah dan senat mengenai cara dan cara dan jawatankuasa bersama mengenai pembangunan buruh dan tenaga kerja, dapat menyesuaikan kadar eksais yang ditentukan dalam bahagian ini untuk membayar bunga yang harus dibayar kepada Dana Faedah Pinjaman Persekutuan yang ditubuhkan oleh seksyen 14K tersebut. Notis itu merangkumi, tetapi tidak terbatas pada: (i) cadangan kadar cukai yang disesuaikan (ii) anggaran jumlah dana yang akan dikumpulkan oleh kadar cukai yang disesuaikan (iii) alasan untuk menyesuaikan kadar cukai (iv) baki Dana Faedah Pinjaman Persekutuan yang dibentuk dalam seksyen 14K dan (v) anggaran jumlah faedah yang perlu dibayar di bawah seksyen 1202 (b) Akta Keselamatan Sosial persekutuan.

BAHAGIAN 4. Bab 151A ini dengan ini dipinda lebih jauh dengan mencabut seksyen 14K, seperti yang terdapat pada Edisi Rasmi 2018, dan memasukkan sebagai gantinya bahagian berikut: -

Seksyen 14K. Dengan ini ditubuhkan dana berasingan yang akan dikenali sebagai Dana Faedah Pinjaman Persekutuan yang akan ditadbir oleh pesuruhjaya, tanpa tanggungjawab pihak komanwel melebihi jumlah yang dikreditkan dan diperoleh oleh dana tersebut. Dana tersebut terdiri dari semua jumlah yang diterima di bawah seksyen 14J1 / 2, yang akan dikreditkan ke dana tersebut, kecuali jika dinyatakan sebaliknya dalam seksyen 14J1 / 2 dan wang lain yang dibenarkan oleh undang-undang untuk dikreditkan ke dana tersebut. Wang yang dikreditkan ke dana itu akan digunakan hanya untuk pembayaran faedah yang perlu dibayar di bawah seksyen 1202 (b) Akta Keselamatan Socia l persekutuan.Wang dalam dana tersebut akan terus tersedia bagi pesuruhjaya untuk pembayaran faedah tersebut tanpa peruntukan lebih lanjut dan tidak akan hilang pada bila-bila masa atau dipindahkan ke dana atau akaun lain kecuali seperti yang diperuntukkan dalam bahagian ini. Pada 30 September setiap tahun kalendar, pesuruhjaya akan memindahkan dari dana ke Dana Pampasan Pengangguran apa-apa jumlah yang disimpan di dalamnya sesuai dengan seksyen 14J1 / 2 tersebut sebelum jangka waktu 36 bulan sebelumnya yang belum dibelanjakan untuk pembayaran bunga . Pesuruhjaya akan mengkreditkan jumlah tersebut yang dipindahkan ke akaun kesolvenan menurut perenggan (1) subseksyen (e) seksyen 14 pada 1 Oktober tahun kalendar tersebut.

BAHAGIAN 5. Ayat (b) subseksyen (1) seksyen 30A bab 151A, seperti yang terdapat dalam seksyen 8 bab 201 dari tindakan 2020, dengan ini dipinda dengan mencabut subperenggan (2) dan memasukkan di tempatnya subperenggan berikut: -

(2) Akan ada indikator "off" negara untuk persemakmuran untuk tujuan perenggan ini selama berminggu-minggu pengangguran jika pada bila-bila masa ketentuan subperenggan (1) tidak dipenuhi atau 100 persen perkongsian persekutuan tidak tersedia di bawah seksyen 4105 Akta Tindak Balas Coronavirus Keluarga Pertama, Undang-Undang Awam 116-127, yang selanjutnya disebut "Akta Pertama Keluarga", atau apa-apa pindaan selanjutnya kepada Akta Pertama Keluarga, atau undang-undang persekutuan yang lain dan dana mencukupi untuk memenuhi kehendak ini subperenggan, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, Akta Bantuan Berterusan persekutuan untuk Pekerja Tidak Bergaul pada tahun 2020.

BAHAGIAN 6. Perenggan (c) subseksyen 1 dari seksyen 30A dari bab 151A tersebut, sebagaimana yang terlihat, dengan ini dipinda dengan mencabut subperenggan (3) dan memasukkan 2 subperenggan berikut:

(3) Akan ada indikator "off" negara untuk tujuan perenggan ini selama berminggu-minggu pengangguran jika pada bila-bila masa ketentuan subperenggan (1) tidak dipenuhi atau 100 persen perkongsian persekutuan tidak tersedia di bawah seksyen 4105 Akta Keluarga Pertama, atau pindaan selanjutnya kepada Akta Keluarga Pertama, atau undang-undang persekutuan yang lain dan pendanaannya mencukupi untuk memenuhi kehendak subperenggan ini, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, Akta Bantuan Berterusan persekutuan untuk tahun 2020.

(4) Sehubungan dengan menentukan apakah negara berada dalam jangka waktu manfaat diperpanjang dari 1 November 2020 hingga 31 Desember 2021, inklusif, persemakmuran harus mengabaikan persyaratan dari perenggan (a) bahawa tidak ada jangka waktu manfaat diperpanjang dapat dimulai sebelum minggu keempat belas setelah berakhirnya tempoh faedah lanjutan sebelumnya yang berkuat kuasa.

SEKSYEN 7. Seksyen 50 bab 201 akta 2020 dengan ini dipinda dengan mencantumkan kata-kata "30 Jun" dan memasukkannya sebagai berikut: - 31 Disember.

BAHAGIAN 8. Walau apa pun bab 62C Undang-Undang Umum atau undang-undang umum atau khas lain yang bertentangan, untuk mengatasi gangguan yang disebabkan oleh tercetusnya coronavirus novel 2019, yang juga dikenal sebagai COVID-19, dan kesan bulan Mac gabenor 10, 2020 pengisytiharan keadaan darurat, untuk tahun pajak 2020, tidak ada denda pajak yang akan dikenakan oleh pesuruhjaya hasil ke atas pembayar pajak semata-mata kerana gagal membayar cukai yang dikenakan oleh bab 62 Undang-Undang Umum mengenai pampasan pengangguran, seperti yang ditentukan dalam seksyen 85 Kanun Hasil Dalam Negeri, yang diterima oleh pembayar pajak selama tahun pajak 2020 dengan syarat, bagaimanapun, bahwa jika hukuman tersebut telah dinilai, maka akan dikurangkan oleh komisaris pendapatan secara keseluruhan.

BAHAGIAN 9. Tidak melanggar bab 62C Undang-Undang Umum atau undang-undang umum atau khas lain yang bertentangan, semua pulangan dan pembayaran untuk tahun kalendar 2020 yang akan jatuh tempo pada 15 April 2021 menurut subseksyen (a) seksyen 6 bab 62C akan jatuh tempo pada 17 Mei 2021.

SEKSYEN 10. Walau seksyen 14 bab 151A Undang-Undang Umum, untuk tahun kalendar 2021 dan 2022, kadar pengalaman majikan yang memenuhi syarat di bawah subseksyen (b) seksyen 14 dari bab 151A tersebut adalah kadar yang muncul di lajur " E ”perenggan (1) subseksyen (i) seksyen 14 dari bab 151A tersebut.

SEKSYEN 11. Walau apa pun caj faedah persekutuan untuk pendahuluan persekutuan yang diperlukan, pesuruhjaya, seperti yang ditakrifkan dalam subseksyen (e 1/2) bahagian 1 bab 151A Undang-Undang Umum, boleh melakukan apa-apa pendahuluan persekutuan yang diperlukan untuk menyediakan pembayaran faedah yang tepat pada masanya . Tidak ada dalam akta ini yang boleh menyumbang atau membenarkan pengurangan faedah termasuk, tetapi tidak terhad kepada, jumlah atau panjang manfaat, menurut bab 151A tersebut.

SEKSYEN 12. Walau apa pun undang-undang am atau khas yang bertentangan, untuk tahun kena cukai mulai 1 Januari 2020, perkara berikut akan ditolak dari pendapatan kasar persekutuan untuk tujuan menentukan pendapatan kasar Massachusetts di bawah seksyen 2 bab 62 Undang-Undang Umum: (i) jumlah yang, tetapi untuk bahagian ini, akan dimasukkan dalam pendapatan kasar, keseluruhan atau sebahagian, dari penerima yang layak, seperti yang dijelaskan dalam subseksyen (a) sekte ion 1102 dari Bantuan Coronavirus persekutuan , Bantuan, dan Akta Keselamatan Ekonomi, PL 116-136, kerana pengampunan yang dijelaskan dalam subseksyen (b) seksyen 1106 dari Akta Bantuan, Bantuan, dan Keselamatan Ekonomi Coronavirus persekutuan, P.L. 116-136 (ii) sejumlah wang pendahuluan yang diterima menurut subseksyen (e) seksyen 1110 Akta Bantuan, Bantuan, dan Keselamatan Ekonomi Coronavirus persekutuan, P.L. 116-136 (iii) sejumlah pembayaran yang dijelaskan dalam subseksyen (c) seksyen 1112 Akta Bantuan, Bantuan, dan Keselamatan Ekonomi Coronavirus persekutuan, P.L. 116-136 dan (iv) sejumlah dana yang diterima menurut seksyen 331 dari Bantuan Ekonomi persekutuan untuk Perniagaan Kecil, Organisasi Bukan Untung, dan Tempat-tempat yang Terluka, P.L. 116-260.

BAHAGIAN 13. Definisi berikut akan berlaku untuk seksyen 13 hingga 17, inklusif, dan mempunyai makna berikut kecuali konteksnya memerlukan sebaliknya:

"Anak", anak kandung, anak angkat atau anak angkat, anak tiri atau wad sah, anak kepada siapa pekerja itu berdiri di loco parentis atau orang yang pekerja itu berdiri di loco parentis ketika orang itu adalah anak kecil.

“Cuti sakit darurat COVID-19”, cuti berbayar yang diberi pampasan oleh majikan, dan dengan faedah pekerjaan yang sama yang mana pekerja berhak dari majikan tersebut sebagai jangka masa pekerja, untuk tujuan yang dijelaskan dalam subseksyen (b) seksyen 15 dengan syarat, bagaimanapun, bahawa dalam keadaan apa pun pampasan setiap jam pekerja tidak boleh lebih rendah daripada yang diperuntukkan di bawah seksyen 1 bab 151 Undang-Undang Umum.

"Rakan kongsi domestik", seseorang yang berumur tidak kurang dari 18 tahun yang: (i) bergantung kepada pekerja untuk mendapatkan sokongan seperti yang ditunjukkan oleh pergantungan sepihak atau saling bergantung yang dibuktikan oleh pertalian faktor termasuk, tetapi tidak terhad kepada : (A) hak milik bersama harta tanah atau peribadi (B) rumah tangga biasa (C) anak-anak bersama (D) tanda-tanda niat untuk berkahwin (E) anggaran bersama dan (F) jangka masa hubungan peribadi dengan pekerja atau ( ii) telah mendaftar sebagai rakan kongsi pekerja domestik dengan sebarang pendaftaran perkongsian domestik yang dikendalikan oleh majikan mana-mana pihak, atau di mana-mana negeri, daerah, bandar, bandar atau kampung di Amerika Syarikat.

"Karyawan", mana-mana orang yang melakukan perkhidmatan untuk majikan untuk upah, saraan atau pampasan lain, termasuk pekerja yang dipekerjakan oleh komanwel, jabatannya, sub-bahagian, agensi-agensi separa-awam atau perbandaran, daerah, subdivisi politik atau alat dengan syarat, bagaimanapun, bahawa walaupun tidak ada undang-undang umum atau khusus yang bertentangan, "pekerja" harus termasuk penyedia penjagaan anak keluarga, seperti yang didefinisikan dalam subseksyen (a) seksyen 17 bab 15D Undang-Undang Umum, dan petugas perawatan diri , seperti yang didefinisikan dalam bagian 70 bab 11 8E dari Undang-Undang Umum.

"Majikan", mana-mana individu, korporat, perkongsian atau entiti swasta atau awam lain, termasuk ejennya, yang menggunakan perkhidmatan pekerja untuk upah, saraan atau pampasan lain, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, (i) komanwel , jabatan-jabatannya, sub-bahagian atau agensi-agensi separa-awam atau (ii) sebuah perbandaran, daerah, subdivisi politik atau alat-alatnya dengan syarat, bagaimanapun, bahawa pemerintah Amerika Syarikat tidak akan dianggap sebagai "majikan" dengan syarat lebih jauh, bahawa seorang individu majikan akan ditentukan oleh nombor pengenalan majikan persekutuan yang disediakan lebih jauh, bahawa jabatan pendidikan dan penjagaan awal akan dianggap sebagai majikan penyedia penjagaan anak keluarga, seperti yang ditentukan dalam subseksyen (a) seksyen 17 bab 15D Undang-Undang Umum dan diperuntukkan selanjutnya, bahawa majlis tenaga kerja rumah yang berkualiti PCA yang dibentuk dalam seksyen 71 bab 118E Undang-Undang Umum adalah majikan petugas penjagaan diri, sebagaimana dijelaskan dalam bahagian 70 bab 118E tersebut.

"Manfaat pekerjaan", semua faedah yang disediakan atau disediakan kepada pekerja oleh majikan, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, insurans hayat berkelompok, insurans kesihatan, insurans hilang upaya, cuti sakit, tahunan atau cuti kosong, faedah pendidikan dan pencen.

"Anggota keluarga", pasangan, rakan kongsi rumah tangga, anak, ibu bapa atau ibu bapa pasangan atau rakan kongsi rumah tangga pekerja, orang yang berdiri di rumah orang tua kepada pekerja ketika pekerja tersebut adalah anak bawah umur atau cucu, datuk dan nenek atau saudara kandung pekerja. Untuk tujuan definisi ini, "orang yang berdiri di loco parentis" tidak termasuk orang yang pekerja tidak mempunyai hubungan peribadi.

"Penyedia penjagaan kesihatan", profesion penjagaan kesihatan yang dilesenkan di bawah bab 112 Undang-Undang Umum atau mana-mana orang lain yang dilesenkan di bawah undang-undang persekutuan atau negeri untuk memberikan perkhidmatan perubatan atau perkhidmatan perubatan kecemasan dan diberi kuasa untuk memberikan perkhidmatan tersebut di negara komanwel.

"Ibu bapa", anak kandung, anak angkat, anak angkat atau ibu bapa tiri pekerja atau pasangan pekerja atau pasangan domestik, penjaga sah pekerja atau orang lain yang berdiri di ibu bapa loko ketika pekerja atau pasangan pekerja atau pasangan domestik adalah kanak-kanak bawah umur.

"Pasangan suami isteri", orang yang berkahwin dengan pekerja.

"Telework", pengaturan fleksibiliti kerja di mana pekerja melaksanakan tugas dan tanggungjawab kedudukan pekerja tersebut, dan aktiviti lain yang dibenarkan, dari tempat kerja yang diluluskan selain daripada tempat pekerja tersebut bekerja.

SEKSYEN 14. Terdapat dana yang dikenali sebagai Dana Cuti Sakit Bayar Kecemasan COVID-19 yang akan ditadbir oleh pejabat eksekutif untuk pentadbiran dan kewangan, atau mana-mana jabatan atau agensi yang ditunjuk oleh pejabat eksekutif. Tujuan dana ini adalah untuk membayar balik majikan yang layak kerana memberikan cuti sakit kecemasan COVID-19 kepada pekerja. Akan dikreditkan ke dana semua jumlah yang dipindahkan atau dibenarkan untuk dipindahkan ke dalamnya atau diarahkan untuk disimpan di dalamnya, dan semua jumlah diterima sebagai hadiah, geran atau sumbangan untuk tujuan dana tersebut. Amaun yang dikreditkan ke dana tidak boleh diambil kira. Sebarang wang yang tersisa dalam dana pada 30 September 2021 dan tidak dikenakan permohonan penggantian majikan yang difailkan di bawah seksyen 15, akan dikembalikan ke Dana Am dengan syarat, bahawa semua wang dalam dana tersebut akan dikembalikan ke Dana Umum selewat-lewatnya 1 November 2021.

SECTIO N 15. (a) (1) Walau apa pun undang-undang umum atau khas yang bertentangan, sebagai akibat dari tercetusnya coronavirus novel 2019, juga dikenali sebagai COVID-19, pada tarikh kuat kuasa bahagian ini, seorang majikan hendaklah memberikan, tertakluk kepada seksyen 16, cuti sakit berbayar kecemasan COVID-19 kepada pekerjanya menurut perenggan (3) yang tidak hadir dan tidak dapat bekerja menurut subseksyen (b).

(2) Pejabat eksekutif untuk pentadbiran dan kewangan, atau mana-mana jabatan atau agensi yang ditunjuk oleh pejabat eksutif, akan membayar balik majikan dari Dana Cuti Sakit Bayar Kecemasan COVID-19, yang ditubuhkan dalam seksyen 14, untuk biaya penyediaan COVID -19 cuti sakit berbayar kecemasan kepada pekerja dengan syarat, bagaimanapun, bahawa apa-apa gaji cuti sakit yang berkelayakan oleh majikan yang layak mendapat kredit cukai untuk cuti keluarga dan perubatan sakit dan berbayar di bawah Akta Tindak Balas Coronavirus Keluarga Pertama, PL 116-127 atau pelanjutan berikutnya, termasuk Akta Peruntukan Gabungan persekutuan, 2 021 dan Akta Pelan Penyelamatan Amerika persekutuan tahun 2021, tidak layak mendapat penggantian wang daripada Dana Cuti Sakit Berbayar Kecemasan COVID-19 tersebut.

(3) Majikan harus memberikan jumlah cuti berikut untuk pekerja yang mengambil cuti sakit kecemasan COVID-19:

(i) seorang pekerja yang bekerja 40 jam atau lebih setiap minggu akan diberi cuti sakit kecemasan COVID-19 selama 40 jam

(ii) seorang pekerja yang bekerja kurang dari 40 jam seminggu, tetapi mengekalkan jadual tetap dengan jam yang tetap setiap minggu, hendaklah diberi cuti sakit kecemasan COVID-19 yang sama dengan jumlah jam pekerja tersebut seminggu, secara purata dalam tempoh 14 hari dari jadual biasa tersebut atau

(iii) bagi pekerja yang jadual dan jam mingguan bekerja berbeza dari minggu ke minggu, pekerja tersebut hendaklah diberi cuti sakit kecemasan COVID-19 yang: (A) sama dengan jumlah purata jam pekerja dijadualkan untuk bekerja setiap minggu dalam tempoh 6 bulan tepat sebelum tarikh pekerja tersebut mengambil cuti sakit kecemasan COVID-19, termasuk jam di mana pekerja tersebut mengambil cuti apa-apa jenis atau (B) jika pekerja tidak bekerja tempoh 6 bulan tersebut, adalah sama dengan jangkaan pekerja yang munasabah semasa pengambilan pekerja dengan jumlah purata jam setiap minggu bahawa pekerja tersebut biasanya dijadualkan bekerja.

(4) Pekerja yang layak mendapat cuti sakit COVID-19 eme rgency layak mendapat cuti yang diberi pampasan oleh majikan, sambil mengekalkan faedah pekerjaan yang sama dengan yang pekerja berhak sebagai tempoh pekerjaan oleh majikan kepada pekerja dengan syarat, bagaimanapun, bahawa tidak ada emplo yee yang akan diterima, dan tidak ada majikan yang layak mendapat penggantian untuk pekerja tersebut, cuti sakit kecemasan COVID-19 melebihi $ 850 seminggu.

(5) Majikan yang memenuhi syarat yang membayar pekerja untuk cuti sakit kecemasan COVID-19 diganti oleh pejabat eksekutif untuk pentadbiran dan kewangan, atau mana-mana jabatan atau agensi daripadanya, dengan berunding dengan jabatan hasil, dari COVID- 19 Dana Cuti Sakit Berbayar Kecemasan dengan mengirimkan, dalam bentuk yang ditentukan oleh pejabat eksekutif untuk pentadbiran dan keuangan, atau setiap departemen atau agensi yang ditunjuk oleh pejabat eksekutif, suatu permohonan sebagaimana dimaksud dalam perenggan (1) subseksyen (e). Pejabat eksekutif, atau mana-mana jabatan atau agensi daripadanya, akan memberikan pembayaran balik tersebut terus kepada majikan yang layak dalam masa 30 hari bekerja dari pihak majikan mengemukakan permohonan.

(6) Cuti sakit kecemasan COVID-19 pekerja akan berhenti pada awal peralihan kerja berjadual pekerja sejurus selepas penamatan keperluan cuti sakit kecemasan COVID-19 di bawah subseksyen (b).

(b) Majikan harus memberikan cuti sakit kecemasan COVID-19 kepada pekerja dengan alasan berikut yang berkaitan dengan wabaknya coronavirus novel 2019, juga dikenali sebagai COVID-19:

(1) Keperluan pekerja untuk: (i) mengasingkan diri dan menjaga diri sendiri kerana menggunakan diagnosis COVID-19 pekerja (ii) mencari atau mendapatkan diagnosis perubatan, perawatan atau rawatan untuk gejala COVID-19 atau (iii) mendapatkan imunisasi berkaitan dengan COVID-19 atau pekerja sedang pulih dari kecederaan, kecacatan, penyakit atau keadaan yang berkaitan dengan imunisasi tersebut

(2) Keperluan pekerja untuk menjaga ahli keluarga yang: (i) mengasingkan diri kerana diagnosis COVID-19 atau (ii) memerlukan diagnosis perubatan, perawatan atau rawatan untuk gejala COVID-19

(3) Perintah karantina, atau penentuan lain oleh pejabat publik setempat, negeri atau persekutuan, pihak berkuasa kesihatan yang mempunyai bidang kuasa, pekerja atau penyedia perkhidmatan kesihatan bahawa kehadiran pekerja di tempat kerja atau di masyarakat akan membahayakan kesihatan orang lain kerana pendedahan pekerja terhadap COVID-19 atau menunjukkan gejala, tidak kira sama ada pekerja itu didiagnosis dengan COVID-19

(4) Keperluan pekerja untuk menjaga anggota keluarga karena perintah karantina, atau penentuan lain oleh pejabat penerbit setempat, negeri atau persekutuan, pihak berkuasa kesihatan yang mempunyai bidang kuasa, majikan anggota keluarga atau penyedia penjagaan kesihatan bahawa keluarga kehadiran anggota di tempat kerja atau di komuniti akan membahayakan kesihatan orang lain kerana pendedahan ahli keluarga kepada COV ID-19, tidak kira sama ada ahli keluarga itu didiagnosis dengan COVID-19 atau

(5) Ketidakmampuan pekerja untuk melakukan kerja telekomunikasi kerana pekerja telah didiagnosis dengan COVID-19 dan gejalanya menghambat kemampuan pekerja untuk melakukan kerja telekomunikasi.

(c) (1) Cuti sakit darurat COV ID-19 yang diberikan oleh majikan boleh dikurangkan dengan jumlah gaji atau penggantian upah yang diterima oleh pekerja untuk tempoh tersebut di bawah mana-mana program atau undang-undang kerajaan. Cuti sakit darurat COVID-19 tidak akan dikurangkan dan menjadi tambahan kepada semua cuti kerja yang dilindungi, dibayar dan tidak dibayar, yang dikehendaki oleh majikan kepada pekerja: (i) di bawah seksyen 148C bab 149 Undang-Undang Umum (ii) di bawah mana-mana dasar atau program yang ada dari majikan (iii) berdasarkan perjanjian yang ditawar secara kolektif antara majikan dan wakil perundingan kolektif pekerja atau (iv) di bawah undang-undang persekutuan, sejauh yang dibenarkan oleh undang-undang persekutuan yang disediakan, bagaimanapun, kata cuti sakit berbayar kecemasan COVID-19 boleh diturunkan sekiranya jumlah agregat yang akan diterima oleh pekerja akan melebihi purata gaji mingguan pekerja. Majikan tidak akan menghendaki pekerja menggunakan cuti berbayar lain yang diberikan oleh majikan kepada pekerja sebelum pekerja menggunakan cuti sakit berbayar COVID-19, kecuali undang-undang persekutuan menghendaki sebaliknya.

(2) Seorang pekerja boleh menggunakan cuti sakit kecemasan COVID-19 secara berselang-seli dan dengan kenaikan setiap jam.

(d) Pekerja harus memberi notis kepada majikan mengenai perlunya cuti sakit berbayar kecemasan COVID-19 secepat yang dapat dilaksanakan atau diramalkan. Selepas hari kerja pertama seorang pekerja mendapat cuti sakit berbayar kecemasan COVID-19, seorang majikan mungkin meminta pekerja itu mengikuti prosedur pemberitahuan yang munasabah untuk terus menerima cuti sakit kecemasan COVID-19. Seorang majikan tidak menghendaki, sebagai syarat pekerja mengambil cuti sakit kecemasan COVID-19, pekerja mencari atau mencari pekerja ganti untuk menampung waktu di mana pekerja menggunakan cuti sakit berbayar COVID-19.

(e) (1) Permohonan penggantian dari majikan yang layak dari Dana Cuti Sakit Berbayar Kecemasan COVID-19 hendaklah dalam bentuk yang ditentukan oleh pejabat eksekutif untuk pentadbiran dan kewangan, atau mana-mana jabatan atau agensi yang ditentukan oleh pejabat eksekutif , dan hendaklah merangkumi, tetapi tidak terhad kepada, salinan permintaan bertulis untuk cuti sakit kecemasan COVID-19 dari pekerja kepada majikan, di mana pekerja memberikan: (i) nama pekerja (ii) dat e atau tarikh cuti diminta dan diambil (iii) pernyataan mengenai sebab berkaitan COVID-19 pekerja meminta cuti dan sokongan bertulis atas alasan tersebut dan (iv) pernyataan bahawa pekerja tidak dapat bekerja, termasuk dengan cara telewo rk, dengan alasan sedemikian.

Sekiranya permintaan cuti berdasarkan pesanan karantina atau nasihat karantina diri, pernyataan dari pekerja juga harus merangkumi: (i) nama entiti pemerintah yang memesan karantina atau nama perkhidmatan kesihatan yang memberikan nasihat untuk diri sendiri karantina dan (ii) jika orang yang dikenakan karantina atau dinasihatkan untuk karantina diri bukan pekerja, nama dan hubungan orang itu dengan pekerja tersebut.

(2) Maklumat kesihatan yang berkaitan dengan COVID-19 cuti sakit berbayar kecemasan yang dimiliki oleh majikan mengenai pekerja atau anggota keluarga pekerja hendaklah: (i) dijaga dalam bentuk yang terpisah dan dalam fail yang terpisah dari maklumat personel lain (ii) dirawat sebagai rekod perubatan sulit (iii) tidak akan didedahkan kecuali kepada pekerja yang terlibat atau dengan kebenaran nyata pekerja yang terlibat dan (iv) dirahsiakan mengikut undang-undang negeri atau persekutuan yang lain.

(f) Tidak sah bagi mana-mana majikan untuk mengganggu, mengekang atau menolak keupayaan pekerja untuk mengambil cuti sakit berbayar kecemasan COVID-19, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, penggunaan cuti sakit kecemasan COVID-19 oleh pekerja sebagai faktor negatif dalam apa-apa tindakan pekerjaan, seperti penilaian, kenaikan pangkat, tindakan tatatertib atau penamatan, atau sebaliknya menjadikan pekerja disiplin atau mengambil tindakan buruk lain terhadap pekerja kerana penggunaan cuti sakit kecemasan COVID-19.

(g) Tidak sah bagi mana-mana majikan untuk mengambil tindakan buruk terhadap pekerja kerana pekerja menentang amalan yang dipercayai melanggar bahagian ini, atau kerana pekerja menyokong pelaksanaan hak pekerja lain di bawah seksyen ini, termasuk, tetapi tidak terbatas pada: (i) mengajukan tindakan, atau melembagakan atau menyebabkan berlakunya apa-apa prosiding di bawah atau yang berkaitan dengan bahagian ini (ii) menyediakan atau bermaksud untuk memberikan maklumat berkaitan dengan sebarang pertanyaan atau proses yang berkaitan dengan bahagian ini atau (iii) memberi keterangan atau bermaksud memberi keterangan dalam sebarang siasatan atau proses yang berkaitan dengan bahagian ini.

(h) Tiada apa-apa perkara di dalam bahagian ini yang boleh ditafsirkan untuk: (i) tidak menggalakkan majikan, termasuk komanwel, jabatannya, sub-bahagian atau agensi-agensi separa-awam atau perbandaran, daerah, subdivisi politik atau kewenangannya daripada mengambil atau mengekalkan pekerjaan - polisi pelepasan gaji yang dilindungi yang lebih murah hati daripada polisi yang dinyatakan dalam bahagian ini (ii) mengurangkan atau merosakkan kewajiban majikan untuk mematuhi sebarang kontrak, perjanjian perundingan bersama atau program atau rancangan faedah pekerjaan yang berkuat kuasa pada yang efektif tarikh bahagian ini yang memberikan kepada pekerja hak cuti rehat yang dilindungi pekerjaan lebih besar daripada hak yang ditetapkan di bawah seksyen ini atau (iii) mengutamakan kuasa perbandaran, daerah, bahagian politik atau instrumennya daripada mengadopsi atau mengekalkan perlindungan pekerjaan polisi pelepasan gaji lebih murah hati daripada polisi yang mematuhi kehendak bahagian ini.

Mana-mana majikan dengan polisi cuti sakit COVID-19 yang berasingan yang menyediakan sejumlah cuti sakit COVID-19 yang mencukupi untuk memenuhi syarat-syarat bahagian 14 hingga 16, termasuk, yang boleh digunakan untuk tujuan yang sama dan dalam keadaan yang sama seperti Cuti sakit kecemasan COVID-19 di bawah seksyen 14 hingga 16 tersebut, termasuk, tidak diperlukan untuk memberikan tambahan cuti sakit berbayar kecemasan COVID-19 di bawah seksyen 14 hingga 16, termasuk.

(i) Selewat-lewatnya 7 hari selepas tarikh kuat kuasa bahagian ini, pejabat eksekutif pembangunan tenaga kerja dan tenaga kerja, setelah berunding dengan pejabat eksekutif untuk pentadbiran dan kewangan, harus mempersiapkan dan memberikan pemberitahuan kepada majikan mengenai bahagian ini dalam bahasa Inggeris dan di bahasa lain yang diperlukan di bawah klausa (iii) subseksyen (d) seksyen 62A bab 151A Undang-Undang Gener al. Majikan harus menghantar notis ini di lokasi yang mudah diakses oleh pekerja di setiap pertubuhan di mana pekerja yang mempunyai hak di bawah bahagian ini bekerja dan akan memberikan salinan kepada pekerjanya dengan syarat, bagaimanapun, bahawa dalam kes di mana pekerja tidak menjaga tempat kerja fizikal, atau seseorang pekerja telekomunikasi atau melakukan kerja melalui platform berasaskan web, pemberitahuan akan dihantar melalui komunikasi elektronik atau pengeposan yang jelas di platform berasaskan web.

(j) Pejabat eksekutif pengembangan tenaga kerja dan tenaga kerja, setelah berunding dengan pejabat eksekutif untuk pentadbiran dan kewangan dan pejabat eksekutif perkhidmatan kesihatan dan manusia, harus mengembangkan dan melaksanakan program penjangkauan multibahasa untuk memberitahu majikan, pekerja dan penyedia perkhidmatan kesihatan mengenai ketersediaan cuti sakit berbayar kecemasan COVID-19.

(k) Pejabat eksekutif untuk pentadbiran dan kewangan, atau mana-mana jabatan atau agensi yang ditunjuk oleh pejabat eksekutif, akan mengeluarkan laporan mengenai program cuti sakit berbayar COVID-19. Laporan tersebut merangkumi, tetapi tidak terhad kepada: (i) maklumat agregat mengenai jumlah pekerja yang diberi cuti sakit kecemasan COVID-19 (ii) sebab pekerja menerima cuti sakit kecemasan COVID-19 e (iii) jumlah purata yang dibayar kepada pekerja yang diberi cuti sakit kecemasan COVID-19 (iv) panjang rata-rata cuti sakit berbayar kecemasan COVID-19 (v) majikan yang mendapat bayaran balik dari COVID-19 Kecemasan Cuti Sakit Berbayar Kecemasan d yang ditubuhkan di seksyen 14 (vi) jumlah purata setiap pembayaran balik majikan dan (vii) jumlah keseluruhan pembayaran balik yang diterima oleh setiap majikan. Laporan tersebut tidak akan merangkumi maklumat pengenalan individu pekerja. Perwakilan tersebut harus diajukan kepada kerani dewan perwakilan dan senat serta jawatankuasa bersama mengenai pembangunan buruh dan tenaga kerja selambat-lambatnya 1 Januari 2022.

SEKSYEN 16. Cuti sakit kecemasan COVID-19 disediakan untuk pekerja di bawah seksyen 15 sehingga: (i) wang dalam Tabung Cuti Sakit Berbayar Kecemasan COVID-19 yang ditubuhkan di bahagian 14 tidak lagi tersedia (ii) pemberitahuan dari pejabat eksekutif untuk pentadbiran dan kewangan, atau mana-mana jabatan atau agensi yang ditunjuk oleh pejabat eksekutifnya, kepada majikan bahawa pihaknya dengan munasabah menjangkakan dana tidak akan tersedia untuk penggantian atau (iii) 30 September 2021, mana yang pertama berlaku.

SEKSYEN 17. Pejabat eksekutif untuk pentadbiran dan kewangan, atau mana-mana jabatan atau agensi yang ditentukan oleh pejabat eksekutif, boleh mengumumkan peraturan yang diperlukan untuk pelaksanaan seksyen 13 hingga 16, termasuk.

BAHAGIAN 18. Kata-kata yang digunakan dalam bahagian ini dan seksyen 19 hingga 21, akan mempunyai arti yang sama seperti dalam bab 1 bab 151A Undang-Undang Umum yang diperuntukkan, bahawa kata-kata berikut hendaklah, kecuali jika konteksnya jelas menghendaki sebaliknya, mempunyai yang berikut maksudnya:

"Bon", apa-apa jenis bon obligasi khas, termasuk bon, nota, sijil atau lain-lain dalam strumen, atau sirinya, yang dikeluarkan oleh komanwel untuk tujuan yang dinyatakan di bawah akta ini.

"Perbelanjaan pentadbiran bon", perbelanjaan yang dikeluarkan untuk menerbitkan dan mentadbir bon yang dibenarkan di bawah akta ini, atau yang diperlukan untuk memastikan pematuhan dengan undang-undang persekutuan atau negeri yang berkenaan.

"Pendahuluan persekutuan", pinjaman yang dikeluarkan oleh kerajaan pusat kepada komanwel untuk pembayaran pampasan di bawah Tajuk XII Akta Keselamatan Sosial persekutuan atau undang-undang persekutuan yang lain.

SEKSYEN 19. (a) Apabila diizinkan dengan suara yang diambil dengan cara yang diperuntukkan oleh seksyen 3 Artikel LXII dari Pindaan terhadap Perlembagaan Komanwel, bendahara negara, atas permintaan gabenor, dapat menerbitkan obligasi obligasi khusus dalam 1 atau lebih banyak siri dan dalam jumlah pokok perlu atau dianggarkan diperlukan untuk:

(i) mengurangkan jumlah, atau mengelakkan keperluan untuk mendapatkan pendahuluan persekutuan dari kerajaan persekutuan

(ii) membayar balik pendahuluan persekutuan yang dibuat kepada komanwel dari akaun pengangguran persekutuan untuk tahun fiskal 2020 hingga 2025, termasuk

(iii) membayar balik faedah tahun sebelumnya dan kos lain yang berkaitan dengan pendahuluan persekutuan untuk tahun fiskal 2020 hingga 2025, termasuk, setakat yang tidak dibayar menurut seksyen 14J1 / 2 bab 151A Undang-Undang Umum

(iv) membiayai sebarang akaun rizab, kos penerbitan, faedah kapitalisasi, jika ada, dan perbelanjaan pentadbiran bon awal dan

(v) mengembalikan bon atau nota tertunggak yang dijamin oleh Kumpulan Wang Amanah Pampasan Pengangguran Sumbangan Khas yang ditubuhkan di seksyen 21.

(b) Bon yang dibenarkan menurut seksyen ini boleh dikeluarkan oleh bendahara negeri atas permintaan gabenor dan menyatakan jumlah yang diperlukan untuk tujuan menurut subseksyen (a) dan tarikh atau tarikh di mana dana tersebut diperlukan, dan perkara-perkara lain seperti setiausaha buruh dan pengembangan tenaga kerja dan setiausaha pentadbiran dan kewangan akan menentukan sesuai dengan permintaan tersebut, selaras dengan pelaksanaan tujuan seksyen ini. Permintaan tersebut hanya dapat diajukan kepada bendahari negara hanya setelah sekretaris pembangunan tenaga kerja dan tenaga kerja dan setiausaha pentadbiran dan kewangan mengirim surat kepada gabenor yang mengesyorkan penerbitan bon hasil.

(c) Mana-mana bon tersebut adalah kewajipan khas komanwel yang perlu dibayar semata-mata dari wang yang dikreditkan ke Dana Amanah Pampasan Pengangguran Sumbangan Khas yang ditubuhkan dalam seksyen 21 dengan syarat, bagaimanapun, bahawa walaupun terdapat undang-undang am atau khas yang bertentangan, b bukan kewajipan umum komanwel. Bon boleh dikeluarkan dengan cara dan terma dan syarat seperti yang ditentukan oleh bendahari negara mengikut subseksyen ini dan, sejauh tidak selaras dengan subseksyen ini, Undang-undang Umum untuk penerbitan bon komanwel. Bon boleh dijamin dengan perjanjian amanah yang dimeterai oleh bendahari negara, dengan persetujuan setiausaha pembangunan tenaga kerja dan tenaga kerja dan setiausaha pentadbiran dan kewangan, bagi pihak komanwel, dan perjanjian kepercayaan boleh menjanjikan atau menyerahkan semua atau mana-mana bahagian dari jumlah deposit dalam Dana Amanah Pampasan Pengangguran Sumbangan Khas dan hak untuk menerima yang sama, sama ada ada atau wujud dan sama ada dipegang atau selepas itu diperoleh, dan hasilnya. Bendahari negara boleh, dengan persetujuan setiausaha pembangunan pekerja dan tenaga kerja dan setiausaha pentadbiran dan kewangan, memasuki keselamatan tambahan, insurans atau bentuk peningkatan kredit yang lain, yang dapat dijamin secara paritas atau bawahan dengan bon . Janji dalam apa-apa perjanjian amanah atau perjanjian penambahbaikan kredit tersebut akan sah dan mengikat dari saat janji tersebut dibuat tanpa penyerahan fizikal atau tindakan selanjutnya, dan gadai janji tersebut akan sah dan mengikat terhadap semua pihak yang memiliki tuntutan apa-apa jenis masalah, kontrak atau yang lain, sama ada pihak tersebut mempunyai notis mengenainya atau tidak. Segala ikrar tersebut harus dilaksanakan dengan mengajukan perjanjian kepercayaan atau perjanjian peningkatan kredit dalam catatan bendahari negara dan tidak ada pengajuan yang diperlukan di bawah bab 106 Undang-Undang Umum. Apa-apa perjanjian amanah atau perjanjian penambahbaikan kredit boleh menetapkan ketentuan yang menentukan lalai dan menetapkan pemulihan dan perkara lain yang berkaitan dengan hak dan keselamatan pemegang bon atau pihak lain yang dijamin sebagaimana ditentukan oleh bendahari negara, termasuk peruntukan yang berkaitan dengan penubuhan rizab, penerbitan bon tambahan atau pengembalian dana, sama ada dijamin atau tidak, pelaksanaan penerimaan, wang atau dana yang dijanjikan berdasarkan perjanjian tersebut, peraturan hak penjagaan, pelaburan dan penggunaan wang dan perkara-perkara lain yang dianggap perlu atau dikehendaki oleh bendahari negara untuk keselamatan bon tersebut.

(d) Bendahari negara juga dapat menerbitkan penerbitan nota sementara untuk jangkaan bon, geran, pendapatan atau peruntukan. Penerbitan nota akan diatur oleh bahagian ini yang berkaitan dengan penerbitan bon. Bendahari negara juga boleh mengeluarkan bon pengembalian wang dengan tujuan membayar sebarang bon pada atau sebelum jatuh tempo, sebagaimana yang diperuntukkan dan dibenarkan oleh terma perjanjian kepercayaan. Jumlah prinsipal bon untuk pembayaran atau penebusan yang mana, sama ada pada atau sebelum tempoh matang, bon pengembalian dana telah dikeluarkan, akan dikecualikan daripada jumlah keseluruhan bon bon yang dikeluarkan di bawah bab ini untuk tujuan pengiraan had bon tertunggak di bawah bahagian ini.

(e) Bon dan nota yang dikeluarkan oleh komanwel, pemindahan dan pendapatannya, termasuk keuntungan yang diperoleh dari penjualannya, setiap masa bebas dari cukai di dalam negara komanwel. Sehubungan dengan penerbitan bon dan nota komanwel yang dimaksudkan untuk memenuhi syarat untuk pengecualian cukai di bawah Kod Hasil Dalam Negeri persekutuan tahun 1986, seperti yang dipinda, dan untuk mendorong pembelian bon dan nota tersebut, bendahari negara dapat membuat perjanjian atas nama Komanwel dengan pembeli atau pemegang dari semasa ke semasa bon atau nota tersebut atau dengan pemegang amanah atau pemegang amanah untuk kepentingan pemegang tersebut berkenaan dengan pematuhan dengan kehendak Kod Hasil Dalam Negeri yang berkenaan dengan pengecualian cukai, termasuk tanpa batasan kepatuhan terhadap peruntukan yang berkaitan dengan penggunaan hasil oleh pihak swasta, pelaburan hasil dan pembayaran rebat, yang disebut, kepada pemerintah persekutuan. Apa-apa perjanjian itu boleh muncul di buku catatan atau nota atau boleh dimasukkan dalam perjanjian amanah yang berasingan.

(f) Untuk meningkatkan kebolehpasaran apa-apa bon atau nota yang dikeluarkan oleh komanwel, perjanjian persemakmuran dengan pembeli dan semua pemilik seterusnya dan penerima wang dan nota yang dikeluarkan oleh bendahari negara menurut bahagian ini dengan mempertimbangkan penerimaan pembayaran untuk bon dan nota, sehingga bon dan nota tersebut, bersama dengan faedah di atasnya, dengan faedah atas sebarang ansuran faedah yang belum dibayar dan semua kos dan perbelanjaan yang berkaitan dengan tindakan atau proses bagi pihak pemilik tersebut, adalah dipenuhi dengan tepat dan dilepaskan atau melainkan jika diizinkan atau dibenarkan secara berlainan oleh terma setiap kontrak dan perjanjian yang dibuat atau dimeterai oleh atau bagi pihak komanwel dengan atau untuk kepentingan pemilik tersebut: (i) tidak ada dana yang dijanjikan akan dialihkan dari Dana Amanah Pampasan Pengangguran Sumbangan Khas dan (ii) selagi jumlahnya diperlukan, seperti yang ditentukan oleh bendahari negara sesuai dengan amanah yang berlaku atau perjanjian keselamatan atau perjanjian penambahbaikan kredit atau polisi insurans yang berkaitan dengan bon atau nota yang dikeluarkan oleh bendahari negara, untuk tujuan yang mereka telah dijanjikan, walaupun ada undang-undang umum atau khas yang bertentangan, komanwel akan mengenakan, membebankan, menaikkan , memungut, mengumpulkan dan menerapkan penilaian yang dinyatakan dalam seksyen 20 dan pendapatan, penerimaan, dana atau wang lain yang dijanjikan dalam jumlah yang mencukupi untuk membayar semua premium dan penebusan premium dan faedah bon dan nota dan apa-apa kewajipan lain yang berkaitan dengan bon dan nota serta mematuhi perjanjian yang dinyatakan dalam perjanjian amanah yang memperuntukkan bon dan nota tersebut.

SEKSYEN 20. (a) Untuk setiap tahun di mana bon atau nota yang dikeluarkan menurut seksyen 19 masih belum selesai, seorang majikan yang berhak mendapat kadar pengalaman di bawah seksyen 14 bab 151A Undang-Undang Umum akan dikenakan, akan dinilai dan harus membayar penilaian kewajipan pengangguran.

(b) Setiap tahun, komisioner harus menetapkan kadar penilaian kewajiban pengangguran pada jumlah yang mencukupi untuk memastikan pembayaran tepat waktu dari semua perkara berikut:

(i) prinsipal, faedah dan apa-apa premium penebusan bon atau nota

(ii) perbelanjaan pentadbiran, yuran simen peningkatan kredit dan yuran lain, jika ada, berkaitan dengan pengeluaran bon atau nota

(iii) semua jumlah lain yang diperlukan untuk dikekalkan dan dibayar berdasarkan syarat perjanjian kepercayaan atau perjanjian peningkatan kredit yang berlaku dan

(iv) jumlah yang diperlukan untuk menetapkan penilaian terhadap kewajipan yang diberikan oleh perkhidmatan penilaian yang diiktiraf secara nasional pada tahap yang ditentukan oleh bendahari mengikut budi bicara bendahari negara.

(c) Kadar tersebut harus berdasarkan formula yang ditentukan oleh peraturan yang ditetapkan oleh pesuruhjaya, dengan menggunakan tingkat pengalaman majikan. Kadar taksiran pengangguran dikenakan untuk asas upah yang sama dengan yang dikenakan cukai pengangguran majikan untuk tempoh yang berlaku.

(d) Tidak kurang dari 30 hari setelah penetapan tahunan kadar penilaian kewajipan pengangguran, pesuruhjaya harus memberi notis bertulis kepada jawatankuasa rumah dan senat mengenai cara dan cara dan jawatankuasa bersama mengenai pembangunan buruh dan tenaga kerja. Pemberitahuan itu hendaklah merangkumi, tetapi tidak ditiru untuk: (i) kadar penilaian (ii) perihalan formula berdasarkan kadar penilaian itu dan (iii) jumlah sebarang pembayaran tertunggak yang berkaitan dengan bon yang diterbitkan menurut seksyen 19, termasuk jumlah yang dijelaskan dalam klausa (i) hingga (iv), termasuk, subseksyen (b).

(e) Penilaian kewajipan pengangguran akan jatuh tempo pada waktu yang sama, dikumpulkan dengan cara yang sama dan dikenakan denda dan faedah yang sama dengan sumbangan lain yang dinilai di bawah seksyen 14 bab 151A tersebut.

(f) Penilaian pengangguran pengangguran akan dikreditkan ke Dana Amanah Pampasan Pengangguran Sumbangan Khas yang dibentuk menurut seksyen 21. Penerimaan dari taksiran tersebut tidak akan dikenakan batasan hasil cukai negara yang dibenarkan yang ditetapkan oleh bab 62 F Undang-Undang Umum.

SEKSYEN 21. (a) Dengan ini ditubuhkan pada buku-buku komanwel dana yang akan dikenali sebagai Dana Amanah Pampasan Pengangguran Sumbangan Khas. Dana tersebut akan ditadbir oleh setiausaha buruh dan pembangunan tenaga kerja, dengan persetujuan setiausaha pentadbiran dan kewangan.

(b) Semua kos yang berkaitan dengan organisasi, pendirian dan operasi dana dan semua biaya yang berkaitan dengan pembentukan prosedur penagihan, pembayaran dan kutipan untuk jumlah yang diterima dari majikan dalam pembayaran penilaian kewajiban pengangguran yang ditetapkan oleh seksyen 20, kepada sejauh yang tidak dapat dibayar di bawah perjanjian amanah untuk bon yang diterbitkan di bawah seksyen 19, boleh dibayar dari jumlah lain yang terdapat di bawah bab 151A Undang-Undang Umum apabila tersedia di bawahnya untuk tujuan tersebut.

(c) Jumlah dalam dana harus dimiliki oleh setiausaha pengembangan tenaga kerja dan tenaga kerja atau pemegang jawatan setiausaha, sebagai pemegang amanah dan bukan karena persemakmuran, secara eksklusif untuk tujuan yang dinyatakan dalam seksyen 19, dan setiausaha buruh dan tenaga kerja pembangunan akan mengeluarkan sejumlah dana kepada pemegang amanah berdasarkan perjanjian amanah seperti yang dinyatakan dalam bahagian 19, tanpa peruntukan lebih lanjut. Semua jumlah dana, termasuk pendapatan pelaburan, akan tersedia untuk perbelanjaan untuk tujuan yang sah, termasuk tanpa batasan pembayaran perkhidmatan hutang atas bon atau nota yang dikeluarkan oleh bendahari negara, dan boleh dijanjikan untuk mendapatkan bon obligasi khas dalam jangka masa yang sama dan sesuai dengan keutamaan seperti yang dinyatakan dalam bagian 19 atau perjanjian kepercayaan yang dibentuk untuk tujuan tersebut.

(d) Untuk meningkatkan kebolehpasaran mana-mana bon atau nota amanah yang mungkin dijamin atau dibayar dari jumlah yang dipegang dalam dana, jumlah yang akan dikreditkan ke dana ini dengan ini terkesan dengan kepercayaan untuk kepentingan amanah dan pemegang dari semasa ke semasa bon atau nota, dan dengan pertimbangan penerimaan pembayaran bon atau nota, perjanjian komanwel dengan pembeli dan semua pemegang dan penerima bon seterusnya atau menyatakan bahawa semasa bon atau nota akan kekal tertunggak, dan selagi prinsipal atau faedah bon atau nota itu masih belum dibayar, jumlah yang akan dikreditkan ke dana tidak akan dialihkan dari kawalan amanah dan, selagi jumlahnya adalah perlu, sebagaimana ditentukan oleh bendahari negara sesuai dengan perjanjian amanah atau keselamatan yang berlaku atau perjanjian peningkatan kredit atau polisi insurans yang berkaitan dengan bon atau nota yang dikeluarkan oleh bendahari negara, untuk tujuan yang mereka miliki telah dijanjikan, walaupun ada undang-undang umum atau khas yang bertentangan, komanwel akan mengenakan, membebankan, menaikkan, memungut, memungut dan menerapkan penilaian pengangguran yang disebutkan dalam seksyen 20 dan pendapatan, penerimaan, dana atau wang lain yang dijanjikan dalam jumlah mencukupi untuk membayar semua premium dan penebusan premium dan faedah bon dan nota dan sebarang kewajipan lain yang berkaitan dengan bon dan nota tersebut dan mematuhi perjanjian yang dinyatakan dalam perjanjian amanah yang memperuntukkan bon dan nota tersebut.

SEKSYEN 22. Selewat-lewatnya 10 hari selepas tarikh kuat kuasa akta ini, setiausaha pentadbiran dan kewangan akan mengarahkan pengawal untuk memindahkan $ 75,000,000 dari dana persekutuan yang diterima oleh komanwel sebagai tindak balas kepada kecemasan kesihatan awam yang disebabkan oleh COVID-19, jika ada, tersedia dan selaras dengan keperluan dana persekutuan kepada Dana Cuti Sakit Bayar Kecemasan COVID-19 yang dibentuk dalam seksyen 14 dengan syarat, bagaimanapun, bahawa jika setiausaha pentadbiran dan kewangan mengesahkan kepada pengawal selia bahawa dana tersebut tidak tersedia, pengawal selia hendaklah pindahkan $ 75,000,000 dari Dana Am ke Dana Cuti Sakit Berbayar Kecemasan COVID-19.

SEKSYEN 23. Untuk memenuhi perbelanjaan yang diperlukan dalam melaksanakan seksyen 2, bendahara negara harus, atas permintaan gubernur, menerbitkan dan menjual bon komanwel dalam jumlah yang akan ditentukan oleh gabenor dari semasa ke semasa tetapi tidak melebihi, dalam jumlah pokok agregat, $ 7,000,000,000. Semua bon tersebut yang dikeluarkan oleh komanwel harus ditentukan di muka mereka, Akta Solvabiliti Dana Amanah Pengangguran 2021, dan akan diterbitkan selama jangka waktu maksimum, tidak melebihi 20 tahun, sebagaimana yang disyorkan oleh gabenor kepada pengadilan umum di bawah seksyen 3 Perkara LXII Pindaan Perlembagaan Komanwel. Semua bon tersebut akan dibayar selewat-lewatnya pada 30 Jun 2046. Semua faedah dan pembayaran disebabkan prinsipal bon dan nota ini akan dibayar dari Kumpulan Wang Amanah Pampasan Pengangguran Sumbangan Khas yang ditubuhkan menurut seksyen 21. Bon dan faedah di dalamnya diterbitkan di bawah bahagian ini hendaklah, walau apa pun peruntukan Undang-undang G atau undang-undang ini, menjadi kewajipan khas persemakmuran yang harus dibayar semata-mata sesuai dengan peruntukan seksyen 21. Walau apa pun undang-undang umum atau khas yang bertentangan, bon dan nota yang dikeluarkan di bawah ini tindakan dan faedah di atasnya tidak termasuk dalam perhitungan bon tertunggak untuk tujuan had yang dikenakan oleh perenggan kedua seksyen 60A bab 29 Undang-Undang Am, dan juga perkhidmatan hutang berkenaan dengan bon dan nota ini akan dimasukkan dalam pengiraan had yang dikenakan oleh seksyen 60B bab 29 tersebut.

SEKSYEN 24. Jabatan cuti keluarga dan perubatan hendaklah melakukan analisis mengenai pengembangan program cuti keluarga dan cuti perubatan yang dibentuk oleh bab 175M Undang-Undang Umum untuk menyediakan liputan untuk penyakit berjangkit yang akan datang yang berkaitan dengan keadaan kecemasan kesihatan awam. Analisis tersebut hendaklah merangkumi, tetapi tidak terhad kepada: (i) pemeriksaan terhadap kos dan faedah menyediakan liputan di bawah program tersebut, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, faedah kesihatan awam dan ekonomi (ii) kesan pemberian faedah di bawah program mengenai program jaring keselamatan lain yang digunakan semasa pandemik COVID-19 untuk memberikan bantuan kewangan kepada pekerja, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, insurans pengangguran dan (iii) potensi kesan menyediakan perlindungan untuk penyakit berjangkit yang berkaitan dengan kecemasan kesihatan awam atas sumbangan kepada Kumpulan Wang Amanah Keselamatan Keluarga dan Pekerjaan yang dibentuk dalam bahagian 7 bab 175M tersebut. Jabatan akan mengeluarkan laporan dengan penemuannya, termasuk cadangan perundangan, jika ada, kepada pegawai rumah dan senat dan jawatankuasa bersama mengenai pembangunan buruh dan tenaga kerja selambat-lambatnya 31 Disember 2022.

SEKSYEN 25. (a) Akan ada komisi khusus yang dibentuk menurut seksyen 2A bab 4 dari Undang-Undang Umum untuk mengkaji dan mengembangkan rekomendasi mengenai kesolvenan dana amanah pengangguran yang dibentuk dalam seksyen 14F bab 151A Undang-Undang Umum. Suruhanjaya ini terdiri daripada 21 anggota berikut: ketua-ketua jawatankuasa bersama mengenai pembangunan tenaga kerja dan tenaga kerja, yang akan berperanan sebagai ketua bersama 1 anggota yang dilantik oleh ketua minoriti dewan perwakilan 1 anggota yang dilantik oleh ketua minoriti senat setiausaha pembangunan pekerja dan tenaga kerja atau orang yang dilantik sebagai pengarah bantuan pengangguran atau anggota yang ditunjuk 1 yang dilantik oleh Majlis Tenaga Kerja Negeri Massachusetts, anggota AFL-CIO 1 yang dilantik oleh Associated Industries of Massachu setts, Inc. 1 anggota yang dilantik oleh Massachusetts Legal Assistance Corporation yang mewakili pekerja yang menganggur 1 ahli yang dilantik oleh Alliance for Business Leadership, Inc. 1 ahli yang dilantik oleh National Federation of Independent Business Massa chusetts 1 ahli yang dilantik oleh Union of Minority Neighborhoods, Inc. 1 ahli yang dilantik oleh Massachusetts Restaurant Association, Inc. 1 ahli yang dilantik oleh Majlis Ekonomi Hitam Massachusetts, In c. 1 ahli yang dilantik oleh Greater Boston di Chamber of Commerce 1 ahli yang dilantik oleh Massachusetts Building Trades Council 1 ahli yang dilantik oleh Massachusetts Competitive Partnership 1 ahli yang dilantik oleh Greater Boston Legal Services Employment Unit 1 anggota yang dilantik oleh Massach usetts Yayasan Pembayar Cukai, Inc. 1 ahli yang dilantik oleh Tufts University Jonathan M. Tisch College of Civic Life Center for State Policy Analysis dan 1 ahli dilantik oleh Persatuan Peruncit Massachusetts, Inc.

(b) Suruhanjaya akan meneliti keselesaan jangka panjang dana amanah pengangguran, termasuk, tetapi tidak terhad kepada: (i) menilai sama ada perubahan perlu dilakukan terhadap sistem penilaian pengalaman untuk mempromosikan kesolvenan dan mengurangkan kesan cukai ke atas perniagaan kecil (ii) meneliti kenaikan atau pengindeksan asas upah kena cukai di bawah seksyen 14 bab 151A (iii) memeriksa kesan perubahan industri terhadap kadar cukai pengangguran (iv) mengkaji usaha kesolvenan dalam sistem cukai pengangguran negeri lain dan (v) ) menentukan perubahan yang diperlukan untuk mendapat faedah daripada kredit cukai persekutuan dan pinjaman tanpa faedah persekutuan di bawah Akta Cukai Pengangguran Persekutuan, 26 USC §§ 3301-3305. Laporan oleh suruhanjaya itu merangkumi cadangan untuk mempromosikan kesolvenan dana amanah jangka panjang dan memenuhi kriteria kesolvenan yang diperlukan oleh Jabatan Tenaga Kerja Amerika Syarikat di bawah Akta Cukai Pengangguran Persekutuan, 26 A.S. § 3301-3305, dan Akta Keselamatan Sosial, 42 U.S.C. §§ 1321-1324 dan peraturan dan panduan yang berlaku.

(c) Suruhanjaya akan mengadakan sekurang-kurangnya 1 pendengaran awam dan boleh mengadakan perbicaraan tambahan jika diperlukan di mana orang awam berpeluang untuk bercakap.

(d) Selewat-lewatnya pada 15 Disember 2021, suruhanjaya tersebut harus mengemukakan laporan mengenai hal-hal dan cadangannya dengan para kerani dewan perwakilan dan senat, komite gabungan mengenai pembangunan buruh dan tenaga kerja dan komite rumah dan senat pada cara dan cara.

SEKSYEN 26. (a) Seperti yang digunakan dalam bahagian ini, "pampasan pengangguran", hendaklah, kecuali jika konteksnya menghendaki sebaliknya, bermaksud pampasan pengangguran seperti yang ditentukan di bawah seksyen 85 Kanun Hasil Dalam Negeri persekutuan, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, faedah diterima di bawah bab 151A Undang-undang Umum, atau pampasan pengangguran lain yang dibenarkan oleh undang-undang persekutuan termasuk, tetapi tidak terhad kepada, Akta Pampasan Pengangguran Diperluas Negeri Persekutuan tahun 1970, Akta Bantuan, Bantuan dan Keselamatan Ekonomi Coronavirus persekutuan tahun 2020, Akta Bantuan Berterusan Persekutuan untuk Pekerja Tidak Bergaul pada tahun 2020, program Bantuan Gaji Kehilangan persekutuan atau sebarang pindaan terhadap akta tersebut.

(b) Walau apa pun undang-undang umum atau khas yang bertentangan, untuk tahun-tahun kena cukai bermula pada 1 Januari 2020 dan 1 Januari 2021, jumlah pampasan pengangguran sehingga $ 10,200, yang termasuk dalam pendapatan kasar persekutuan pembayar cukai, seperti yang ditakrifkan dalam bahagian 1 bab 62 Undang-Undang Umum, akan dikurangkan dari pendapatan kasar persekutuan tersebut untuk tujuan menentukan pendapatan kasar Massachusetts di bawah seksyen 2 bab 62 Undang-Undang Umum jika pendapatan isi rumah pembayar cukai tidak melebihi 200 peratus daripada tahap kemiskinan persekutuan seperti yang dikira oleh Jabatan Kesihatan dan Perkhidmatan Manusia Amerika Syarikat. Untuk tujuan subseksyen ini, "pendapatan isi rumah" akan ditentukan tanpa mengambil kira bahagian ini.

(c) Jabatan bantuan pengangguran, bersama dengan jabatan hasil, akan mengadakan kempen maklumat dan pendidikan umum untuk memberitahu pembayar cukai mengenai pengecualian pendapatan untuk pampasan pengangguran untuk tahun 2020 dan 2021 yang ditubuhkan oleh subseksyen (b) dan pelepasan penalti cukai yang diperuntukkan dalam seksyen 8 dengan syarat, bagaimanapun, bahawa kempen tersebut akan merangkumi: (i) pemberitahuan pelbagai bahasa mengenai ketersediaan pengecualian pampasan pengangguran tersebut (ii) penerangan, dan kriteria kelayakan untuk, pengecualian di bawah subseksyen (b) dan (iii) jangkauan sasaran dan langsung kepada individu yang telah menerima, atau sedang menerima, pampasan pengangguran. Jabatan bantuan pengangguran dan jabatan hasil hendaklah menerbitkan maklumat tersebut di laman web masing-masing dengan cara dan lokasi yang jelas dan boleh didapati dalam pelbagai bahasa seperti yang ditentukan oleh jabatan bantuan pengangguran.

SEKSYEN 27. Seksyen 3 dengan ini dimansuhkan.

SEKSYEN 28. Seksyen 8 dengan ini dimansuhkan.

SEKSYEN 29. Seksyen 13 hingga 17, termasuk, akan berkuat kuasa 10 hari selepas tarikh kuat kuasa akta ini.


SHARON Andrews

Dr Sharon Andrews adalah Pensyarah Kanan dalam bidang Kejururawatan di Sekolah, Universiti Tasmania. Minat penyelidikan dan pengajarannya merangkumi penuaan, demensia, perawatan paliatif, pengurusan kesakitan, kejururawatan berdasarkan bukti, penyelidikan tindakan partisipatif, teori sosial kritikal dan teori perubahan tingkah laku. Dia adalah Jururawat Berdaftar, penyelidik dan akademik berpengalaman (RN, BN, Hons, PhD). Dia mempunyai pengalaman klinikal selama 20 tahun bekerja di sektor penjagaan orang tua dan pengalaman 15 tahun dalam reka bentuk dan pelaksanaan penyelidikan partisipatif dan terjemahan. Sharon adalah Majlis Penyelidikan Kesihatan dan Perubatan Nasional, Menterjemahkan Penyelidikan ke Felo Praktik dan Felo Penyelidik dengan Pusat Penyelidikan dan Pendidikan Wicking Dementia UTAS. Dr Andrews telah berkolaborasi dalam proyek-proyek penyelidikan yang berjumlah lebih dari $ 2,7 juta dan telah dan memiliki reputasi antarabangsa untuk penyelidikan perawatan berdasarkan bukti untuk penderita demensia, di seluruh bidang kesakitan dan perawatan paliatif. Dr Andrews mempunyai 20 rakan sebaya yang dikaji
penerbitan, selain alat terjemahan pengetahuan.

Pertandingan Bercerita: Projek Wilayah Asia Pasifik YEP
Pengerusi: Datin Jacqueline Wong, demensia Brunei (Brunei)
Jawatankuasa: DY Suharya, Pengarah Wilayah, Asia Pasifik & # 8211 ADI
Chris Humphrey, A + E Networks (UK / Singapura) - Ketua Projek
Dr Sharon Andrews, Universiti Tasmania (Australia)
Owen McNeir, Kehidupan Luar Biasa (UK)
Dishen Kumar, Perkara Kesihatan & # 8211 astroAWANI (Malaysia)


Muat turun sekarang!

Kami telah memudahkan anda mencari Ebook PDF tanpa perlu digali. Dan dengan mempunyai akses ke ebook kami secara dalam talian atau dengan menyimpannya di komputer anda, anda mempunyai jawapan yang sesuai dengan Prentice Hall Writing And Grammar Grade 8 Key Key. Untuk mula mencari Prentice Hall Writing And Grammar Grade 8 Key Answer, anda betul-betul dapat menemui laman web kami yang mempunyai koleksi manual yang tersenarai.
Perpustakaan kami adalah yang terbesar di mana terdapat ratusan ribu produk yang berbeza.

Akhirnya saya mendapat ebook ini, terima kasih untuk semua Prentice Hall Writing And Grammar Grade 8 Key Key yang saya dapat sekarang!

Saya tidak menyangka bahawa ini akan berjaya, sahabat saya menunjukkan laman web ini kepada saya, dan memang begitu! Saya mendapat eBook yang paling saya mahukan

adakah ebook hebat ini percuma ?!

Kawan-kawan saya sangat marah sehingga mereka tidak tahu bagaimana saya mempunyai semua ebook berkualiti tinggi yang tidak mereka miliki!

Sangat senang mendapatkan ebook berkualiti)

begitu banyak laman web palsu. ini adalah yang pertama berjaya! Terima kasih banyak

wtffff saya tidak faham ini!

Cukup pilih butang klik anda kemudian muat turun, dan lengkapkan tawaran untuk mula memuat turun ebook. Sekiranya terdapat tinjauan, hanya memerlukan 5 minit, cubalah sebarang tinjauan yang sesuai untuk anda.


DY Suharya

Pengarah Wilayah,
ADI Asia Pasifik

DY adalah Pengarah Wilayah Alzheimer's Disease International Asia Pacific Region dan Pengasas Alzheimer Indonesia, sebuah NGO yang berusaha menuju kesedaran dan pengurangan risiko Dementia Alzheimer yang lebih besar di Indonesia. DY memiliki Sarjana Kesihatan Awam (MPH) dari Curtin University Perth, Australia, Sarjana Muda Sastera dalam Komunikasi dari Ohio State University, Amerika Syarikat dan Diploma Kesusasteraan Inggeris dari Universiti Indonesia.

DY, memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun dalam bidang kesihatan awam, perkongsian swasta dan komunikasi, pada masa lalu, DY telah bekerja sebagai Perunding Komunikasi Kesihatan dengan Bank Dunia, WHO dan UNICEF. Sebagai tambahan kepada peranannya di Alzheimer Indonesia, DY juga telah bekerjasama erat dengan Organisasi Kesehatan Dunia, Kementerian Kesehatan Indonesia dan telah memfasilitasi salah satu kelompok kerja dalam Pertemuan Regional NCD Alliance - Memperkukuhkan Pergerakan Masyarakat Sipil NCD di Asia Tenggara Wilayah di New Delhi, Julai 2015. Ibu DY didiagnosis menghidap Demensia Vaskular pada tahun 2009 dan telah menjadi sumber inspirasinya dalam meningkatkan kualiti hidup orang-orang dengan demensia, pengasuh dan antara generasi melalui penubuhan Alzheimer Indonesia sejak 2013. Ibunya meninggal pergi pada April 2017 tetapi warisannya berterusan.


Sabtu, 21 Mac '09:00, 2:00 pm Di Rumah Alzheimer's PJ - Ceramah Kesedaran "Demensia / Penyakit Alzheimer" Oleh Dr Yau Weng Keong, Pakar Perunding & Pakar Geriatrik Hospital Kuala Lumpur

Bersempena dengan perjumpaan bulanan kami pada bulan Mac, Jawatankuasa Kumpulan Sokongan Penjaga KL-PJ Alzheimer & rsquos menganjurkan Ceramah Kesedaran mengenai & ldquoDementia / Alzheimer & rsquos Disease & rsquo oleh Dr Yau Weng Keong dari Panel Perubatan ADFM.

Hari / Tarikh: Sabtu, 21 Mac 2009
Masa: 2:00 petang
Tempat: Rumah Alzheimer & rsquos (PJ Day Care Center), No. 6, Lorong 11 / 8E, Seksyen 11, 46200 Petaling Jaya.

DR YAU WENG KEONG, seorang Pakar Perunding & Pakar Geriatrik, memperoleh ijazah asas perubatannya dari USM pada tahun 1990 dan MRCP (UK) pada tahun 1996. Setelah memperoleh MRCP, beliau mengkhusus dalam Perubatan Geriatrik di Stobhill, Glasgow, UK.

Sejak itu, Dr Yau telah berkhidmat dengan Penjagaan Berumur dan Paliatif di Adelaide (1997), Jabatan Geriatrik Hospital Tan Tock Seng (2000), Dover Park Hospice and Hospice Care Association di Singapura (2000) dan bekerja sebagai Doktor dan Pakar Geriatrik sejak 1997 dan mengetuai satu-satunya Unit Geriatrik di KKM.

Dr Yau kini adalah Pakar Perunding dan Pakar Geriatrik dengan Unit Geriatrik, Jabatan Perubatan, Hospital Kuala Lumpur. Dia memulakan Perawatan Asas Gerontologi Pasca dan berperanan dalam membantu UPM untuk menubuhkan & ldquoHealth Care mereka untuk Program Sarjana Muda & rdquo. Di KKM, dia terlibat secara aktif dalam program kesihatan untuk orang tua, mengadakan CME secara berkala dan bengkel berkaitan dengan ceramah Kesihatan Awam warga emas dan demensia di UKM dan Klinik Memori di Seremban seminggu sekali,

Untuk tujuan Penyegaran dan mengesahkan kehadiran anda, sila hubungi:
Sekretariat ADFM, Katherine / Janet di Tel: 603 & ndash 7956 2008/7958 3008 ATAU E-mel ke: [email protected]

ATAU anda boleh mendaftar dalam talian dengan ADFM National Alzheimer & rsquos Caregivers Online Network (NACON) di: [email protected]& quotLihat semua pada 21 Mac & # 3909 jam 2:00 petang, Rumah Alzheimer & # 39s, PJ Day Care Centre & quot


Tonton videonya: Victoria eManufaktur E-bike. Fietstocht juni 2021 (Disember 2021).