Artikel

5.6E: Pengurangan Pesanan (Latihan)


S5.6.1

Dalam Latihan 5.6.1-5.6.17 cari penyelesaian umum, kerana (y_1 ) memenuhi persamaan pelengkap. Sebagai produk sampingan, cari satu set penyelesaian asas bagi persamaan pelengkap.

1. ((2x + 1) y "- 2y '- (2x + 3) y = (2x + 1) ^ 2; quad y_1 = e ^ {- x} )

2. (x ^ 2y "+ xy'-y = {4 lebih x ^ 2}; quad y_1 = x )

3. (x ^ 2y "- xy" + y = x; quad y_1 = x )

4. (y "- 3y '+ 2y = {1 over1 + e ^ {- x}}; quad y_1 = e ^ {2x} )

5. (y "- 2y '+ y = 7x ^ {3/2} e ^ x; quad y_1 = e ^ x )

6. (4x ^ 2y "+ (4x-8x ^ 2) y '+ (4x ^ 2-4x-1) y = 4x ^ {1/2} e ^ x (1 + 4x); quad y_1 = x ^ {1/2} e ^ x )

7. (y "- 2y '+ 2y = e ^ x sec x; quad y_1 = e ^ x cos x )

8. (y "+ 4xy '+ (4x ^ 2 + 2) y = 8e ^ {- x (x + 2)}; quad y_1 = e ^ {- x ^ 2} )

9. (x ^ 2y "+ xy'-4y = -6x-4; quad y_1 = x ^ 2 )

10. (x ^ 2y "+ 2x (x-1) y '+ (x ^ 2-2x + 2) y = x ^ 3e ^ {2x}; quad y_1 = xe ^ {- x} )

11. (x ^ 2y "- x (2x-1) y '+ (x ^ 2-x-1) y = x ^ 2e ^ x; quad y_1 = xe ^ x )

12. ((1-2x) y "+ 2y" + (2x-3) y = (1-4x + 4x ^ 2) e ^ x; quad y_1 = e ^ x )

13. (x ^ 2y "- 3xy" + 4y = 4x ^ 4; quad y_1 = x ^ 2 )

14. (2xy "+ (4x + 1) y '+ (2x + 1) y = 3x ^ {1/2} e ^ {- x}; quad y_1 = e ^ {- x} )

15. (xy "- (2x + 1) y '+ (x + 1) y = -e ^ x; quad y_1 = e ^ x )

16. (4x ^ 2y "- 4x (x + 1) y '+ (2x + 3) y = 4x ^ {5/2} e ^ {2x}; quad y_1 = x ^ {1/2} )

17. (x ^ 2y "- 5xy" + 8y = 4x ^ 2; quad y_1 = x ^ 2 )

S5.6.2

Dalam Latihan 5.6.18-5.6.30 cari satu set penyelesaian asas, memandangkan (y_ {1} ) adalah penyelesaian.

18. (xy "+ (2-2x) y '+ (x-2) y = 0; quad y_1 = e ^ x )

19. (x ^ 2y "- 4xy" + 6y = 0; quad y_1 = x ^ 2 )

20. (x ^ 2 ( ln | x |) ^ 2y "- (2x ln | x |) y '+ (2+ ln | x |) y = 0; quad y_1 = ln | x | )

21. (4xy "+ 2y" + y = 0; quad y_1 = sin sqrt {x} )

22. (xy "- (2x + 2) y '+ (x + 2) y = 0; quad y_1 = e ^ x )

23. (x ^ 2y "- (2a-1) xy '+ a ^ 2y = 0; quad y_1 = x ^ a )

24. (x ^ 2y "- 2xy '+ (x ^ 2 + 2) y = 0; quad y_1 = x sin x )

25. (xy "- (4x + 1) y '+ (4x + 2) y = 0; quad y_1 = e ^ {2x} )

26. (4x ^ 2 ( sin x) y "- 4x (x cos x + sin x) y '+ (2x cos x + 3 sin x) y = 0; quad y_1 = x ^ {1/2} )

27. (4x ^ 2y "- 4xy" + (3-16x ^ 2) y = 0; quad y_1 = x ^ {1/2} e ^ {2x} )

28. ((2x + 1) xy "- 2 (2x ^ 2-1) y'-4 (x + 1) y = 0; quad y_1 = 1 / x )

29. ((x ^ 2-2x) y "+ (2-x ^ 2) y '+ (2x-2) y = 0; quad y_1 = e ^ x )

30. (xy "- (4x + 1) y '+ (4x + 2) y = 0; quad y_1 = e ^ {2x} )

S5.6.3

Dalam Latihan 5.6.31-5.6.33 selesaikan masalah nilai awal, memandangkan (y_ {1} ) memenuhi persamaan pelengkap.

31. (x ^ 2y "- 3xy" + 4y = 4x ^ 4, quad y (-1) = 7, quad y '(- 1) = - 8; quad y_1 = x ^ 2 )

32. ((3x-1) y '' - (3x + 2) y '- (6x-8) y = 0, quad y (0) = 2, ; y' (0) = 3; quad y_1 = e ^ {2x} )

33. ((x + 1) ^ 2y "- 2 (x + 1) y '- (x ^ 2 + 2x-1) y = (x + 1) ^ 3e ^ x, quad y (0) = 1, quad y '(0) = ~ -1; quad y_1 = (x + 1) e ^ x )

S5.6.4

Dalam Latihan 5.6.34 dan 5.6.35 selesaikan masalah nilai awal dan buat graf penyelesaiannya, kerana (y_ {1} ) memenuhi persamaan pelengkap.

34. (x ^ 2y "+ 2xy'-2y = x ^ 2, quad y (1) = {5 over4}, ; y '(1) = {3 over2}; quad y_1 = x )

35. ((x ^ 2-4) y "+ 4xy" + 2y = x + 2, quad y (0) = - {1 over3}, quad y '(0) = - 1; quad y_1 = {1 lebih x-2} )

S5.6.5

36. Andaikan (p_1 ) dan (p_2 ) berterusan pada ((a, b) ). Mari (y_1 ) menjadi penyelesaian bagi

[y "+ p_1 (x) y '+ p_2 (x) y = 0 tag {A} ]

yang tidak mempunyai angka nol pada ((a, b) ), dan biarkan (x_0 ) berada di ((a, b) ). Gunakan pengurangan pesanan untuk menunjukkan bahawa (y_1 ) dan

[y_2 (x) = y_1 (x) int ^ x_ {x_0} {1 lebih y ^ 2_1 (t)} exp kiri (- int ^ t_ {x_0} p_1 (s) , ds kanan) , dt ]

membentuk satu set penyelesaian asas (A) pada ((a, b) ).

37. Persamaan pesanan pertama tidak linear

[y '+ y ^ 2 + p (x) y + q (x) = 0 tag {A} ]

ialah Persamaan Riccati. (Lihat Latihan 2.4.55Andaikan bahawa (p ) dan (q ) berterusan.

 1. Tunjukkan bahawa (y ) adalah penyelesaian (A) jika dan hanya jika (y = {z '/ z} ), di mana [z' '+ p (x) z' + q (x) z = 0. tag {B} ]
 2. Tunjukkan bahawa penyelesaian umum (A) adalah [y = {c_1z'_1 + c_2z'_2 over c_1z_1 + c_2z_2}, tag {C} ] di mana ( {z_1, z_2 } ) adalah set penyelesaian asas (B) dan (c_1 ) dan (c_2 ) adalah pemalar sewenang-wenangnya.
 3. Adakah formula (C) menunjukkan bahawa persamaan pesanan pertama (A) mempunyai sekumpulan penyelesaian dua parameter? Terangkan jawapan anda.

38. Gunakan kaedah yang disarankan oleh Latihan 5.6.37 untuk mencari semua penyelesaian. persamaan.

 1. (y '+ y ^ 2 + k ^ 2 = 0 )
 2. (y '+ y ^ 2-3y + 2 = 0 )
 3. (y '+ y ^ 2 + 5y-6 = 0 )
 4. (y '+ y ^ 2 + 8y + 7 = 0 )
 5. (y '+ y ^ 2 + 14y + 50 = 0 )
 6. (6y '+ 6y ^ 2-y-1 = 0 )
 7. (36y '+ 36y ^ 2-12y + 1 = 0 )

39. Gunakan kaedah yang disarankan oleh Latihan 5.6.37 dan pengurangan pesanan untuk mencari semua penyelesaian persamaan, memandangkan (y_1 ) adalah penyelesaian.

 1. (x ^ 2 (y '+ y ^ 2) -x (x + 2) y + x + 2 = 0; quad y_1 = 1 / x )
 2. (y '+ y ^ 2 + 4xy + 4x ^ 2 + 2 = 0; quad y_1 = -2x )
 3. ((2x + 1) (y '+ y ^ 2) -2y- (2x + 3) = 0; quad y_1 = -1 )
 4. ((3x-1) (y '+ y ^ 2) - (3x + 2) y-6x + 8 = 0; quad y_1 = 2 )
 5. ({x ^ 2 (y '+ y ^ 2) + xy + x ^ 2- {1 lebih 4} = 0; quad y_1 = - tan x - {1 lebih dari 2x}} )
 6. ({x ^ 2 (y '+ y ^ 2) -7xy + 7 = 0; quad y_1 = 1 / x} )

40. Persamaan pesanan pertama tidak linear

[y '+ r (x) y ^ 2 + p (x) y + q (x) = 0 tag {A} ]

adalah persamaan Riccati umum. (Lihat Latihan 2.4.55Andaikan bahawa (p ) dan (q ) berterusan dan (r ) dapat dibezakan.

 1. Tunjukkan bahawa (y ) adalah penyelesaian (A) jika dan hanya jika (y = {z '/ rz} ), di mana [z' '+ kiri [p (x) - {r' ( x) atas r (x)} kanan] z '+ r (x) q (x) z = 0. tag {B} ]
 2. Tunjukkan bahawa penyelesaian umum (A) adalah [y = {c_1z'_1 + c_2z'_2 over r (c_1z_1 + c_2z_2)}, ] di mana ( {z_1, z_2 } ) adalah set asas bagi penyelesaian (B) dan (c_1 ) dan (c_2 ) adalah pemalar sewenang-wenangnya.

5.6E: Pengurangan Pesanan (Latihan)

Di sini, kami membentangkan kajian komputasi termo-dinamika pengurangan CO 6e2 kepada metanol pada RuO yang diganti2 (110) permukaan. Kami mengganti atom Ru di lapisan atas dengan sepuluh logam peralihan lain, yang dalam keadaan pengoksidaan +4 mereka mempunyai jejari ion yang setanding dengan Ru dalam koordinasi oktahedral. Permukaan yang diganti menunjukkan variasi besar dalam kereaktifan permukaan yang memungkinkan kita meneroka pengurangan CO2ke metanol di tingkap bahan yang luas.

Kami menggunakan model elektrod hidrogen komputasi 6 untuk mengira tenaga bebas tindak balas yang berpotensi dari pengiraan berdasarkan teori fungsi ketumpatan menggunakan kaedah BEEF-vdW berfungsi dan PAW seperti yang dilaksanakan dalam VASP. Kami mempertimbangkan pembetulan untuk tenaga titik sifar, kapasiti haba, sumbangan entropik dan pembetulan tenaga lain untuk CO2 dan H2 molekul 7. Model simulasi menggunakan & frac14 monolayer liputan CO sebagai spesies penonton untuk meniru kehadiran CO yang dihasilkan secara serentak dengan pengurangan CO2.

Kami menunjukkan tenaga pengikat elektronik untuk pengurangan pengantara seperti O, OCHO, HCOOH, dan H2Skala COOH secara linear dengan OH pada permukaan CO yang ditutup sebahagiannya, mengurangkan permukaan rutil. Penskalaan ini dapat dirasionalisasikan, oleh kenyataannya semua penjerap ini mengikat ke permukaan melalui atom oksigen. Ini membolehkan kita menerangkan potensi elektrokimia teori yang diperlukan untuk mendorong tindak balas sebagai fungsi tenaga pengikat OH. Memandangkan tenaga pengikat OH sebagai penerangan utama, kita dapat menetapkan plot gunung berapi untuk tindak balas ini (Gambar 1). Untuk permukaan yang mengikat OH sangat kuat mis. Nb, penyingkiran OH dari laman aktif adalah langkah paling endergonik. Sebaliknya, permukaan yang mengikat OH lemah mis. Pd memerlukan potensi pengurangan yang besar untuk memprononasikan HCOOH kepada metanol. Walaupun permukaan dengan Ir, Sn atau Pt mempunyai tenaga pengikat OH yang optimum, untuk penghasilan metanol yang cekap, penting juga perantaraan HCOOH diikat dengan kuat sehingga dapat dikurangkan lagi menjadi metanol. Syarat ketiga adalah meningkatkan potensi pengeluaran hidrogen parasit sebanyak mungkin. Parameter ini juga dipertimbangkan untuk menilai kesesuaian permukaan yang diganti terhadap penghasilan metanol secara elektrokatalitik.

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Lundbeck atas sokongan kewangan untuk karya ini.

1. Lewis, N. S. & amp Nocera, D. G. Menggerakkan planet: cabaran kimia dalam penggunaan tenaga suria. Pro. Natl. Acad. Sains. USA.103,15729 & ndash35 (2006). doi: 10.1073 / pnas.0603395103

2. Y. Hori. Pengurangan CO2 elektrokimia pada elektrod logam, dalam Aspek Moden Elektrokimia, Vol. 42, bab 3, hlm.89 & ndash189, Springer, New York, 2008

3. Popic, J. P., Avramov-ivic, M. L. & amp Vukovic, N. B. Pengurangan karbon dioksida pada ruthenium oksida dan elektrod ruthenium oksida yang diubah dalam NaHCO 0,5 M3. 421, (1997). doi: 10.1016 / S0022-0728 (96) 04823-1

4. Qu, J., Zhang, X., Wang, Y. & amp Xie, C. Pengurangan elektrokimia CO2 di RuO2/ TiO2 elektrod Pt yang diubah suai komposit nanotube. Elektrokim. Acta 50,3576 & ndash3580 (2005). doi: 10.1016 / j.electacta.2004.11.061

5. Ullah, N., Ali, I., Jansen, M. & amp Omanovic, S. Pengurangan elektrokimia CO 2 dalam elektrolit berair menggunakan elektrod iridium / ruthenium-oksida. Boleh. J. Chem. Eng. (2014). doi: 10.1002 / cjce.22110

6. N & oslashrskov, J. K. et al. Asal dari Potensi Berlebihan untuk Pengurangan Oksigen di Katod Sel Bahan Bakar. J. Fiz. Chem. B108,17886 & ndash17892 (2004). doi: 10.1021 / jp047349j

7. Chan, K., Tsai, C., Hansen, H. A. & amp N & oslashrskov, J. K. Molybdenum Sulfides dan Selenides sebagai Kemungkinan elektrokatalis untuk CO2 Pengurangan. ChemCatChem,6, (2014) doi: 10.1002 / cctc.201402128

Rajah 1: Gunung berapi aktiviti teoritis sebagai fungsi tenaga pengikat OH pada permukaan yang diganti. Garisan dilukis untuk memandu mata. Struktur atom sistem iridium diganti diberikan.


Dos ekstremiti kakitangan dalam radiologi intervensi. Hasil kempen pengukuran ORAMED

Pengenalan prosedur radiologi intervensi (IR) pada abad ke-20 telah menunjukkan kelebihan yang signifikan berbanding prosedur pembedahan. Akibatnya, jumlah mereka terus meningkat dalam bidang diagnostik, dan juga dalam bidang terapi dan berkaitan dengan kemajuan peralatan yang sangat canggih yang digunakan untuk tujuan ini. Pada masa ini, di negara-negara Eropah lebih daripada 400 prosedur IR yang dipandu secara fluoroskopi dikenal pasti dengan peningkatan 10-12% dalam jumlah pemeriksaan IR setiap tahun (UNSCEAR, 2010). Bergantung pada kerumitan pelbagai jenis intervensi, perbezaan besar dalam dos sinaran kakitangan diperhatikan.

Kakitangan yang menjalankan prosedur IR cenderung menerima dos radiasi yang tinggi, kerana prosedur IR memerlukan pengendali tetap dekat dengan pesakit dan dekat dengan sinar radiasi primer. Walaupun pengendali dilindungi oleh apron pelindung, tangan, mata dan kaki tetap tidak terlindung. Atas sebab ini, salah satu tujuan projek ORAMED adalah untuk menyediakan satu set data standard mengenai dos ekstremitas bagi personel yang terlibat dalam prosedur IR dan untuk mengoptimumkan perlindungan mereka dengan menilai berbagai faktor yang mempengaruhi dos. Dalam kerangka pakej kerja 1 dari projek ORAMED, kesan peralatan pelindung, konfigurasi tiub dan laluan akses dianalisis untuk prosedur IR yang dipilih. Kedudukan dos maksimum yang diukur juga disiasat. Hasil dos ekstrem di tempat kerja IR disajikan dalam kajian ini bersama dengan pengaruh parameter yang disebutkan di atas terhadap dos.

Sorotan

► Kami menyajikan satu set data mengenai dosis ekstremitas untuk staf dalam prosedur radiologi intervensi terpilih. ► Kami mengkaji pengaruh parameter yang berbeza. ► Dos yang diukur dianalisis mengikut kemahiran pengendali, kedudukannya semasa bekerja, konfigurasi tiub, dan lain-lain. ► Dos maksimum dicatatkan untuk semua jenis emboliasi, di semua lokasi dosimeter pada badan kakitangan. ► Hasilnya dibandingkan dengan had dos yang ditetapkan dan dos ekstrem yang diterbitkan oleh penulis lain.


5.6E: Pengurangan Pesanan (Latihan)

^ Saya mendapat surat yang sama dari B&H pada hari Khamis yang lalu. Belum, tetapi kemungkinan akan membatalkan pesanan

Melengkapkan komen saya di atas. ingat, peniaga kecil itu mahu dan mengambil berat tentang perniagaan anda. Oleh kerana titik harganya sama, tidak masuk akal untuk menjalin hubungan dengan kedai kecil yang anda tahu akan memenuhi pesanan anda tepat pada masanya daripada meletakkan anda di barisan belakang yang tidak berkesudahan? Walau bagaimanapun, anda mesti memastikan bahawa peniaga kecil yang anda pilih dihormati dan mendapat bahagian yang wajar, atau lebih, daripada produk yang diminati.

kbarrera menulis:
Okey. Sudah tiba masanya untuk melampiaskan. Menerima e-mel ini dari B&H petang ini, memberitahu bahawa tarikh penghantaran pada 11/15 tidak akan berlaku dan bahawa mereka tidak tahu kapan lensa saya akan dihantar. Sekarang. sementara saya biasanya tidak cenderung untuk menyalahkan B&H atas pengabaian Nikon terhadap pelanggan mereka, saya akan menanggung mereka sepenuhnya kerana membuang masa saya selama 5 minggu, di mana saya boleh membuat pengaturan lain. Pada mulanya mereka memberitahu saya bahawa tarikh 15 Oktober adalah tarikh penghantaran saya tetapi dua hari sebelum itu, mereka memberitahu bahawa itu adalah satu kesalahan dan tidak berusaha untuk mengimbangi kesalahan itu. Pada ketika itu saya sudah boleh memesan di tempat lain dan sekarang saya akan mempunyai lensa. Saya tidak dapat membungkus fakta bahawa Nikon memasarkan lensa ini sebagai perkara terhebat seterusnya dan memutar balik dan memutuskan bahawa itu tidak akan memberitahu peniaga mereka kapan atau di mana mereka akan menghantarnya. Bagaimana syarikat yang memasarkan, mengeluarkan dan menghantar lensa, tidak tahu kapan ia akan mengeluarkan dan menghantar produknya sendiri. Ia keterlaluan. Jumlah mereka yang tidak menghiraukan pelanggan adalah lebih mengerikan.
Saya baru sahaja memesan lensa dari Kamera Mike di Boulder, dan walaupun itu tidak menjamin bahawa saya akan mendapatkan lensa lebih awal, sekurang-kurangnya saya merasakan mereka jujur ​​semasa berurusan dengan saya. Sekiranya ada cara saya membuang Nikon, saya akan melakukannya. Saya benar-benar benci berurusan dengan sesiapa sahaja yang saya tahu tidak memberi kesan kepada pelanggan mereka.

Sekiranya demikian, anda boleh membuat pesanan melalui NPS dan anda akan mendapatkan lensa anda dengan cepat.

Saya mempunyai pengalaman yang sama dengan D850. Membuat * dua * pesanan. menunggu. menunggu. membatalkan dua pesanan.

Membuat pesanan ketiga. dan hendak membatalkannya lagi. tapi otak saya masuk

Teringat saya adalah ahli NPS, menghubungi wakil saya, dan mempunyai D850 saya dalam seminggu. Sekiranya anda ahli NPS, cubalah ini. Sekiranya anda tidak, lihat berapa banyak peralatan Nikon yang anda miliki dan lihat apakah anda layak untuk menjadi satu.

ariel777 menulis:
Melengkapkan komen saya di atas. ingat, peniaga kecil itu mahu dan mengambil berat tentang perniagaan anda. Oleh kerana titik harganya sama, tidak masuk akal untuk menjalin hubungan dengan kedai kecil yang anda tahu akan memenuhi pesanan anda tepat pada masanya daripada meletakkan anda di barisan belakang yang tidak berkesudahan? Walau bagaimanapun, anda mesti memastikan bahawa peniaga kecil yang anda pilih dihormati dan mendapat bahagian yang wajar, atau lebih, daripada produk yang diminati.

Saya fikir Mikes Camera layak dalam dua cara. Semasa saya bercakap dengan mereka, mereka bertindak seperti mereka omong kosong. Hanya berharap saya tidak membuang masa itu dengan B&H. Masih. memberikan wang saya kepada Nikon ketika ini adalah pil pahit.

Saya telah menggunakan Berger Bros.Di NY sejak saya membeli 300 PF (pada masa ia datang ke pasaran) yang pada masa itu berada dalam keadaan permintaan yang serupa. Mereka menjawab seperti sekarang.

ariel777 menulis:
Saya telah menggunakan Berger Bros.Di NY sejak saya membeli 300 PF (pada masa ia datang ke pasaran) yang pada masa itu berada dalam keadaan permintaan yang serupa. Mereka menjawab seperti sekarang.

Itu tidak pernah berlaku kepada saya. Saya tinggal di luar bandar dan hampir tidak mendengar tentang Berger Bros.
Dua perkara yang saya pasti pada masa ini: B&H sudah mati bagi saya dan pada saat Sony membuat aksi mereka bersama dan mengembangkan tele super yang sebenarnya. Nikon adalah sejarah.
Telah menjadi jelas bagi saya bahawa Nikon melakukan yang terbaik untuk mereka dan bukan pelanggan mereka.

ps. Saya memang menghubungi Nikon USA dan dijanjikan jawapan. Seperti yang diharapkan. Saya tidak pernah mendengar daripada mereka

Al, untuk soalan anda di atas kembali BH pesanan
pada 11/9 menerima e-mel samar-samar bahawa mungkin ada penghantaran, pada 11/11 pemberitahuan standard mengenai lensa berada di status pesanan belakang.

Apa maksudnya ini..tak ada idea.Mungkin saya tidak berada dalam senarai untuk mendapatkan penghantaran?

Tidak jarang sukar untuk mengira permintaan lensa, juga permintaan awal biasanya tinggi dan setelah lonjakan tahun pertama, ia menurun hampir berhenti. Dari perspektif pengeluaran, yang terbaik adalah dapat membuat lensa pada kadar yang stabil sepanjang hayatnya kerana ketika itu mereka tidak perlu melatih kakitangan tambahan untuk menghasilkan lensa semasa lonjakan awal dan kemudian membuang latihan ini apabila lensa tidak lagi diminati. Prime panjang berprofil tinggi yang lain juga telah mengalami masa menunggu yang lama pada tahun-tahun pertama ketersediaan, ini juga berlaku untuk generasi Canon ringan II II, jika saya ingat dengan betul.

Bagi saya adalah normal untuk menunggu 1-2 tahun sebelum saya mampu membeli lensa yang mahal dan saya tidak benar-benar mahu membayar harga premium pembeli awal, jadi menunggu sedikit dapat menghasilkan kesepakatan yang lebih baik. Contohnya sekarang terdapat rebat 300 euro pada 28 / 1.4. Sekiranya saya membelinya 1.5 tahun yang lalu, saya tidak akan dapat memanfaatkan harga yang lebih rendah. Sekarang, adalah masa yang tepat untuk mempertimbangkan lensa itu. Dalam 2 tahun, saya menjangkakan 500 PF juga akan ditawarkan harga yang lebih rendah, baik melalui perjanjian sementara atau cashback, atau secara kekal. Harga 300 PF jatuh sekitar 500 dari harga pelancaran awalnya. Malangnya dalam kes itu saya tidak cukup sabar saya telah lama menunggu lensa seperti itu.

Kerana kadar permintaan yang cepat dalam pengurangan produk kamera dan lensa Nikon, dapat difahami bahawa mereka sekarang melancarkan produk dengan kadar pengeluaran yang berhati-hati sehingga mereka tidak berakhir dengan gudang yang penuh dengan barang yang tidak ada yang diinginkan. Ada juga kemungkinan terdapat beberapa masalah pada lensa pertama dan mereka ingin dapat membetulkan masalah tersebut sebelum lebih banyak lensa dihasilkan.

Suka gambar ke-2, Bruce! Lanskap menambah subjek.

Perkhidmatan terbaik kerana berada dalam senarai menunggu untuk saya adalah dengan Berger Bros dan anda benar-benar boleh bercakap dengan orang yang menguruskan barisan.

Saya juga berjaya membeli kamera dan lensa dari kamera Ritz. Saya mengesyaki bahawa jumlah keseluruhan mereka memberi mereka sejumlah unit dan kerana kebanyakan pelanggan mereka tidak cenderung menghabiskan ribuan pada kamera atau lensa mereka cenderung mempunyai sesuatu yang tersedia. Ada penentu membayar cukai jualan dengan Ritz yang dengan lensa PF 500mm akan menjadi tambahan $ 300.

kbarrera menulis:
Itu tidak pernah berlaku kepada saya. Saya tinggal di luar bandar dan hampir tidak mendengar tentang Berger Bros.
Dua perkara yang saya pasti pada masa ini: B&H sudah mati bagi saya dan pada saat Sony membuat aksi mereka bersama dan mengembangkan tele super yang sebenarnya. Nikon adalah sejarah.
Telah menjadi jelas bagi saya bahawa Nikon melakukan yang terbaik untuk mereka dan bukan pelanggan mereka.

ps. Saya memang menghubungi Nikon USA dan dijanjikan jawapan. Seperti yang diharapkan. Saya tidak pernah mendengar daripada mereka

Mendengar kembali dari Nikon USA di Philly hari ini. Bercakap dengan Evan yang memberi jaminan akan membantu saya. Ini adalah permulaan dan sekurang-kurangnya mereka bertindak balas. Saya digalakkan.

Terdapat beberapa (ratus) lagi lelaki ini

Nikon D500
500.0 mm f / 5.6
/ 9.0 500.0 mm 1/2000 450

Nikon D500
500.0 mm f / 5.6
/ 8.0 500.0 mm 1/2500 1000

ilkka_nissila menulis:
Tidak jarang sukar untuk mengira permintaan lensa, juga permintaan awal biasanya tinggi dan setelah lonjakan tahun pertama, ia menurun hampir berhenti. Dari perspektif pengeluaran, yang terbaik adalah dapat membuat lensa pada kadar yang stabil sepanjang hayatnya kerana ketika itu mereka tidak perlu melatih kakitangan tambahan untuk menghasilkan lensa semasa lonjakan awal dan kemudian membuang latihan ini apabila lensa tidak lagi diminati. Prime panjang berprofil tinggi yang lain juga telah mengalami masa menunggu yang lama pada tahun-tahun pertama ketersediaan, ini juga berlaku untuk generasi Canon ringan II II, jika saya ingat dengan betul.
. . Tunjuk lebih banyak & rarr

Logik mengatakan bahawa semua perkara di atas mungkin benar. Namun, majoriti, jika tidak semua lensa ini telah dipesan lebih awal pada awal hingga akhir Ogos.
Ini seharusnya memberi Nikon lebih banyak masa untuk menilai permintaan dan bertindak balas dengan menyesuaikan pembuatannya
jadual. Ketika saya mengajukan soalan ini kepada perwakilan di Nikon, mereka memberikan respons yang biasa. Saya tidak tahu

Tidak mempunyai lensa hampir tidak mengecewakan seperti berurusan dengan syarikat besar yang terus menerus mengatakan perkara seperti kita tidak tahu . atau Kami tidak mempunyai maklumat itu .

Diedit pada 14 Nov 2018 pada 07:02 PM & middot Lihat versi sebelumnya

kbarrera menulis:
Logik mengatakan bahawa semua perkara di atas mungkin benar. Namun, majoriti, jika tidak semua lensa ini telah dipesan lebih awal pada awal hingga akhir Ogos.
Ini semestinya memberi Nikon lebih banyak masa untuk menilai permintaan dan bertindak balas dengan menyesuaikan pembuatannya
jadual. Ketika saya mengajukan soalan ini kepada perwakilan di Nikon, mereka memberikan respons yang biasa. Saya tidak tahu

Tidak mempunyai lensa hampir tidak mengecewakan seperti berurusan dengan syarikat besar yang terus menerus mengatakan perkara seperti kita tidak tahu . atau Kami tidak mempunyai maklumat itu .

Saya bersetuju bahawa bahagian yang paling menjengkelkan adalah tidak ada yang dapat mendapat jawapan langsung dari lebih tinggi di Nikon di mana maklumat sebenar berada. Penjual saya di Kanada yang biasanya mempunyai hubungan baik dengan perwakilannya tidak dapat mendapat jawapan secara langsung bila Kanada akan melihat salinan lensa ketiga ini
Nikon perlu menyalurkan maklumat ke saluran untuk menyampaikan kepada pengguna mengenai bagaimana mereka menangani permintaan besar berbanding penawaran pendek. Nikon jelas tahu berapa banyak yang mereka hasilkan setiap hari / minggu / bulan dan juga tahu di mana mereka diperuntukkan untuk dihantar ke seterusnya. Tetapi mereka jelas tidak mahu menyampaikan maklumat tersebut kepada wakil atau peniaga.

D850 telah menjadi keadaan bodoh yang serupa selama lebih dari setahun sekarang. Dan dalam kes itu, Kanada mempunyai banyak dari mereka dan duduk dalam stok sementara AS berjuang. Eropah juga mendapat permintaan D850 lebih awal daripada AS. Tetapi apa yang saya katakan? Nah bahawa Nikon tidak berguna untuk mengalihkan bekalan. mengapa mereka duduk di rak di Kanada dan Eropah sementara orang di AS menunggu dan menunggu penghantaran

arbitraj menulis:
Saya bersetuju bahawa bahagian yang paling menjengkelkan adalah tidak ada yang dapat mendapat jawapan langsung dari lebih tinggi di Nikon di mana maklumat sebenar berada. Penjual saya di Kanada yang biasanya mempunyai hubungan baik dengan perwakilannya tidak dapat mendapat jawapan langsung mengenai kapan Kanada akan melihat salinan lensa ketiga ini
Nikon perlu menyalurkan maklumat ke saluran untuk menyampaikan kepada pengguna mengenai bagaimana mereka menangani permintaan besar berbanding penawaran pendek. Nikon jelas tahu berapa banyak yang mereka hasilkan setiap hari / minggu / bulan dan juga tahu di mana mereka diperuntukkan untuk dihantar ke seterusnya. Tetapi mereka jelas tidak mahu menyampaikan maklumat tersebut kepada wakil atau peniaga.

D850 telah menjadi keadaan bodoh yang serupa selama lebih dari setahun sekarang. Dan dalam kes itu, Kanada mempunyai banyak dari mereka dan duduk dalam stok sementara AS berjuang. Eropah juga mendapat permintaan D850 lebih awal daripada AS. Tetapi apa yang saya katakan? Nah bahawa Nikon tidak berguna untuk mengalihkan bekalan. mengapa mereka duduk di rak di Kanada dan Eropah sementara orang di AS menunggu dan menunggu penghantaran. Tunjuk lebih banyak & rarr


Perkara yang mengganggu fikiran saya adalah. terang-terangan tidak menghiraukan pelanggannya. Anda fikir mereka akan mengeluarkan siaran akhbar atau memberikan sesuatu kepada peniaga mereka untuk menyampaikan kepada pelanggan mereka. Seperti yang saya katakan. Ini akan membunuh saya untuk memberikan wang saya kepada Nikon dalam apa jua keadaan.

Saya baru sahaja mendapat hujung jari di dunia Nikon.
Sekiranya ini memberi saya jeda untuk menambah lebih banyak jari kaki atau keseluruhan kaki?

MedicineMan404 menulis:
Saya baru sahaja mendapat hujung jari di dunia Nikon.
Sekiranya ini memberi saya jeda untuk menambah lebih banyak jari kaki atau keseluruhan kaki?

Bukan seperti Nikon belum membuat banyak lensa yang jauh lebih baik daripada POC biasa ini. Mereka mungkin tidak mahu mengakui bahawa mereka pernah berjaya, lol. (mis. ia jatuh ke tanah ketika anda membawanya dengan kaki - betapa bodohnya itu, dalam lensa telefoto?)

Christian H menulis:
Bukan seperti Nikon belum membuat banyak lensa yang jauh lebih baik daripada POC biasa ini. Mereka mungkin tidak mahu mengakui bahawa mereka pernah berjaya, lol. (mis. ia jatuh ke tanah ketika anda membawanya dengan kaki - betapa bodohnya itu, dalam lensa telefoto?)

Tembak sebelum anda menilai itu Kristian. baru sahaja menembak 500G rakan saya. gembira saya membuat keputusan yang saya buat.
Lebih besar tidak selalu lebih baik.


Isi kandungan

Kata Pengantar
Glosari
Notasi
1. Pengenalan
1.1. Persamaan Asas
1.2. Faktor Pemisahan songsang
1.3. Perwakilan Grafik
1.4. Penyerapan dan Pelucutan
1.5. Profil Penumpuan
Bersungguh-sungguh
Pembezaan
1.6. Penerapan Persamaan
1.7. Unit dan Dimensi
1.8. Garis Keseimbangan Lurus
1.9. Perbandingan dengan Pengekstrakan Arus Arus
1.10. Tinjauan Umum
Notasi
Rujukan
Lampiran
1a. Profil Penumpuan Stagewise
1b. Profil Kepekatan Pembezaan
1c. Pengekstrakan arus silang
2. Rumus yang Menghubungkan N dan J dengan Faktor Pemisahan yang berbeza Q
2.1. Pengenalan
2.2. Faktor Pemisahan
2.3. Penukaran
2.4. Rumus Berkaitan N, J dan Q
2.5. Perbandingan dengan Formula Lain
2.6. Analogi dengan Pemindahan Haba
2.7. Perbincangan
Contoh 2.1
Contoh 2.2
Notasi
Rujukan
Lampiran
2a. Pembalikan Rumus Berkaitan N, J dan Q
2b. Derivasi Formula Menghubungkait N, J dan Q dari Prinsip Asas
2c. Contoh Penggunaan Rumus Berkaitan N, J dan Q
2d. Numerasi Contoh Pemindahan Haba Menggunakan NT (1 - J) = ln Q
3. Kesalahan dalam Pengiraan Bilangan Tahap dan Unit Pemindahan
3.1. Pengenalan
3.2. Teori
3.3. Perbincangan
Contoh 3.1
Notasi
Rujukan
4. Pengoptimuman Pengekstrakan Maju dan Belakang Arus Arus
4.1. Pengenalan
4.2. Persamaan yang Mengendalikan Pengoptimuman Pengekstrakan Maju dan Belakang
Persamaan Asas
Faktor Pemisahan Keseluruhan
Pengoptimuman
Penukaran
Derivatif Tertib Kedua
4.3. Penyelesaian Persamaan
Kes Pembezaan
Kes Stagewise
4.4. Perbandingan dengan Pengekstrakan Arus Biasa
Kes Pembezaan
Kes Stagewise
Contoh 4.1
Contoh 4.2
4.5. Operasi Kontaktor Yang Ada
Kes Pembezaan
Kes Stagewise
Contoh 4.3
Contoh 4.4
Notasi
Rujukan
Lampiran
4a. Hubungan antara Faktor Pemisahan Keseluruhan dan Individu
4b. Perbandingan dengan Formula Lain untuk Pengekstrakan Maju dan Belakang
4c. Penggunaan Faktor Pemisahan Lain dalam Pengekstrakan ke Depan dan Belakang
4d. Terbitan (ofQ0 ∂N1) dan (∂Q0 ∂J1) N1
4e. Derivasi (Q2Q0 21N21) dan ∂2Q0 ∂N1∂J11
4f. Derivasi dari (∂2Q0 ∂J21) dan ∂2Q0 ∂J11N1
4g. Derivasi (∂P ∂N1) J1 dan (P 1J1) N1
4jam Penyelesaian Persamaan yang Mengendalikan Pengoptimuman dalam Stagewise Contactor
4i. Mengehadkan Kes Persamaan sebagai Stagewise Contactor
4j. Keadaan Operasi Optimum dalam Pengekstrak Pembezaan Sedia Ada
4k. Penyelesaian Persamaan yang Mengatur Keadaan Operasi yang Optimum dalam Pengekstraksi Stagewise Yang Ada
4l. Keadaan Operasi Optimum dalam Pengekstrakan Stagewise yang Ada
4m. Program Komputer 4.1. Teknik Newton-Raphson untuk Reka Bentuk Optimum Stagewise Extractor
4n. Program Komputer 4.2. Teknik Pencarian Rawak untuk Reka Bentuk Optimum Stagewise Extractor
4o. Program Komputer 4.3. Kaedah Newton untuk Keadaan Pengoperasian yang Optimum dalam Pengekstrak Stagewise yang Ada
4 p. Program Komputer 4.4. Teknik Carian Rawak untuk Keadaan Operasi yang Optimum dalam Pengekstrak Stagewise yang Ada
5. Pengekstrakan ke Depan dan Belakang Menggunakan Arus Lintas Arus dengan Peredaran Semula
5.1. Pengenalan
5.2. Teori Pengekstrakan Arus Arus dengan Peredaran Semula
5.3. Perbandingan dengan Pengekstrakan Maju dan Belakang Arus Arus
5.4. Perbandingan dengan Pengekstrakan Arus Biasa
Contoh 5.1
Notasi
Rujukan
Lampiran
5a. Reka Bentuk dan Pengoperasian Pengekstrakan Hadapan dan Belakang Lintang
6. Data Keseimbangan Linear
6.1. Pengenalan
6.2. Teori
6.3. Data Eksperimen
1. Sumber Data
2. Analisis Data
6.4. Keputusan dan perbincangan
Kriteria Kuadrat Kurang
Tabulasi
Kajian Pengekstrakan
Ciri-ciri fizikal
Notasi
Rujukan
Lampiran
6a. Untuk Memadankan Garis Lurus ke Data dengan Kaedah Kuadrat Paling Sedikit - Regresi y pada x
6b. Untuk Memadankan Garis Lurus ke Data dengan Kaedah Kuadrat Paling Sedikit - Regresi x on y
6c. Untuk Memadankan Garis Lurus melalui Asal dengan Kaedah Kuadrat Terendah - Regresi y pada x
6d. Untuk Memadankan Garis Lurus melalui Asal dengan Kaedah Kuadrat Terendah - Regresi x pada y
6e. Pengurangan Hubungan Fungsional dengan Dua Regresi
6f. Program Komputer 6.1. Hubungan Fungsional dan Regresi Kuadrat Kurang untuk Data Keseimbangan
6g. Senarai Sistem yang Disiasat
6hb. Cerun dan Kesalahan Garisan Melalui Asal
6i. Parameter Garisan hingga Nilai Maksud x dan y
6j. Sifat Fizikal Pelarut dan Larutan
7. Kesimpulan 9 7.1. Bentuk Persamaan Umum
7.1. Bentuk Persamaan Umum
1. Formula Pembezaan
2. Formula Stagewise
7.2. Pengenalan
1. Penyerapan dan Pelucutan
2. Profil Penumpuan
3. Pengekstrakan arus silang
7.3. Faktor Pemisahan dan Rumus Asas
1. Faktor Pemisahan
2. Penukaran
3. Rumus Asas
4. Rumusan Khusus
5. Formula yang Disyorkan
6. Petak garis lurus
7. Perwakilan Grafik
8. Ketidaktepatan
9. Pemindahan Haba
7.4. Kesalahan dalam N, J dan Q
1. Kesan Kesalahan di J
2. Kesan Kesalahan dalam Q
3. Besarnya Kesalahan dalam J dan Q
4. Kesan Kesalahan di N
7.5. Pengekstrakan Ke Depan dan Belakang Menggunakan Aliran Arus Arus
1. Pengoptimuman
2. Pengekstrak Pembezaan
3. Rumusan Alternatif
4. Stagewise Extractor
5. Penyelesaian Perkiraan
6. Rumusan Alternatif
7. Perbandingan dengan Pengekstrakan Arus Biasa
8. Operasi Pengekstrak Pembezaan Sedia Ada
9. Pengoperasian Stagewise Extractor yang Ada
7.6. Pengekstrakan ke Depan dan Belakang Menggunakan Aliran Arus Lintas dengan Peredaran Semula
1. Formula yang Disyorkan
2. Rumusan Alternatif
3. Bilangan Tahap Minimum
4. Perbandingan dengan Pengekstrakan Maju dan Belakang Arus Arus
5. Perbandingan dengan Pengekstrakan Arus Biasa
7.7. Data Keseimbangan Linear
1. Sistem yang Disiasat
2. Tabulasi Cerun
3. Sistem dengan Kesalahan dalam Cerun kurang dari 1%
4. Sistem dengan Kesalahan dalam Cerun kurang dari 2%
Notasi
8. Permohonan Lebih Lanjut
Aplikasi Am
8.1. Bentuk Persembahan
8.2. Kesalahan
8.3. Pengoptimuman
Pengekstrakan ke Depan dan Belakang
8.4. Kesan Pencucian Pelarut
8.5. Kos Modal Minimum
8.6. Pengoptimuman Ekonomi
8.7. Korelasi Empirikal
8.8. Garis Keseimbangan dan Garis Operasi
8.9. Tahap Bukan Keseimbangan
8.10. Pengekstrakan arus silang
Data Keseimbangan Linear
8.11. Kesan Unit Penumpuan
8.12. Kesan Julat Kepekatan
Notasi
Rujukan
Indeks


Pengoptimuman Bahan dan Pengurangan Berat Poros Pemacu Menggunakan Bahan Komposit

Objektif poros pemacu adalah untuk menghubungkan dengan poros transmisi dengan bantuan sambungan universal yang paksi bersilang dan putaran satu batang mengenai paksi sendiri menghasilkan putaran poros lain mengenai paksinya. Poros mestilah sangat kuat dan ringan untuk meningkatkan prestasi keseluruhan kenderaan. Industri kenderaan mencari bahan komposit untuk mendapatkan pengurangan berat badan tanpa penurunan kualiti dan kebolehpercayaan kenderaan yang ketara. Ini disebabkan oleh kenyataan bahawa pengurangan berat kenderaan secara langsung mempengaruhi penggunaan bahan bakarnya. Terutama dalam perjalanan di bandar, pengurangan berat badan hampir berkadaran dengan penggunaan bahan bakar kenderaan. Juga pada awal kendaraan, sebagian besar daya habis digunakan dalam sistem transmisi memandu, jika kita dapat mengurangi berat poros baling-baling, kelebihan tenaga yang ada dapat digunakan untuk mendorong kendaraan. Oleh itu, dalam makalah ini, tujuannya adalah untuk mengganti batang pemacu logam dua keping dengan batang pemacu komposit. Bahan berikut boleh dipilih Steel, Boron & # x2FEpoxy Composite, Kevlar & # x2FEpoxy Composite, Aluminium - Glass & # x2FEpoxy Hybrid, Carbon - Glass & # x2FEpoxy Hybrid. Analisis dilakukan untuk tiga orientasi lapis komposit yang berbeza untuk menunjukkan orientasi lapis bahan yang paling sesuai yang akan memberikan pengurangan berat maksimum sambil mematuhi parameter reka bentuk ketat kereta penumpang dan kenderaan komersial ringan.


Direct valuation of air quality has as a drawback that estimated willingness to pay figures cannot be apportioned to the several environmental goods affected by air quality, such as mortality and morbidity effects, visibility, outdoor recreation, among others. To address this issue, we implemented a survey in Santiago de Chile to identify component values of confounded environmental services by means of a choice experiment. We designed a survey where two environmental goods, a morbidity health endpoint and improved visibility, had to be jointly traded off against each other and against money in a unified framework.

The health endpoint is a respiratory illness that results in an emergency room visit with a probability of hospitalization being required for appropriate treatment. Visibility is described as an aesthetic effect related to the number of days per year of high visibility.

Modeling comprises both a logit model with covariates and a mixed-logit model. The results suggest that the health endpoint midpoint value is in a range from USD 2,800 to USD 13,000, mainly depending on the model and age stratum. The mid point value of an extra day of high visibility per year ranges from USD 281,000 to USD 379,000.


5′-(2-Nitrophenylalkanoyl)-2′-deoxy-5-fluorouridines as potential prodrugs of FUDR for reductive activation ☆

Four 5′-(2-nitrophenylalkanoyl)-2′-deoxy-5-fluorouridines (1ad) were designed and synthesized as potential prodrugs of FUDR for reductive activation. Two methyl groups were introduced α to the ester carbonyl to increase both the rate of cyclization activation and the stability of the conjugates towards serum esterases. Chemical reduction of the nitro group into an amino leads to cyclization and release of the active FUDR. Kinetic analysis of the cyclization activation process indicates that the two methyl groups α to the ester carbonyl restrict the rotational freedom of ground state molecule and promote the cyclization reaction. However, the two methyl groups also were found to render the conjugates as poor substrates of E. coli B nitroreductase. Conjugate 1c, without the two methyl groups, was reduced by E. coli B nitroreductase (t1/2=8 h) to give two products, a N-hydroxyl lactam and the drug FUDR, suggesting that the enzymatic reduction and subsequent cyclization activation proceeded through the hydroxylamine intermediate. These results indicate that cyclization activation will occur once the nitro group is reduced either to an amino or to a hydroxylamino group. The fact that the amino intermediates cyclized easily to release the incorporated drug FUDR suggests the feasibility of using peptide-linked acyl 2-aminophenylalkanoic acid esters as potential prodrugs for proteolytic activation.

Taken in part from the Masters Thesis of Bin Liu, Rutgers, The State University of New Jersey, 2000.

Current address: Chugai Pharma USA, LLC, 6275Nancy Ridge Drive, San Diego, CA 92121, USA.


You may also like

The Vivo X60 Pro+ claims to be a smartphone for 'pro photography.' While that's up for debate, there's no question this $1,200 device offers a lot of photographic power in a (relatively) small package.

We've been shooting with Nikon's stylishly retro Z fc for the past few days, so let's dig in to see what this 20MP APS-C Z-mount camera offers.

Sigma's 35mm F1.4 DG DN Art is a designed-for-mirrorless reimagining of the company's very first 'Art' lens that was released all the way back in 2012 for DSLR cameras. It's got some big shoes to fill, so check out how it fares in our review.

We've just completed our studio scene analysis of Sigma's diminutive fp L high-resolution mirrorless camera &ndash take a look at how its 61 megapixel sensor performs against other mirrorless options in both Raw and JPEG, at high and low ISO values.

There are so many Thunderbolt Docks on the market at the moment that it can be overwhelming to find the right one for you. We took a look at five different options to see how they might fit into your workflow.


Binary weighted essentially non-oscillatory (BWENO) approximation

Weighted essentially non-oscillatory (WENO) schemes have been mainly used for solving hyperbolic partial differential equations (PDEs). Such schemes are capable of high order approximation in smooth regions and non-oscillatory sharp resolution of discontinuities. The base of the WENO schemes is a non-oscillatory WENO approximation procedure, which is not necessarily related to PDEs. The typical WENO procedures are WENO interpolation and WENO reconstruction. The WENO algorithm has gained much popularity but the basic idea of approximation did not change much over the years. In this paper, we first briefly review the idea of WENO interpolation and propose a modification of the basic algorithm. New approximation should improve basic characteristics of the approximation and provide a more flexible framework for future applications. New WENO procedure involves a binary tree weighted construction that is based on key ideas of WENO algorithm and we refer to it as the binary weighted essentially non-oscillatory (BWENO) approximation. New algorithm comes in a rational and a polynomial version. Furthermore, we describe the WENO reconstruction procedure, which is usually involved in the numerical schemes for hyperbolic PDEs, and propose the new reconstruction procedure based on the described BWENO interpolation. The obtained numerical results show that the newly proposed procedures perform very well on the considered test examples.