Artikel

2.S: Ringkasan - Matematik


Ringkasan Konsep Utama

2.1: Urutan Operasi (Teruskan dengan Cara Tertib)

 • Kajian semula simbol pengendali matematik utama
 • Peraturan untuk perintah operasi dikenali sebagai BEDMAS

2.2: Pecahan, Perpuluhan, dan Pembundaran (Hanya Sekeping Pai, Tolong)

 • Bahasa dan jenis pecahan
 • Bekerja dengan pecahan setara dengan menyelesaikan bagi yang tidak diketahui atau menambah / mengurangkan pecahan
 • Menukar pecahan kepada format perpuluhan
 • Prosedur untuk pembundaran yang betul
 • Peraturan pembundaran yang digunakan di seluruh buku teks ini

2.3: Peratusan (Bagaimana Ia Berkaitan?)

 • Menukar nombor perpuluhan kepada peratusan
 • Bekerja dengan peratusan dalam bentuk kadar, bahagian, dan asas

2.4: Ungkapan Algebra (Potongan Teka-Teki)

 • Belajar mengenai bahasa algebra
 • Peraturan untuk memanipulasi eksponen
 • Peraturan algebra untuk penambahan dan pengurangan
 • Peraturan algebra untuk pendaraban
 • Peraturan algebra untuk pembahagian
 • Apakah penggantian dan bagaimana ia dilakukan?

2.5: Persamaan Linear: Memanipulasi dan Menyelesaikan (Menyelesaikan Teka-teki)

 • Kajian semula konsep utama mengenai persamaan
 • Prosedur yang diperlukan untuk menyelesaikan satu persamaan linear untuk satu pemboleh ubah yang tidak diketahui
 • Prosedur yang diperlukan untuk menyelesaikan dua persamaan linear untuk dua pemboleh ubah yang tidak diketahui

2.6: Logaritma Semula jadi (Bagaimana Saya Boleh Mengeluarkan Pembolehubah Itu daripada Eksponen?)

 • Kajian semula konsep logaritma
 • Peraturan dan sifat logaritma semula jadi

Bahasa Matematik Perniagaan

persamaan algebra

Persamaan yang mengambil dua ungkapan algebra dan menjadikannya sama antara satu sama lain.

ungkapan algebra

Menunjukkan hubungan antara dan operasi matematik yang mesti dilakukan pada siri nombor atau pemboleh ubah.

pangkalan

Keseluruhan jumlah atau jumlah perhatian.

BEDMAS

Susunan akronim operasi yang bermaksud Braket, Eksponen, Pembahagian, Pendaraban, Penambahan, dan Pengurangan.

logaritma biasa

Logaritma dengan nilai asas 10.

pecahan kompleks

Pecahan yang mempunyai pecahan dalam pecahan, menggabungkan unsur-unsur sebatian, wajar, dan / atau pecahan tidak wajar bersama.

pecahan sebatian

Pecahan yang menggabungkan bilangan bulat dengan pecahan wajar atau tidak wajar.

penyebut

Sebarang istilah di mana sebilangan istilah lain dibahagikan; biasanya nombor di bahagian bawah pecahan.

barisan pembahagi

Garis yang memisahkan pembilang dan penyebut dalam pecahan.

pecahan setara

Dua atau lebih pecahan dari sebarang jenis yang mempunyai nilai berangka yang sama setelah menyelesaikan pembahagian.

eksponen

Notasi singkatan matematik yang menunjukkan berapa kali kuantiti didarabkan dengan sendirinya

faktor

Komponen istilah yang dipisahkan dengan tanda pendaraban atau pembahagian.

pecahan

Sebahagian daripada keseluruhan.

pecahan tidak wajar

Pecahan di mana pengangka lebih besar daripada penyebutnya.

sebelah kiri persamaan

Bahagian persamaan yang berada di sebelah kiri tanda sama.

seperti istilah

Istilah yang mempunyai pekali literal yang sama.

persamaan linear

Ungkapan algebra di mana pemboleh ubah mempunyai eksponen 1; apabila dilakarkan, ia akan membentuk garis lurus.

pekali literal

Faktor yang merupakan pemboleh ubah.

logaritma

Eksponen yang asasnya mesti dinaikkan untuk menghasilkan kekuatan tertentu.

monomial

Ungkapan algebra dengan satu istilah sahaja.

logaritma semula jadi

Logaritma dengan nilai asas pemalar matematik (e ).

nominal

Bilangan istilah yang muncul dalam ungkapan algebra.

persamaan tak linear

Ungkapan algebra di mana pemboleh ubah mempunyai eksponen selain 1; apabila dilakarkan, ia tidak akan membentuk garis lurus.

pembilang

Sebarang istilah di mana beberapa istilah lain dibahagi; biasanya nombor di bahagian atas dalam pecahan.

pekali berangka

Faktor yang berangka.

peratusan

Sebahagian daripada keseluruhan dinyatakan dalam seperseratus.

polinomial

Ungkapan algebra dengan dua atau lebih istilah.

bahagian

Merupakan sebahagian daripada keseluruhan atau asas.

pecahan wajar

Pecahan di mana pengangka lebih kecil daripada penyebutnya.

kadar

Menyatakan hubungan antara bahagian dan asas.

sebelah kanan persamaan

Bahagian persamaan yang berada di sebelah kanan tanda sama.

akar

Nilai pemboleh ubah tidak diketahui yang akan menjadikan persamaan linear benar.

penggantian

Menggantikan pekali literal ungkapan algebra dengan nilai berangka mereka.

istilah

Dalam ungkapan algebra, komponen yang dipisahkan dengan penambahan dan pengurangan.

teknik segitiga

Teknik menghafal yang memaparkan formula pendaraban sederhana dalam bentuk segitiga. Apa-apa sahaja di baris yang sama digandakan, dan item di atas atau di bawah satu sama lain dibahagi untuk mencapai pelbagai penyelesaian.

Rumusan yang Perlu Anda Ketahui

Simbol yang Digunakan

(\% ) = peratusan

( boldsymbol {dec} ) = sebarang nombor dalam format perpuluhan

( ln ) = logaritma semula jadi

Nilai = hubungan antara bahagian dan asas

Bahagian = bahagian keseluruhan

Asas = keseluruhan kuantiti

Rumusan Diperkenalkan

Formula 2.1 Penukaran Peratusan: (\% = boldsymbol {dec} × 100 )

Formula 2.2 Rate, Portion, Base: ( text {Rate} = dfrac { text {Portion}} { text {Base}} )

Teknologi

Kalkulator

Arahan Pemformatan

Butang DitolakPaparan KalkulatorApa maksudnya
Format ke-2DEC = 2.00Anda telah membuka tetingkap Format ke tetapan pertama. DEC memberitahu kalkulator anda cara membundarkan pengiraan. Dalam matematik perniagaan, penting untuk tepat. Oleh itu, kami akan menetapkan kalkulator ke apa yang disebut paparan terapung, yang bermaksud kalkulator anda akan membawa semua perpuluhan dan memaparkan sebanyak mungkin di skrin.
9 MasukkanDEC = 9Pengaturan perpuluhan terapung kini sudah siap. Mari kita teruskan.
DEGTetapan ini tidak ada kaitan dengan matematik perniagaan dan hanya dibiarkan begitu sahaja. Sekiranya tidak membaca DEG, tekan Set ke-2 untuk menukarnya.
KAMI 12-31-1990Tarikh boleh dimasukkan ke dalam kalkulator. Amerika Utara dan Eropah menggunakan format yang sedikit berbeza untuk tarikh. Paparan anda menunjukkan format Amerika Utara dan boleh diterima untuk tujuan kami. Sekiranya tidak membaca AS, tekan Set ke-2 untuk menukarnya.
KAMI 1,000Di Amerika Utara adalah biasa untuk memisahkan nombor menjadi blok 3 menggunakan koma. Orang Eropah melakukannya sedikit berbeza. Tetapan ini boleh diterima untuk tujuan kami. Sekiranya paparan anda tidak membaca AS, tekan Set ke-2 untuk menukarnya.
ChnTerdapat dua cara kalkulator dapat menyelesaikan persamaan. Ini dikenali sebagai kaedah Rantai, yang bermaksud bahawa kalkulator anda hanya akan menyelesaikan persamaan ketika anda menumbuknya tanpa memperhatikan peraturan BEDMAS. Ini tidak boleh diterima dan perlu diubah.
Set ke-2AOSAOS bermaksud Sistem Operasi Algebra. Ini bermaksud bahawa kalkulator sekarang diprogramkan untuk menggunakan BEDMAS dalam menyelesaikan persamaan.
Keluar ke-20.Kembali ke penggunaan kalkulator biasa.

Eksponen dan Tanda

(x ^ 2 ) digunakan untuk eksponen yang berbentuk kotak. (2 ^ 2 ) dimasukkan sebagai (2 x ^ 2 ).

(y ^ x ) digunakan untuk eksponen yang bukan kotak. (2 ^ 3 ) dimasukkan sebagai (2 y ^ x 3 = ).

( pm ) digunakan untuk menukar tanda nombor. Untuk menggunakan, masukkan nombor terlebih dahulu dan kemudian tekan kekunci ( pm ).

Ingatan

Kedai STO

Ingat RCL

0-9 Nombor sel memori (10 keseluruhan)

Untuk menyimpan nombor pada paparan, tekan STO # (di mana # adalah nombor sel memori).

Untuk mengingat nombor dalam memori, tekan RCL # (di mana # adalah sel memori tempat nombor itu disimpan).

Logaritma Semula jadi

Fungsi logaritma semula jadi, LN, terletak di ruang paling kiri kalkulator anda. Untuk menggunakan fungsi ini, masukkan kuasa dan kemudian tekan butang LN. Penyelesaian yang ditunjukkan adalah eksponen. Untuk mengira daya, masukkan eksponen dan kemudian tekan bekas ke-2 (dipanggil anti-log).

Simbol Matematik yang Diiktiraf

Simbol matematik biasa yang dikenali oleh Excel ialah +, -, * (pendaraban), / (pembahagian), ^ (eksponen), dan tanda kurung bulat.


Tonton videonya: Alternative Math. Short Film (Disember 2021).